haritada ara :   km  
11 Mifikan yerleşimi bulundu.
sırala 
Yeşiloba köy - Kırşehir Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 : Gurî [ Kürtçe "kel, uyuz" ]
1925h 📖 : Kötüoba
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
■ Koord: 39° 23' 31'' D, 34° 8' 41'' K
Kırkpınar köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1925h 📖 : Kırkpınar
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 45'' D, 34° 9' 21'' K
Körpınar köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
K 📖 : Kanikürik [ Kürtçe kanî korik "kör çeşme?" ]
1925h 📖 : Körpınar
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 13'' D, 34° 10' 49'' K
Taburoğlu köy - Kırşehir Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 : Taburuşağı
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 0'' D, 34° 11' 15'' K
Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 : Pizbinik aş. [ Kürtçe "çoban ipi?" ]
1927h 📖 : Şuayibli
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ Koord: 39° 23' 36'' D, 34° 15' 51'' K
Seyrek köy - Kırşehir Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 : Hurmik
1926h 📖 : Seyrek
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 45'' D, 34° 16' 20'' K
Göllü köy - Kırşehir Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 : Göllü
■ Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Karacakurt aşiretine mensup Türkmenler ile Mîfkan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. SN
■ Koord: 39° 27' 7'' D, 34° 17' 59'' K
Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 : Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşuyor. Türkmenler Tülek aşiretine, Kürtler Mifkan aşiretine mensuptur. Hem Çiçekdağında hem de Boztepe her iki aşiretin köyleri ve nüfusları bulunuyor. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 23' 18'' D, 34° 18' 42'' K
Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 : Sira / Sora [ Kürtçe soran "kızıllar" ]
1927h 📖 : Uzunpınar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 20'' D, 34° 19' 32'' K
Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 : Xorla
1921h 📖 : Arablı [ Türkçe "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri ile Mifikan Kürtlerinden meydana gelmektedir. Bozulus Türkmenleri köye Araplı Cedit adını verirken, kürtler ise Horla adını vermiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 14' 26'' D, 34° 20' 20'' K
Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 : Xaladîno [ Kürtçe "deli dayı" ]
1928 📖 : Öksüzkale
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Rumi 1324-1328 (1906-1910) tarihli Kırşehir Mecidiye (Çiçekdağı) kazasına ait 17 Numaralaı Şer’iyye Sicilinde Öksüzkale köyüne dair kayıtlar mevcut ve köyün adı Öksüzkale olarak kayıtlı. 1830-1845 tarihleri arasında da Kırşehir'e bağlı adı Öksüzkale olan bir köy kayıtlı. 1925 yılında Öksüzkale köyü dahil 10 köyde Rişvan aşiretinden Mefkanlı (Müfikler) kabilesinin yaşadığı görülmektedir. Rişvan aşiretine bağlı cemaatler 1820-1850 arasında orta Anadolu'da pek çok köy baskını gerçekleştirmiş ve çevreye dağılmıştır. Öksüzkale köyünün eski adı olarak Xaladino kaydına rastlanmaz. Seddül Bahir
■ Koord: 39° 24' 37'' D, 34° 21' 46'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.