haritada ara :   km  
48 yerleşimi bulundu.
sırala 
Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Aşûta
S1840 📖 Aşîtha [ Sür ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c 📖 Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Zavita
S1840 📖 Zawîtha [ Sür "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Taşbaşı köy - Hakkari_m (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kelîtan [ Sür kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980 📖 Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Serêspî [ Kr "akbaş?" ]
S1840 📖 Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Nasturi Bne Rûmta aşiretinin kollarından biri olan Sarispîdon aşireti 19. yy kaynaklarında anılır. SN
Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Minyaniş
S1840 📖 Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Merganz [ Erm "çayırlar" ]
S1840 📖 Margi [ Erm/Kr "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Giman
S1840 📖 Çamani [ Kr "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çetintaş mz - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖 Hergil
S1840 📖 Hargel
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Geçimli köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖 Rumtik
1946h 📖 Rontik
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
Deyri mv - Hakkari_m - Hakkari
1916hb 📖 Mart Maryam [ Sür "meryemana" ]
1946h 📖 Dehyi (hrb)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
S1840 📖 Lizan (aş.) [ Sür lîzan "aş." ]
1928 📖 Çal (idari bölge) [ Kr çalê "çukur" ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
Kazan köy - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Şivasilbe [ Kr "Silbe (aşireti) nadaslığı" ]
1916hb 📖 Salabkkan [ Sür "aş." ]
S1900 S1900Salabağ
K2013 📖 Tiyar (bölge) [ Sür ṭyārē ܛܝܪ̈ܐ "meralar, yaylalar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Geçmişte Nasturi Hıristiyan meliklerinin kontrolünde olan Aşağı Tiyari bölgesinin merkez yerleşimi idi. Salabxan, Bne Be-Alahta Nasturi aşiretinin egemen klanının adıdır. 19. yy meliklerinden Melik Odişo ile haleflerinin türbesi 20. yy başlarında ziyaretgah idi. Şimdi terk edilmiştir. SN
Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Hişet
1916hb 📖 Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Behriç
S1840 📖 Bêth Aricê [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Zavita
1916hb 📖 Zawitha [ Sür zawîtho "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Xanê Sêgund [ Kr "üçköy hanı" ]
S1840 📖 Xâni
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Tuhubenav mz.
1916hb 📖 Txub / Txuma Navei [ Sür ]
S1840 📖 Txuma [ Sür txuma "kurban, adak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946h 📖 Gundik [ Kr "köycük" ]
S1840 📖 Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 Gûzereş [ Kr "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Txuma Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
Tepeli mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kardalanis
S1840 📖 Xardâlânıs
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Oğul köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖 Kundeşehan [ Kr gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
K2013 📖 Talonê (idari bölge) [ Kr "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
Ördekli köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Kotranis
S1840 📖 Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Doğanca mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Orit
S1840 📖 Ôret
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kaymaklı köy - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖 Şimoninis
S1840 📖 Şmûninis [ Erm Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Yuvacık mz - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Piğink
1946h 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Çaltıkoru köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖 Sêvîn
S1840 📖 Sîwîne [ Kr "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Sarp mz - Çukurca - Hakkari
K2013 📖 Mirkaniş
S1840 📖 Merganiş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Seranüs mz - Hakkari_m - Hakkari
1946h 📖 Saravnüs
S1840 📖 Saramus
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Çanaklı köy - Hakkari_m - Hakkari
K2013 📖 Kehê
1946 📖 Baz [ Kr "şahin" ]
E1902 📖 Paz
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Işıklar köy - Hakkari_m (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Pirgan
1914h 📖 Pirkanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Şevute
1928 📖 Şevîta
S1840 📖 Şawûtha [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Soryan
1916hb 📖 Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 İştazin
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Betkar
1916hb 📖 Beitkara
S1840 📖 Bêkare [ Sür beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
Çukurca köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Pagê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
Karabey köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Serdaşt
S1840 📖 Sardaşt [ Kr "çayırbaşı" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Bedevi
S1877 📖 Bêdibe / Bêdaiwê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Salaran
1928 📖 Salara
S1840 📖 Sararu
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Bentur
1928 📖 Bemtur
S1877 📖 Bawtur [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Sürünüs
1928 📖 Sirûnis
S1840 📖 Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946 📖 Haruna
S1877 📖 Harûnan [ Kr "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Begirdi
S1877 📖 Begardi
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖 Derian
S1877 📖 Dâra / Dariyan
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
Yufkalı köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Nerduşê
S1840 📖 Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yaylak mv - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Dêrareş [ Kr "kara kilise" ]
S1840 📖 Mar İşo [ Sür "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Tisê
S1877 📖 Tis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖 Katuna
1916hb 📖 Katuna aş. + yk.
S1877 📖 Kâtuna [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
Alan köy - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Helane
S1840 📖 Halana [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.