13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Gökçeli mah - Karataş - Adana
1917h 📖 Gökçeli
Eski adı: Neyren
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Tabanözü
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın nafıa vekili olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
  Bozburun mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖 Gemici
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Giliruşağı
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Akgömlek köy - Keban - Elazığ
1946 📖 Görkuş
1925h 📖 Korıkuş
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Altınkürek köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Yediyol mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  Aşağıçakmak köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çakmak
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Görgülü köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1946 📖 Cevlani
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Altınkuşak köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarini
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Özgören x - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zarato [ Sür ]
■ Keban Baraj gölü altında kaldı SN
  Alatarla köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Goran [ Kr "otlak" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km