4 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kırkışla mah - Cihanbeyli - Konya
1910ht: Kırkışla
Kürd (Molikan) yerleşimi
■ © 05.03.1843 Konya eyaletinde kain Rişvan Aşireti'nin iskanları icra kılınmış ise de Melikanlı [Molikanlı] Cemaati ahalisinin tedib ve terbiyelerine ve Ekrad [Kürd] hakkında olan tasavvurat-ı vakıasına dair... deyar heyran
  Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Armutlu
Kürd (Molikan) yerleşimi
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Gelikan [ Kürd "boğazlar" ]
1928k: Alahacılı
Kürd (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Tamamen Türklesmistir. Mert Çakmak
  Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928k: Tatbekirli
Kürd (Molikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km