haritada ara :   km  
232 Redkan yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Adakend [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 24' 46'' D, 42° 31' 5'' K
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Şirvanşeyx [ Kürtçe/Türkçe "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
■ Şirvanşeyhte yalnızca iki Ahıska Türkü aile kaldı. Türklerin büyük çoğunluğu 90'lı yıllarda topraklarını Kürtlere satıp Batıya göçmek zorunda kaldılar. metonio
■ Koord: 39° 13' 6'' D, 42° 10' 35'' K
Ahmetbey köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Ahmetbey
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 50' 43'' D, 42° 57' 11'' K
Akbulgur köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Keşîşê Elibegê [ Kürtçe "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖: Keşiş
E1902 📖: Yeritsu Keğ [ Ermenice "keşiş köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 42° 56' 46'' K
Akçay köy - Kağızman - Kars
K 📖: Berpırê [ Kürtçe "köprü yanı" ]
1928 📖: Akçay [ Türkçe ]
1920hb 📖: Novo Nikolayevka [ Rusça "Nikola (çar) yeri" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
■ Bu Akçay'a yakın, birde Yukarıakçay var. Yukarıakçay'da ise Cunki aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 6' 36'' D, 43° 16' 10'' K
Akdam köy - Kağızman - Kars
1928 📖: Akdam [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İsmi ilk önce Akdam'ken 2008'de Ağdam, 2009'da tekrar Akdam, 2010'da ise son kez Ağdam olarak değiştirilmiştir. 2010 itibariyle ismi resmen Ağdam'dır..2022 "Akdam'dır. emjan
■ Burada yaşayan Redkanlılar, Erivanda yaşadıkları zaman İran'ın Akdam isimli bir bölgesine sürgün edilirler. Buraya göç edip köy kurduktan sonra, Akdam ismini verirler. Qazi
■ Koord: 40° 10' 27'' D, 43° 16' 35'' K
Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
R1910: Ağveran [ Türkçe "ak viran" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Axwêran, Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerden biridir. Kağızmandaki Redkanlıların çoğunluğu bu köyden dağılmıştır. Qazi
■ Koord: 40° 9' 33'' D, 43° 0' 10'' K
Akpınar köy - Selim - Kars
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 24' 59'' D, 42° 50' 24'' K
Aksu köy - Susuz - Kars
1595t 1928 📖 📖: Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 31'' D, 43° 11' 50'' K
Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Avxarik [ Kürtçe "delisu" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Edit: Azeri yoktur. Kesin bilgidir. Mar(d)astan
■ Bahsettiğin aile Anadolunun neresine göç etmiş? Damat tek başına nasıl bir aile olabiliyor? Tek bir kişinin izini nasıl sürebildin? Bu köye "Kaça kaç" döneminde gelen Azeriler nereye buhar olup uçtu? Neden ısrarla bu köyü tamamen Kürt yapmak için düzenleme kısmında pusuya yattın? Redkiler Rus sayımlarında o kadar nüfusa sahip değilken nasıl Kuzeydoğu Anadoludaki Kürt yerleşimlerinin üçte ikisi Redki aşiretinden olabiliyor? Artık köyleri tamamen Kürt yapamayınca ya kimsenin köyün kendisine gidip sormadan bilgi alamayacağı şeyler sallıyorsunuz, ya da bu sefer köyün mahalle ve mezraları üzerinden demografi ayarı yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni taktiğiniz de fenaymış. metonio
■ Koord: 39° 55' 35'' D, 42° 49' 18'' K
Alagöz köy - Ardahan Merkez - Ardahan
1854h 📖: Alagöz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan ve Cumki aşiretindenler. Mar(d)astan
■ Koord: 41° 2' 10'' D, 42° 41' 54'' K
Alakoyun köy - Hamur - Ağrı
K2009 📖: Xaçuliya Bekira [ Kürtçe "Bekiran Haçlısı" ]
1928 📖: Xaçlu [ Türkçe "haçlı" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy ortalarından önce Ermeni yerleşimi. SN
■ Koord: 39° 33' 15'' D, 43° 8' 29'' K
Alibeyköy köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖: Gundo/Kundo
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Karaçomak köyüne bağlı Gundo mezrası iken 26.03.1999’da Alibeyköy adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 39° 49' 3'' D, 43° 56' 22'' K
Alican köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
■ Köyün Kütük nüfusu Karapapak Türklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 5'' D, 41° 33' 40'' K
Aliçeyrek mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
K 📖: Aşkırag
1928 📖: Alicekrek
E1902 📖: Aruçakrag [ Ermenice "Aruc (?) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Seyyah Tavernier 1655’te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan aşiretindendir. Erivandan Kağızman'a, oradan Yüzviran köyüne, oradan da bu köye göç etmişler. Mar(d)astan
■ Osmanlı kayıtlarında Aliçeğrek olarak kayıtlıdır. 1878 yılında 560 nüfuslu Ermeni köyüydü. Günümüzde ağırlıkla Erivan muhaciri Kürtler yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 40° 2' 26'' D, 42° 17' 49'' K
Alikamerli mahalle (Iğdır bağ) - Iğdır Merkez - Iğdır
E1918 📖: Alimezar
1914h 📖: Alikoçak
1854h 📖: Alikemerlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 47'' D, 44° 0' 7'' K
Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖: Alisofi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Türkmen-Alevi köyü iken Rus yönetimi döneminde Trabzonlu Rumlar iskan edilmiş, daha sonra Kürt nüfus ağır basmıştır. SN
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Alevi(Türk)/Kürt(Sünni) yerleşimi. Çoğunluk Redkan aşiretinden Kürt olmakla birlikte halen Türkmen-Alevi aileler de yaşamaktadır. Günümüzde Alisofulu Türkmen-Alevilerin büyük çoğunluğu, Divriği'nin çeşitli köylerinde yaşarlar. Mursallı
■ Koord: 40° 20' 39'' D, 42° 40' 51'' K
Anakaya köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Molla Osman
1901hb 📖: Molla Eleşkirt
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt’e bağlı idi. SN
■ Koord: 39° 44' 26'' D, 42° 55' 44'' K
Arakonak köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Kasor [ Ermenice kartsor "taşlı dere" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 3'' D, 42° 58' 14'' K
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Odunçur
1916h 📖: Yotnçur [ Ermenice "yedisu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 42° 9' 16'' K
Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖: Armutlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 8'' D, 42° 39' 51'' K
Arpalı belediye - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖: Niğ
1835a 📖: Niv [ Ermenice neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ 1642 yılında 50 Müslüman Türk hane, 23 Gayrimüslüm Ermeni hane, 9 Veled-i Abdullah kişi, 7 askeri görevli, 2 dini görevli ve bir muaf (kuvvetle muhtemelen engelli) nüfus bulunmaktadır. Kürtler bu beldeye* geç dönemde yerleştiler ve nüfusları azdır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 547, HDP 9, SAADET 16, CHP 29, AKP 555 metonio
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 40° 6' 17'' K
Aşağıağadeve köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Ağadeve aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 36' 36'' D, 43° 10' 17'' K
Aşağıaratan köy - Aralık - Iğdır
1942ha 📖: Kürt Aratan
1928 📖: Aratan aş.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 45'' D, 44° 33' 10'' K
Aşağıçamurlu köy - Aralık - Iğdır
K 📖: Gomika Jêrê [ Kürtçe "aşağı ağıl" ]
1901hb 1928 📖 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 20'' D, 44° 25' 43'' K
AşağıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çapik aş.
Y1900~ 📖: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
1877hk 📖: Kızılkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 49' 50'' K
AşağıHanbeyi mahalle - Tekman - Erzurum
1928 📖: Xanbeyi aş.
E1902 📖: Xanbegi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 41° 35' 43'' K
Aşağıkarabal köy - Hamur - Ağrı
1928 📖: Xano aş. [ Kürtçe xano ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 56'' D, 43° 3' 47'' K
Aşağıkargalık köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürtçe/Türkçe "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 📖: Aşağı Kargalık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 32'' D, 42° 37' 26'' K
Aşağıkotanlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Biele Kotanli [ Rusça "eski Kotanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kotanya Jêrê (Aşağıkotanlı) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki aileler Digor Zeynık (Yaylacık) köyünden buraya göç etmişler. Mar(d)astan
■ Kürtler 2003 yılında Digor ilçesinin Yaylacık köyünden gelerek Aşağıkotanlı köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 27' 42'' D, 42° 54' 15'' K
Aşağısaklıca köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Wêretega Jêrê
1928 📖: Veretek aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mamık isimli bir mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 50' 40'' D, 43° 2' 45'' K
Aşağıyoldüzü köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Darebiya Jêrê
1928 📖: Darabî aş. [ Kürtçe darabî "söğüt" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1940 yılı: 177 Kürt metonio
■ Koord: 39° 46' 43'' D, 43° 4' 15'' K
Aşağıyongalı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Page
E1902 📖: Pagah [ Ermenice/Kürtçe "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında Yukarı Yongalı'daki S. Garabed manastırına ait çiftlik ve hizmet binalarından oluşan bir yapı kompleksi idi. SN
■ Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 52'' D, 41° 15' 51'' K
Aşkale köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Aşkale [ Türkçe ağaç kale? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1940 yılı: 716 Karapapak metonio
■ Koord: 39° 47' 43'' D, 43° 2' 7'' K
Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Nadirşêx
1928 📖: Nadirşeyx
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 54'' D, 42° 36' 28'' K
Aydoğdu mahalle - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmendir. Cemil
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 28° 40' 42'' K
Azat köy - Kars Merkez - Kars
1595t 1854h 📖 📖: Azad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kürt-Sünni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan’a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
■ Yezidilerin ve Rumların Rusya topraklarına göçünden sonra köye Karapapaklar yerleşmiştir. Günümüzde köyde Karapapaklar çoğunluk olup başka ilçelerden ve köylerden yerleşmiş Erivan orijinli Kürtler de bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 31' 57'' D, 43° 6' 29'' K
Bahçecik köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Bağçecik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 4' 9'' D, 43° 25' 43'' K
Bahçelimeydan köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Eşekmeydan
1901hb 📖: Kervan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 33'' D, 43° 27' 23'' K
Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖: Bulaklı [ Türkçe ]
R1889 📖: Balıklı? [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 27'' D, 42° 33' 43'' K
Balkaynak köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Kanistirî [ Kürtçe "dikenli pınar" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 44'' D, 43° 15' 1'' K
Başkaya köy - Kars Merkez - Kars
R1889 1928 📖 📖: Karaxaç [ Ermenice "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılında 190 Ermeni nüfusu vardı. Bugün tamamı Erivan göçmeni Redki aşiretinden Kürtler yaşıyor. 1935 yılı nüfusu: 210 metonio
■ Koord: 40° 34' 16'' D, 42° 51' 51'' K
Başköy köy - Digor - Kars
1982rh: Tazekend [ Türkçe "yeniköy" ]
E1918 📖: Norşen [ Ermenice "yeniköy" ]
E1902 📖: Başköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün 3 km batısında, Begleryan haritasında Hinşen (`eskiköy`) adıyla görünlen yerleşimin kalıntıları mevcuttur. SN
■ Digor'da iki tane Başköy var. İkisinde de Redkan aşireti yaşar. Yukarı Başköy'e Başkoya Redkan, Aşağı Başköy'e ise Başkoya Eli Axa deniliyor. Qazi
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 43° 30' 2'' K
Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Kağızman'a bağlı Horasan nahiyesinin (uçastok) yönetim merkezi ve Kağızman'ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
■ Koord: 40° 4' 59'' D, 42° 36' 23'' K
Bayraktar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 43'' D, 43° 34' 32'' K
Bekirhanlı köy - Karakoyunlu (Taşburun bucağı) - Iğdır
K 📖: Kaniya Dızê [ Kürtçe "kale çeşmesi" ]
1901hb 📖: Bekiranlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Bekiran (`Bekirler`) adı, Erivan muhaciri olan Redkan aşiretinin bir koludur. SN
■ Kaniya Dızê ve Dızê (Koçkıran) köyü arasında eskiden Kaniya Siso isminde bir köy varmış. Aras Nehri köyü yıkar. Köy kalıntısı halen mevcuttur. Qazi
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 44° 17' 33'' K
Bellitaş mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Harimi
E1902 📖: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Köyün güneyinde Göller (Kağkig) yolu üzerinde Surp Taniel manastırı ve iki anıtsal haçkar bulunduğu belirtilir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 41° 50' 25'' K
Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖 📖: Beğliahmet
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda daima Bengli Ahmed olarak yazılır. Beng (`esrar, marijuana`) sözcüğüyle ilgili olabilir. SN
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 29' 15'' D, 42° 54' 7'' K
Beşbulak köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mollaosman, Sabuncu, Beşbulak (Kanisıpi), Davan mezrası, Mamık mezrası, Zorava mezrası, Güvenli (Şebo), Yukarıyoldüzü (Darebiya Jorê), Aşağıyoldüzü (Darebiya Jêrê), Sırdo (Gümüşyazı) ve Dormeli köylerini içine alan bölgeye Mêrgezer denilir. Mêrgezer'in Türkçe anlamı; sarı çimenlik. Redkanlıların yoğun olduğu bir bölgedir. Qazi
■ Koord: 39° 54' 38'' D, 43° 3' 4'' K
Beyköy köy - Selim - Kars
1914h 📖: Beyköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 31' 48'' D, 42° 34' 33'' K
Beypınar köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Mîro [ Kürtçe "bey, emir" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 32'' D, 42° 24' 0'' K
Bişi köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Bişe [ Kürtçe/Türkçe "meşelik" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 24'' D, 42° 33' 8'' K
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
R1904 1928 📖: Arincik/Arınçik [ Ermenice arınçig ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
■ Koord: 39° 6' 49'' D, 41° 58' 9'' K
Bostankale köy - Digor - Kars
K 📖: Şewana Memika [ Kürtçe "Şaban'ın Memo" ]
1928 📖: Abışaban [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eskiden burada Redkan aşiretinin Memka kabilesi yaşadığından, köye bu ad veriliyor. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 10' 37'' D, 43° 29' 43'' K
Bostankent köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Bostankend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana’da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
■ Koord: 39° 0' 32'' D, 41° 50' 25'' K
Bostanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Haşeri
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 52'' D, 43° 22' 32'' K
Bozat köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖: Bozat [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
■ Koord: 40° 21' 47'' D, 42° 42' 25'' K
Bozbulut köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Kömüs
E1902 📖: Komk akk. Komıs [ Ermenice "ağıllar" ]
1902hk 📖: Goms
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870’te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 41° 25' 59'' K
Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Reşi/Reşê
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 20'' D, 42° 36' 37'' K
Cumaçay köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Çemi Çeto [ Kürtçe çemêçeto "Çeto pınarı" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kanireşan ve Gomık isimli iki mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 55' 16'' D, 43° 11' 36'' K
Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960 📖: Ortakilise
R1889 1928 📖 📖: Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 42° 37' 37'' K
Çalışkan mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Usê Nasi [ Kürtçe ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 54'' D, 42° 27' 41'' K
Çamurlu köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Çamurlı = Karapapak (Azeri) 146 (91,8%) - Kürt 13 (8,2%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 20'' D, 43° 1' 19'' K
Çayarası köy - Kağızman - Kars
E1902 📖: Zarabxane
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mezralarıyla birlikte bölgedeki en büyük Kürt köylerinden biriydi. Belli bir döneme kadar Sarıkamış'a bağlıyken Kağızman'a bağlanmıştır. metonio
■ Koord: 40° 3' 6'' D, 42° 46' 37'' K
Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖: Bastam
1912h 📖: Bozdam
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Önceden kısmen veya tamamen Karapapak nüfusu varken şimdi Kürtleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 14' 26'' D, 42° 52' 51'' K
Çayırbeyli mahalle - Karayazı - Erzurum
1928 📖: Deliki
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyün Türkleri Cumhuriyetten önce Pasinler'in Otlukkapı köyüne göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. Köyde Dengbej kültürü hâlen sağlam vaziyette devam ettiriliyor. metonio
■ Koord: 39° 49' 4'' D, 42° 13' 35'' K
Çayırköy köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Qas
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 21'' D, 42° 54' 59'' K
Çerme köy - Kars Merkez - Kars
1854h 📖: Çermeli [ Ermenice/Türkçe "ılıcalı" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 44'' D, 42° 59' 43'' K
Çetenli köy - Doğubayazıt - Ağrı
E1918 📖: Pertaşén | Tapariz [ Ermenice pertaşén "kaleköy" ]
1840 📖: Teperiz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Charles Texier bu köyün yakınında gördüğü kale kalıntısını anlatır. SN
■ İshak Paşa'nın koyunları cerd (soyguncular) tarafından İran'a götürülünce, Redkanlılar gidip getirir. İshak Paşa da bu köyü onlara hediye eder. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 26' 17'' D, 44° 1' 17'' K
Çığırgan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Çığırgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılında 244 Ermeni nüfusu vardı. Bugün tamamı Erivan göçmeni olan Bruki, Celali, Dilxeri ve Redki aşiretlerine mensup Kürtler yaşıyor. 1935 yılı nüfusu: 295 metonio
■ Koord: 40° 38' 32'' D, 42° 51' 21'' K
Çukurayva köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
E1902 1928 📖 📖: Purut [ Ermenice pırud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 14' 49'' D, 42° 55' 42'' K
Dadaş mahalle - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖: Dadaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 31'' D, 40° 42' 58'' K
Dağpınar belediye - Digor - Kars
1920hb 📖: Pazarcık [ Türkçe ]
■ Kars iline bağlı tek beldedir. emjan
■ Koord: 40° 27' 54'' D, 43° 19' 27'' K
Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Dalkılıç
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 2 km kadar güneyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 51' 44'' D, 42° 45' 0'' K
Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖: Sasadél [ Gürcüce ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 45'' D, 42° 38' 48'' K
Davutköy köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖: Davut
E1912 📖: Tavti [ Ermenice "Davut köyü" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 5'' D, 43° 40' 48'' K
Dedemaksut köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Dedemaksut
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 39° 53' 0'' D, 42° 57' 34'' K
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Akrak [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 5' 31'' D, 41° 54' 21'' K
Derinöz köy - Digor - Kars
1928 📖: Ekrek
E1880 📖: Akarag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Karapapaklar yerleşmiş, fakat onlar da zamanında göç etmiş ve yerlerine Zilan aşiretinden Kürdler yerleşmiş metonio
■ Akrag köyü, Redkan aşiretinin Erivanda yaşadığı dönemde, Redkanlıların bölgelerinde Glavalık yapan Evdekolk'un Erivandan akrabaları ile gelip yerleştiği köydür. Köyde bir çok defa toprak kayması olup evler yıkılınca, Evdekolk Mescitli köyüne göç eder. Ama Digor Başköy'den başka Redkanlılar gelip köye yerleşir. Köydeki kısmi Karapapak nüfusu son yıllarda tamamıyla köyden göç etti. Köyde şuan sadece Zilan Aşiretler Konfederasyonuna bağlı Redkan aşireti yaşamaktadır. Redkan aşireti haricinde kısmen Mılli aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 22' 18'' D, 43° 21' 24'' K
Dinlence mahalle - Erciş - Van
1928 📖: Pertak/Pertek
E1902 📖: Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 1'' D, 43° 12' 31'' K
Dipsizkuyu mahalle (Bahçecik bağ) - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Dipsizkuyu
E1918 📖: Dzagkar [ Ermenice "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 2' 50'' D, 43° 24' 11'' K
Doğutepe köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Girekol [ Kürtçe girêkol "küttepe" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 37' 44'' D, 43° 11' 9'' K
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Koğak
E1902 📖: Goğank [ Ermenice "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 472 Ermeni ve 780’i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
■ Mezraları dahil edilirse Bulanık'ın en büyük Kürt köyüydü. Baraj yapımından sonra büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti. Esenyurt'ta önemli bir Koğak'lı nüfus var. metonio
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 41° 54' 50'' K
Doluca mahalle - Erciş - Van
K2015b 📖: Exis
1928 📖: Axsi/Axıs
1926rh 📖: Aks/Akis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 21'' D, 43° 22' 43'' K
Dölbentli köy - Selim - Kars
R1889 📖: Dölbend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Dolbendî (Dölbentli) köyünün çoğunlu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
■ Ermenilerden sonra köy Alevi (Türk) yerleşimi olarak yeniden kurulmuştur. Kürtler daha sonra Kağızman ilçesinden gelerek Dölbentli köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 24' 41'' D, 42° 51' 37'' K
Duman mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Duman
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 16'' D, 41° 56' 4'' K
Eğlence mezra (Pirgarip bağ) - Tuşba (Timar bucağı) - Van
K2015b 📖: Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 32'' D, 43° 26' 39'' K
Eliaçık köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Navik [ Kürtçe "orta" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1829 Ermeni göçünde terk edilen köyde 1880'li yıllara dek ayakta olan kiliseden 20. yy başlarında iz kalmamıştı. SN
■ Newala Xıdır ve Kıro isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 44' 12'' D, 43° 8' 38'' K
Eliaçık mahalle - Çatak - Van
1916hb 📖: Xasis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Xasis ve Verkis adlı iki mezra birleştirilmiştir. SN
■ Koord: 38° 2' 19'' D, 43° 7' 37'' K
Elmalıdere mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mollaosman
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 30'' D, 42° 19' 49'' K
Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Kelpikar/Kelpikör
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 36'' D, 42° 41' 3'' K
Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 📖: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 26'' D, 42° 48' 32'' K
Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖: Hopören/Hopviran [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 12' 52'' D, 42° 44' 33'' K
Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902 1928 📖 📖: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan’a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
■ Kürtçe Xaçıli ve Xaçuli derler. Haç ile alakalı bir isimdir. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 51' 51'' D, 42° 52' 10'' K
Gölköy köy - Karakoyunlu - Iğdır
1928 📖: Kadıkışlak
1901hb 📖: Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 0' 59'' D, 44° 7' 13'' K
Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 58' 47'' D, 42° 17' 59'' K
Gülçimen mezra (Erentepe bağ) - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Muhacir Köyü
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 25'' D, 42° 3' 43'' K
Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖: Güllüce [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 0' 27'' D, 42° 39' 38'' K
Gülpınar köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖: Muçi/Muçe
■ 20. yy başında Ermeni/Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1915-1918 yıllarına kadar Ermeni ve Ezdî Kürt’lerinin çoğunlukta olduğu söylenmektedir. Son Ezdî pîrî Pîr Heso 1970’e kadar yaşamış. Kürtçe Muç, Muçê diye bilinir. Azeri kirveler Muçalı der. Köyde 250 Mehmet Öztürk vardır. Köyün Qapo, Şipo, Çıngıl, Mayor, Geli adlarında kendi yaylaları da vardır. Köyün patatesi kartolê Muçê diye bilinir. murat
■ Koord: 39° 47' 1'' D, 44° 0' 40'' K
Gümüştepe köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖: Gümüştepe
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 21'' D, 42° 50' 49'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.