244 yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  CaberKamara mah - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
1946k: CaberKamara [ Tr caber "aş." ]
1916hb: Konaklar
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 900 kişilik nüfusu olan bu köyün neredeyse tamamı Kürttür (Redkan). Buradaki Redkanlılar, Erivandan Erzurum Karaçoban ve Bulanık Adıvar (Şervanşêx) köyüne. Oralardan ise 1984 yılında buraya göç etmişler. Ayrıca bu köyün yanındaki Aydoğdu köyünde de çok sayıda Redkanlı aile olup, iki köydeki aileler akrabadır. Mar(d)astan
  Aydoğdu mah - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892, A1282b: Taranda/Daranda
Y625tb: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
■ İlçedeki yerleşik Kürtler Alevi-Sünni dir Kurmanci lehçesiyle konuşurlar. İlçede pek çok köyde Ermeni kökenli aile olması durumu gözlenebilir. İlçe coğrafi konum itibari ile anadoludaki en eski Ermeni kalelerinden biridir. Zamanında Süryani yerleşimininde bulunduğu doğrudur. Reş Fer
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928k: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928k: Ergi
E1902: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902: SurpGarabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page yk. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page aş. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928k: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902hk: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Miğdi/Meğdi
1902hk: MeğdikNorşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E967: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: BağluMeğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Hergift
1902hk: Herküft
E967: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Kömüs
1902hk: Goms
E1902: Komk/Komıs [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390: Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
■ Köy halkı Araplar'dan ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kıyık köy - Muş_M - Muş
E1902: Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Serinova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928k: Artét
1902hk: Erteft/Deyrük
E967: Artert [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Kafkasya'dan gelen Karapapak/Terekeme Türkleri ile Çeçenler'den oluşmaktadır. Bunlarla birlikte Kurmanç Kürdler'ide bulunmaktadır. Son yıllarda belde de yaşayan Türkler özellikle Marmara bölgesine göç etmişlerdir. Fakat nüfus halen ekseriyetle Türk soyludur. Berk Ulusoy
  Üçdere köy - Muş_M - Muş
1928k: Oğonk
E1914: Oğunk'
E1912: Hoğunk' [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Alican köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1914: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
  AşağıHanbeyi mah - Tekman - Erzurum
Kr: Xanbeg
1928k: Xanbeyi aş.
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bostankent köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
  Bellitaş mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928k: Harami
E1902: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıdaTürk nüfusu kaydedilmiştir. SN
■ Hınıs'ın nispeten yerli Türk köylerinden biridir, Ermenilerin köyden gitmesiyle yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. metonio
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Koğak
1902hk: Koğank [ Erm koğenk? "haramiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. (VanV). SN
■ Koxak baraj altında bırakıldı. Şimdi dört tane mezrası var. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê. Şêx Mirze'de Redkanlılar ile Sipkanlılar beraber oturuyor. Diğer mezraların tamamı Redkandır. Buradaki Redkanlılar Erivan'ın Şamiran, Beyremeli ve Vang köylerinden göç etmişler. Qazi
  Duman mah - Karaçoban - Erzurum
1928k: Duman [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. (K&P). SN
  Karaköprü mah - Karaçoban - Erzurum
E1902: Karaköprü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. (K&P). SN
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Köy halkı Karapapak/Terekeme Türkler'i ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Şeyxveliyan [ Kürd şêxweliyan "Veliler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Budaklı mah - Karaçoban - Erzurum
E1912, 1928k: Lekbudak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kafkasyalı Oset (Asetin) yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Kırkgözeler mah - Horasan - Erzurum
1928k: Komasor
E1079: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güvendik mah Karaçoban - Karaçoban - Erzurum
E1912: Gevanduk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Güvendik köyü Karaçoban ilçesi ile birleştiği için artık Güvendik olarak geçmez. Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Yüzören mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gündüz mah - Karaçoban - Erzurum
E1912: Gündüz [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928k: Odunçur
E1912: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Karapapak/Terekeme Türkler'i 1925 ila 1932 senelerinde Gürcistan ve Kars taraflarında gelerek Bulanık Ovası üzerinde birçok yerleşim noktasına iskan edildiler. Köy halkının tamamı Karapapak yani Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kırımkaya mah - Karaçoban - Erzurum
E1902: Kırımkaya [ Tr ]
E1912: Kırım-kaya | Hert [ Erm hert ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 425 Ermeni nüfusu vardı. (K&P). SN
  Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928k: Boryan [ Kürd boryan "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Ahıska Türkler'i ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karagöz mah - Karaçoban - Erzurum
1946k: Karagöz [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kopal mah - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Kopal
E1902: Gobal [ Erm "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. (K&P). SN
  Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Karakeçili halkı Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. metonio
  Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1925ht: Hirtik [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Güzelbaba üç mezradan oluşuyor; Bızırxane, Qeredere ve Xitık. Üç mezra tek muhtara bağlı ve Türkçe Güzelbaba ismi verilmiş. Bızırxane'de Redkan aşireti, Xitık'te Berjêri aşireti, Qeredere'de ise Dılxêri aşireti yaşar. Qazi
  Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Keşişan
E1912: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928k: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  İğdeli mah - Horasan - Erzurum
1928k: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Miro [ Kürd mîro "beyyeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Tahir
E1901: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1911ht: UseNasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1925ht: Alikalkan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1911ht: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ [Kürd Daraqut "kesik ağaç"], [Kürd Daraxot "kısa ağaç"] Mar(d)astan
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928k: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928k: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Beg Köy olarak geçer. Avşar boyuna mensup torun aşiretinden yaşayanlar bulunmaktadır. tarihçi
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928k: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928k: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928k: Kargalık aş. [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960-: Ortakilise
R1889 1928k: OraKilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Azınlık olarak Avşar torunları yerleşkesi. Çukur köyleri olarak nitelendirilen köylerin tamamının ismi değişmemiş orjinal türkçedir. tarihçi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1928k: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928k: Kelpikör
R1889: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928k: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Katranlı köy - Selim - Kars
1914ht: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr: Qundîn
1911ht: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1917, 1918 yılları arasında Ruslar bölgeye saldırınca, Kürtler öz savunma amaçlı ordular kurarlar (her ne kadar yalan tarih bahsetmese de). Bir çatışmada Redkan aşiretinden Xelife İsmail oğlu Mehmet Emin Alekilise köyünde ölür. Mehmet Emin'in ismini bu köye vererek, köyün ismini Şehitemin yaparlar. Ölümünden kırk yıl sonra sel suları mezarını yıktı, mezar yeniden yapıldı. Mehmet Emin'in babası Xelife İsmail, Redkan aşireti Erivandayken ölür. Mezarı Şamiran köyündedir. Qazi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889: Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Dağıstan göçmeni halk Çeçenlerden oluşmaktadır emjan
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
■ İlk Rus kaydında bir hane Kürt, bir hane Türk dışında kalan 23 hane Lak kökenlidir. metonio
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "aktaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928k: Hopviran
R1889: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Xasbeg'dir. Mar(d)astan
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkî aşireti dışında Kaskî ve Dilxerî aşiretleri de yaşamakta. İlk Rus kaydında gösterilmiş olan 6 hane Türk'ün tamamı Ruslar Kars'tan çekildikten sonra köyü terk etmiş ve Selim kasabasına yerleşmiştir. Köyün tamamına yakını Erivan kökenli Kürtlerden oluşuyor. Tuygun köyüyle akrabalıkları bulunmakta, zira Tuygun'daki Rumlar köyü terk edince Bozkuş ve Eskigazi'den yerleşenler olmuş. metonio
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Garisyan
E1902: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
E1902: Zarapxane
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
■ Rumlar köyü terk ettikten sonra köy Bozkuş, Çığırgan ve Eskigazi'den Kürt göçü almıştır. metonio
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889: Es. Gazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282b: Walaşgerd
E390: Vağarşakert [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Mar(d)astan
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Çepik aş.
Eski adı: Çapikya aş.
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km