47 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Aşûta
S1840: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891c: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Köy 14. yüzyılda Hristiyan Nasturiler yani Keldaniler'den Tiyari Aşireti tarafından kuruldu. İlerleyen zamanlarda Süryaniler'de köye yerleştiler. 19. yüzyılın ortalarında bölgenin güçlü Kürd beylerinden Hakkari Beyi Nurullah Bey ve Cizreli Bedirhan Beyler, Hristiyan Nasturilere karşı katliam yapmaya başladı. Osmanlı'nın olaya müdahale etmesiyle bu katliam durduruldu ve köye aynı yıllarda Kurmanç Kürdler'i de göç ettiler. İlerleyen zamanlarda Kürdlerin yoğun baskıları ile köydeki Hristiyan Nasturi yani Keldaniler ve Süryaniler Kürdleştiler. Günümüzde köyde Kurmanç Kürdler'i ile Kürdleşmiş Nasturiler ile Kürdleşmiş Süryaniler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Zavita
S1840: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
Kr: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Minyaniş
S1840: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Çemê
S1840: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Hergil
S1840: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
1946ht: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
1946ht: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Hişet
1916hb: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Behriç
S1840: BêthAricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Zavita
1916hb: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Tuğup
1916hb: Txub/TxumaNavei [ Süry ]
S1840: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
1946ht: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928k: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kardalanis
S1840: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
Kr: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kotranis
S1840: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Şimoninis
S1840: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Piğnik
1946ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Mirkaniş
S1840: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Seranüs x - Hakkari_M - Hakkari
1946ht: Saraynüs
S1840: Saramus
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çanaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehê
1946k: Baz [ Kürd baz "doğan" ]
E1902: Paz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Işıklar köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946ht: Pirgan
1916hb: Pirkânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Şevute
1928k: Şevîta
S1840: Şawûtha [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb, 1928k: Oramar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928k: İştazin
S1851: İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
  Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Beitkara
S1840: Bêkare [ Süry beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
  Çukurca mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Pagê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Karabey köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Serdaşt
S1840: Sardaşt [ Kürd "çayırbaşı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946k: Bedevi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Salaran
1928k: Salara
S1840: Sararu
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Türkmenler'den ve Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bentur
1928k: Bemtur
S1877: Bawtur [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
  Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Sirûnıs
S1840: Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Elmalı mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Nerduşa
S1840: Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
S1877: Begardi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Derian
S1877: Dâra/Dariyan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
  Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946k: Haruna
S1877: Harûnan [ Kürd "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
  Yaylak mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
S1840: Marİşo [ Süry "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
  Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Tisê
S1877: Tis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
  Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Katüne
S1877: Kâtuna [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
■ Köyde 20. yüzyılın başlarında Ermeniler yaşıyordu. 1915-1916 yılında Ermenilerin tehcir edilmesiyle köye Pinyanişi Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'i yerleşti. Berk Ulusoy
  Alan köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Helane
S1840: Halana [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km