50 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çınaraltı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rissîn
1928 📖 Risîn
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kocasırt mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Şêxkir [ Kr "şeyhmülkü" ]
1928 📖 Şeyxkir
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Fıstıklı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xırbe Şeyxmahmud [ Kr "Şeyh Mahmut öreni" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Sivritepe mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbêbelik [ Kr "alacaviran" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Öztaş mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbêkêvir [ Kr "taş ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Pınarcık mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Xerzikê Erebo [ Kr "Arap bağı" ]
1928 📖 Rezikiarabo [ Kr rezikê arabo "Arap bağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Işıkdere mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mûdê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çayıralanı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rekkê
1928 📖 Rekê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Tekkuyu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mermarê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Havuzbaşı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Taqê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Taşgedik mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kefsenor
Müslüman Arap (Omeryan) yerleşimi
  Kaynakkaya mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kûdê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Tavuklu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbe Mirîşk [ Kr "tavuk ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  İkipınar mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Terê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kocakuyu mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Bêrtê
1928 📖 Birti [ Sür birtha "saray" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Taşlıca mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Xanêsora [ Kr "Soraniler hanı" ]
1928 📖 Xanîsor
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Güzelağaç mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Merzikan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kayagöze mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Xirbê Mamitê [ Kr "Hocaevi" ]
1928 📖 Beyti Mollahasan [ Ar "Molla Hasan evi" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kömürlü mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rişwanê
1928 📖 Rişvan [ Kr "aş.?" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Rişvan büyük bir Kürt aşiretidir ancak bu bölgede bulunduklarına dair bir belirti yoktur. SN
  Sulakdere mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Haciya [ Kr "hacılar" ]
1928 📖 Aciyan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Ömerli ilçe - Ömerli - Mardin
K 📖 Mehsert
1928 📖 Maˁserti
1775z 📖 Ömerkanlı (aş.)
1928 📖 Ömerkan (idari bölge) [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
■ Eski nüfusu Süryani iken 1609 yılında Patrik Sotfo devrinde topluca Müslümanlığı kabul ettikleri kaydedilmiştir. Kasaba nüfusu ağırlıkla Arapça konuştuğu halde köylerde Kürtçe egemendir. SN
■ © 02.04.1775 Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. deyar heyran
  Harmankaya mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kewarêx
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Yaylatepe mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Xirbetawk
1928 📖 Xırbetok [ Kr "çember ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Duygulu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Yestê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çimenlik mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mercê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çatalyurt mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kurik Metînan [ Kr kurika metînan "Metinan (aşiret) uşağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Küçükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Cinata Hiso [ Kr "Hüseyin meclisi" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Heybeli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Dêrcemmê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Mutluca mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Gewriksindî
1946 📖 Gevrikşindi [ Kr gewrik "bozca" ]
Müslüman Arap (Omeryan) yerleşimi
  Göllü mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Golê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Topağaç mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Xerabreşk [ Kr "karacaören" ]
1928 📖 Xirbesıkıt [ Kr xirbê seqit "leşviran" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Tokdere mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Xiznê
1928 📖 Xazni
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çalışan mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Zehnê
1928 📖 Zihni
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Tepeli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Siwayê
1928 📖 Sivayi
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kovanlı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Mistinê
1928 📖 Miştîn
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Beşikkaya mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Faf / Fafa
1928 📖 Fafix
Y630 📖 Beioudaes [ Sür bêth yûdâye "Yahudi yurdu" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Simokatta ve Süryani Mihail vekayinamelerine göre 587 yılında İranlılar bu kaleyi zaptettiler. SN
  Doğanlı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Talat
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çamyurt mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Mesken
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mhellemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
  Harmanlı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Bîdermemo [ Kr bênder Memo "Memo harmanı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mahallemi toplumuna bağlı Kürt köyüdür. SN
  İkitepe mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Kersivan
1928 📖 Kersifan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kuyular mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Cebelgirav [ Kr "acısu dağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Çalê [ Kr "çukur" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Akyokuş mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xırbe Kermit [ Kr xirbê kermît "dökme ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kayabalı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kermêt
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Üçağıl mah - Midyat - Mardin
K 📖 Kozan
1928 📖 Kozi [ Kr kozê "koyun ağılı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Mıhallemi-Arap ittifakına bağlı Kürt nüfusu vardır. SN
  Ünsallı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Sada
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kutlubey mah - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Tinat / Tinét
S1881 📖 Tennât
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çalpınar mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Sîti
S1881 📖 Sîta
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Bizgûr
S1900~ 📖 Bêth Guryô [ Sür "aslanyurdu" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kayabaşı mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Şakolin
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km