8 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Keser köy - Sorgun - Yozgat
1926h 📖 Keser Obası
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
■ Köy halkı Reşvan aşiretinin Oxci (Oxciyan) cemaatindendir. Köy Adıyaman'dan gelmedir. Köyde bütün orta Anadolu Reşvan aşireti gibi Kürtçenin Kurmançi lehçesinin Adıyaman şivesi konuşulmaktadır. Mar(d)astan
  Altılı köy - Akdağmadeni - Yozgat
1928 📖 Zaimgeçidi
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Belören köy - Kadışehri - Yozgat
1928 📖 Belviran
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Koso
1928 📖 Köseyanlı [ Kr/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Nohudanlı mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Nohudanlı
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Akkuyu mz - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 Ağkuyu
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Hacıhalil
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
  Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Çomak
Kürt (Sünni) (Reşvan ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km