244 yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  CaberKamara köy - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
k1946 MYK, DİE: CaberKamara [ Tr caber "aş." ]
hy1916: Konaklar
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 900 kişilik nüfusu olan bu köyün neredeyse tamamı Kürttür (Redkan). Buradaki Redkanlılar, Erivandan Erzurum Karaçoban ve Bulanık Adıvar (Şervanşêx) köyüne. Oralardan ise 1984 yılında buraya göç etmişler. Ayrıca bu köyün yanındaki Aydoğdu köyünde de çok sayıda Redkanlı aile olup, iki köydeki aileler akrabadır. Mar(d)astan
  Aydoğdu köy - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
Kr: Kulik
k1928 K: Küllühöyük
Kürd (Mîfkan/Redkan) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
k1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
A892- Bala, Bibi: Taranda/Daranda
Y625 TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 Epr: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
k1928 K: Ergi
E1902 Epr: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 Epr II.284-292: SurpGarabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967 ZKl, Er: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen sökülerek taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960- DİE: YukarıPage [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960- DİE: AşağıPage [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
k1928 K: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
hy1902 Kiep: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Miğdi/Meğdi
hy1902 Kiep: MeğdikNorşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E320 ZKl, Mam 60: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ 4. yy vakanüvislerinden Zenob Klag'ın aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1914'te 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: BağluMeğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Hergift
hy1902 Kiep: Herküft
E967 Er: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
k1928 K: Kömüs
hy1902 Kiep: Goms
E967 Er, Epr I.522: Komk/Komıs [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390 Pav 5, Er: Aştişat [ Erm Աշտիշատ "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
  Kıyık köy - Muş_M - Muş
E1902 Epr II.138: Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Serinova bld - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Artét
hy1902 Kiep: Erteft/Deyrük
E967 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Üçdere köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Oğonk
E1900- K&P: Oğunk'
E1900- HSH: Hoğunk' [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Alican köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1914 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
  AşağıHanbeyi köy - Tekman - Erzurum
Kr: Xanbeg
k1928 K: AşağıXanbeyi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bostankent köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902, k1928 Epr, K: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
  Bellitaş köy - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
k1928 K: Harami
E1902 Epr: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıdaTürk nüfusu kaydedilmiştir. SN
■ Hınıs'ın nispeten yerli Türk köylerinden biridir, Ermenilerin köyden gitmesiyle yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. metonio
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
k1928 K: Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
k1928 K: Koğak
hy1902 Kiep: Koğank [ Erm koğenk? "haramiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. SN
  Duman köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Duman [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. SN
  Karaköprü köy - Karaçoban - Erzurum
E1902 Epr, K: Karaköprü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. SN
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
k1928 K: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
hy1902 Kiep: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. SN
  Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
k1928 K: Şeyxveliyan [ Kürd şêxweliyan "Veliler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Budaklı köy - Karaçoban - Erzurum
E1900-, k1928 HSH, K: Lekbudak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kafkasyalı Oset (Asetin) yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Kırkgözeler köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Komasor
E837 Asoğ, Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güvendik mah Karaçoban - Karaçoban - Erzurum
E1900- HSH: Gevanduk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Güvendik köyü Karaçoban ilçesi ile birleştiği için artık Güvendik olarak geçmez. Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Yüzören köy - Horasan - Erzurum
1835 ÜK, K: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gündüz köy - Karaçoban - Erzurum
E1900- HSH: Gündüz [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
k1928 K: Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
k1928 K: Odunçur
E1900- HSH: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1254 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kırımkaya köy - Karaçoban - Erzurum
E1902 Epr, K: Kırımkaya [ Tr ]
E1900- HSH: Kırım-kaya*Hert [ Erm hert ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 425 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
k1928 K: Boryan [ Kürd boryan "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
k1928 K: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karagöz köy - Karaçoban - Erzurum
k1946 MYK: Karagöz [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
k1928 K: Xıtik [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kopal bld - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kopal
E1902 Epr: Gobal [ Erm "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Karakeçili halkı Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. metonio
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Keşişan
E1900- HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
k1928 K: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. SN
  İğdeli köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Miro [ Kürd mîro "beyyeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
k1928 K: Tahir
Os Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Çalışkan köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
h1911 EHKki: UseNasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
Kr: Elikulekan [ Kürd "Ali oğulları" ]
k1928 K: Alikalkan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
h1911 EHKki: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Nadirşêx
k1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
k1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
k1928 K: KargalıkSüfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Ortakilise
R1889 k1928 RAl, K: OraKilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
k1928 K: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Kelpikör
R1889 RAl: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Katranlı köy - Selim - Kars
h1912: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Qundîn
h1911: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Dağıstan göçmeni halk Çeçenlerden oluşmaktadır emjan
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "aktaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
hy1901 UK, Epr: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
k1928 K: Hopviran
R1889 RAl: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Xasbeg'dir. Mar(d)astan
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkî aşireti dışında Kaskî ve Dilxerî aşiretleri de yaşamakta. Köyün tamamına yakını Erivan kökenli Kürtlerden oluşuyor. Tuygun köyüyle akrabalıkları bulunmakta, zira Tuygun'daki Rumlar köyü terk edince Bozkuş ve Eskigazi'den yerleşenler olmuş. metonio
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Garisyan
E1902 Epr II.152: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
E1902 Epr I.730: Zarapxane
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
■ Rumlar köyü terk ettikten sonra köy Bozkuş, Çığırgan ve Eskigazi'den Kürt göçü almıştır. metonio
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: AlaşgerdToprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390 Pav I.33: Vağarşakert [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Mar(d)astan
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: AşağıÇepik
Eski adı: AşağıÇapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km