9 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Yeşiloba köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Guri [ Kürd gurî "uyuzlu" ]
1946k: Kötüoba
Kürd (Mîfkan ) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd, Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
  Körpınar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
Eski adı: Kanikürik [ Kürd kanîkorik "kuruçeşme" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Şuayibli
Eski adı: Pizbinik aş. [ Kürd pizbinik "çobanların hayvanlara bağladığı ip" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Seyrek köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Hurmik
1928k: Seyrek
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Göllü köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Göllü
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Köy halkının nüfusu Karacakurt Aşireti Türkmenleri ile Kurmanç Kürdlerinden oluşmaktadır. Kaynak: Danişmendli Türkmenleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Es. Araplı [ Tr "eski Araplı" ]
1928k: Xorla
Kürd (Mîfkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km