5 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kerpiç mah - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K1997 📖 Gundê Kose [ Kr "köse köyü" ]
1887z 📖 Kerpiç
Kürt (Sünni) (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Güzelyayla mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K1997 📖 Yayla Kutê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
  Bulduk mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1700z 📖 Bulduk Dede (zaviye)
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ © © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
  Celep mah - Kulu - Konya
K1997 📖 Sevka [ Kr sêvikan "aş." ]
1928 📖 Celeb
Kürt (Sünni) (Sêfkan) yerleşimi
  Zincirlikuyu mah - Kulu - Konya
1956 📖 Gordoğlu
1912hk 📖 Kürdoğlu
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km