9 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Yeşiloba köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 Gurî [ Kr "kel, uyuz" ]
1925h 📖 Kötüoba
Kürt (Sünni) (Mîfkan ) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd, Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
  Körpınar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
K 📖 Kanikürik [ Kr kanî korik "kör çeşme?" ]
1925h 📖 Körpınar
Kürt (Sünni) (Mîfkan) yerleşimi
  Taburoğlu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖 Taburuşağı
Kürt (Sünni) (Mîfkan) yerleşimi
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
K 📖 Kulik
1927h 📖 Külhöyük
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 Şuayibli
K 📖 Pizbinik aş. [ Kr "çoban ipi?" ]
Kürt (Sünni) (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Seyrek köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 Hurmik
1926h 📖 Seyrek
Kürt (Sünni) (Mîfkan) yerleşimi
  Göllü köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Göllü
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Mîfkan) yerleşimi
■ Köy halkı Karacakurt Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Mîfkan Aşireti'ne mensup Kürdler'den oluşur.
  Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Xorla
1921h 📖 Arablı [ Tr "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km