13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Demirci
1554t 📖 Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Yarboğaz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Endek
E390 📖 Antak Անդաք
Y150 📖 Ándaka
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Roma devrine ait Peutinger Tablosu'nda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerinde bir durak olarak anılır. SN
  Eğertaşlar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Eğertaş
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 Tavo [ Erm "çalılık" ]
E1912 📖 Tavoyi Keğ
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
  Gelinalan köy - Selim - Kars
R1889 📖 Karakilisa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Sarıca köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Sarê
1928 📖 Sarıca
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 Şamiler [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Çobanbeyi köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Goma Dawo [ Kr "Davut ağılı" ]
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
  Nahırkıran köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Naxır Kıran [ Erm/Tr "davarkıran" ]
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Sıçanlı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Sıçanlı
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Taşlıca köy - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Dzagaküğ [ Erm "çukurköy" ]
1901hb 📖 Taşlıca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Moti, Gêloyi) yerleşimi
  Örüşmüş köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Örüşmüş
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928 📖 Pirço
1901hb 📖 Saraçlu | İrçoff
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Kürd (Redkan, Moti) yerleşimi. Buradaki Redkanlıların bir kısmı da Tc'deki uzun askerlik süresinden dolayı 1926'da Ermenistan'a göç edip, 1988 yılında Ermeniler tarafından Kazakistan'a sürgün edildiler. Kazakistan'dan bir kısmı Bakü'ye göç edip, asimile oldular. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km