13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1901hb: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Yarboğaz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Endek
E390: Antak Անդաք [ Erm ]
Y150: Ándaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Roma devrine ait Peutinger Tablosu'nda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerinde bir durak olarak anılır. SN
■ Moti aşireti haricinde, Erivan kökenli Redkan aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Eğertaşlar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928k: Eğertaş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Tavo
E1912: TavoyiKeğ [ Erm "Davut köyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
  Davulköy köy - Kars_M - Kars
1928k: Davulköy
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Köyde yalnızca iki aile Kürttür, köyün çoğunluğu Karapapak kökenlidir. metonio
  Gelinalan köy - Selim - Kars
R1889: Karakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Sarıca köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: Sarê
1928k: Sarıca
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
  Denizgölü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Şamiler [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Çobanbeyi köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: GomaDawo [ Kürd "Davut çiftliği" ]
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
  Nahırkıran köy - Tuzluca - Iğdır
1928k: NaxırKıran [ Erm/Tr "davarkıran" ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Sıçanlı köy - Iğdır_M - Iğdır
1900hb: Sıçanlı [ Tr ]
Kürd (Moti) yerleşimi
  Örüşmüş köy - Iğdır_M - Iğdır
1900hb: Örüşmüş
Kürd (Moti) yerleşimi
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928k: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan
■ 1926da bütün Redkiler göç etmemiş. Akrabalarının yarısı hala Pırço'dadır. Köyün yarısından fazlası Redkidir (Aras, Erdoğan, Yumak, Güner) diğerleri Moti'dir. Ayrıca; Redkiler buradan sürgün edilmemişler. Bu köyden Erivan Xalisa köyüne göç ederler, oradan sürgün edilirler. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km