haritada ara :   km  
48 Nasturi yerleşimi bulundu.
sırala 
Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Serêspî [ Kürtçe "akbaş" ]
S1840 📖: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Nasturi Bne Rûmta aşiretinin kollarından biri olan Sarispîdon aşireti 19. yy kaynaklarında anılır. SN
■ Koord: 37° 20' 50'' D, 43° 27' 47'' K
Alan köy - Şemdinli - Hakkari
S1877 1982rh 📖: Halane ܗܠܢܐ [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şemdinan’ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 17' 59'' D, 44° 45' 20'' K
AşağıKayalar köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖: Kâtuna süfla
S1877 📖: Kâtuna ܟܝܬܘܢܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 24'' D, 44° 40' 14'' K
Başak mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Gundik [ Kürtçe "köycük" ]
S1840 📖: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 58'' D, 43° 42' 56'' K
Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖: Bedevi
S1743 S1877 📖: Bêdaiwê ܒܕܐܒܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 17'' D, 44° 25' 44'' K
Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Gûzereş [ Kürtçe "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Txuma Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
■ Koord: 37° 20' 2'' D, 43° 43' 56'' K
Çaltıkoru köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Sêvîn
S1840 📖: Sîwîne [ Kürtçe "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 50'' D, 43° 49' 13'' K
Çanaklı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Kehê
1946 📖: Baz [ Kürtçe "şahin" ]
E1902 📖: Paz
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 33'' D, 43° 52' 22'' K
Çeltik mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Tuhubenav mz.
1916hb 📖: Txub / Txuma Navei [ Süryanice ]
S1840 📖: Txuma [ Süryanice txuma "kurban, adak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 37° 20' 22'' D, 43° 41' 22'' K
Çetintaş mezra - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Hergil
S1840 📖: Hargel
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 36' 41'' D, 43° 31' 1'' K
Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Aşûta
1891c 📖: Tiyari (idari bölge)
S1840 📖: Aşîtha [ Süryanice ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846’ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Koord: 37° 19' 52'' D, 43° 22' 51'' K
Çimenli mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Merganz [ Ermenice "çayırlar" ]
S1840 📖: Margi [ Ermenice/Kürtçe "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 28'' D, 43° 29' 16'' K
Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Bemtur
S1877 📖: Bawtur ܒܘܬܘܪ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts’ın 1877’de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
■ Koord: 37° 17' 56'' D, 44° 28' 2'' K
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Çal (idari bölge) [ Kürtçe çalê "çukur" ]
S1840 📖: Lizan (aş.) [ Süryanice lîzan "aş." ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 14' 49'' D, 43° 36' 41'' K
Çukurca köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Pagê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 30' 21'' D, 44° 23' 27'' K
Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Soryan
1916hb 📖: Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
■ Koord: 37° 22' 27'' D, 44° 5' 7'' K
Deyri mevki - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Dehyi (hrb)
1916hb 📖: Mart Maryam [ Süryanice "meryemana" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 25' 42'' D, 43° 36' 32'' K
Doğanca mezra - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 1946h 📖 📖: Orit/Urit
S1840 📖: Ôret
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 31'' D, 43° 47' 45'' K
Geçimli köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Rontik/Rumtik
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 23' 36'' D, 43° 31' 59'' K
Güzeldere mezra - Çukurca - Hakkari
S1840 1946h 📖 📖: Minyaniş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 33'' D, 43° 27' 52'' K
Güzelkaya mezra - Şemdinli - Hakkari
S1877 K2013 📖 📖: Begardi ܒܓܪܕܐ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 10'' D, 44° 30' 51'' K
Güzelkonak mezra - Şemdinli - Hakkari
1946 📖: Haruna
S1582y S1877 📖: Harûnan ܗܪܘܘܢܢ [ Kürtçe/Süryanice "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
■ Koord: 37° 24' 49'' D, 44° 29' 16'' K
Işıklar köy - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Pirgan
1914h 📖: Pirkanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 28'' D, 43° 55' 8'' K
Karaağaç mezra - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖: Derian
S1877 📖: Dâra ܕܪܐ
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 21' 58'' D, 44° 30' 54'' K
Karabey köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Serdaşt
S1840 📖: Sardaşt [ Kürtçe "çayırbaşı" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 26' 47'' D, 44° 25' 2'' K
Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Zavita
1916hb 📖: Zawitha [ Süryanice zawîtho "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 20' 32'' D, 43° 40' 44'' K
Kaymaklı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Şimoninis
S1840 📖: Şmûninis [ Ermenice Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 18'' D, 43° 47' 46'' K
Kaynak mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Behriç
S1840 📖: Bêth Aricê [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 42'' D, 43° 39' 14'' K
Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Tiyar (bölge) [ Süryanice ṭyārē ܛܝܪ̈ܐ "meralar, yaylalar" ]
1946h 📖: Şivasilbe [ Kürtçe "Silbe (aşireti) nadaslığı" ]
1916hb 📖: Salabkkan [ Süryanice "aş." ]
S1900 S1900: Salabağ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Geçmişte Nasturi Hıristiyan meliklerinin kontrolünde olan Aşağı Tiyari bölgesinin merkez yerleşimi idi. Salabxan, Bne Be-Alahta Nasturi aşiretinin egemen klanının adıdır. 19. yy meliklerinden Melik Odişo ile haleflerinin türbesi 20. yy başlarında ziyaretgah idi. Şimdi terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 17' 43'' D, 43° 37' 40'' K
Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Şevute
1928 📖: Şevîta
S1840 📖: Şawûtha [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 0'' D, 43° 55' 52'' K
Köprülü mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Giman
1933 📖: Geyman
S1840 📖: Çamani [ Kürtçe "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 35'' D, 43° 30' 45'' K
Meşeli mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Hişet
1916hb 📖: Haişat [ Ermenice "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 20' 49'' D, 43° 38' 50'' K
Oğul köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Tal/Talonê (idari bölge) [ Kürtçe "Tal vadisi" ]
1946h 📖: Kundeşexan [ Kürtçe gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
■ Koord: 37° 26' 12'' D, 43° 45' 21'' K
Ormanlı mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Zavita
S1840 📖: Zawîtha [ Süryanice "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertoşi) yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 23'' D, 43° 26' 52'' K
Ördekli köy - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Kotranis
S1840 📖: Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 27'' D, 43° 47' 0'' K
Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Sirûnis/Sürünüs
S1877 📖: Sarunis ܣܪܘܢܝܣ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 17'' D, 44° 28' 32'' K
Sarp mezra - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Mirkaniş
S1840 📖: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 13' 31'' D, 43° 51' 8'' K
Seranüs mezra - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Saravnüs [ Kürtçe "sular başı?" ]
S1840 📖: Saramus
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 36' 50'' D, 43° 52' 14'' K
Soğuksu mezra - Şemdinli - Hakkari
S1877 1982rh 📖: Tis/Tisê ܬܝܣ
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 24' 3'' D, 44° 35' 44'' K
Sütlü mezra - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Xanê Sêgund [ Kürtçe "üçköy hanı" ]
S1840 📖: Xâni
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 27'' D, 43° 41' 4'' K
Taşbaşı köy - Hakkari Merkez (Çığlı bucağı) - Hakkari
1980 📖: Seyitli (mz)
1928 📖: Kelîtan [ Süryanice kelayto? "keşiş hücresi" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi olan Kelitan köyü 1990’larda boşaltılmış ve dere boyundaki Derav mevkiinde yeni köy kurulmuştur. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846’ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915’e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
■ Koord: 37° 23' 53'' D, 43° 29' 32'' K
Tepeli mezra - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
S1840 1946h 📖 📖: Xardâlânis/Ğerdelanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 43'' D, 43° 44' 51'' K
Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Betkar
S1840 1916hb 📖 📖: Bêkare/Beitkare [ Süryanice beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 15' 16'' D, 44° 21' 42'' K
Yaylak mevki - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Dêrareş [ Kürtçe "kara kilise" ]
1928 📖: Karakilise [ Türkçe ]
S1840 📖: Rustaka | Mar İşo ܪܘܣܬܩܐ [ Süryanice "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rustaka kasabasında Mor İşo manastırı, 17. yy başlarından itibaren Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. SN
■ Koord: 37° 19' 28'' D, 44° 35' 7'' K
Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
S1840 📖: Salara/Salaran
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 14' 27'' D, 44° 26' 56'' K
Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: İştazin
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebaxşi (Bahşiyan), Maspira mahalleleri görülür. 19. yy’da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
■ Koord: 37° 25' 5'' D, 44° 6' 22'' K
Yufkalı köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Nerduşê
S1877 📖: Nêrdûşâ ܢܪܕܘܫܐ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 24' 37'' D, 44° 31' 33'' K
Yuvacık mezra - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Piğink
1946h 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 37'' D, 43° 48' 45'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.