14 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Demirci köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
hy1901 UKErz: Demirci
1554 T-294: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Yarboğaz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835 ÜK, K: Endek
E390: Andak [ Erm Անդաք ]
Y150 Pt: Andaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Antik kaynaklarda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerindeki başlıca durak olarak zikredilir. SN
  Eğertaşlar köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
k1928 K: Eğertaş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
h1911: Tavo
E1900- HSH: TavoyiKeğ [ Erm "Davut köyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtiliyor (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Davulköy
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Köyde yalnızca iki aile Kürttür, köyün çoğunluğu Karapapak kökenlidir. metonio
  Gelinalan köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Karakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Sarıca köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: Sarê
k1928 K: Sarıca
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
k1928 K: Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Ağadeve köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Ağadeve
E1918- Beg: Ağatsor [ Erm "tuzdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Çobanbeyi köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: GomaDawo [ Kürd "Davut çiftliği" ]
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
  Nahırkıran köy - Tuzluca - Iğdır
k1928 K: NaxırKıran [ Erm/Tr "davarkıran" ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Sıçanlı köy - Iğdır_M - Iğdır
hy1900: Sıçanlı [ Tr ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Örüşmüş köy - Iğdır_M - Iğdır
hy1900: Örüşmüş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
k1928 K: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km