61 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Xıdıros [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928k: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946k: Şiirtikan [ Kürd Sirtikan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946k: Derikler
1925ht: Deyrik aş. + yk. [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Zz: Gewrasor [ Zaza "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946k: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Böğürtlen köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Şavkın x - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Zîri/Zeri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Zz: Goydep [ Tr göktepe ]
1925ht: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Kuzulcuğ
1925ht: Kızılcık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878: Yılanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Demirci
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht, 1928k: Kaştun/Keştun [ Erm xaçdun? "Haç evi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Basu
E1878: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Xozinkîx
E1902: Xozınkéğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: ReşoMezraa
1925ht: MezreaReş [ Kürd "kara mezra" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Şomi
E1878: Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Örs
E1878: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kuşçu
E1878: Xuşin [ Erm "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Beroç/Beroş [ Kürd beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Lemik
E1878: Lamk [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Köderiç
E1878: Kodaric [ Erm ]
Y553: Kithárizon
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Kopik [ Erm "taş ocağı?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Sorek
E1878: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928k: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Mesdan
E1878: Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Bîlan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kayacı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Gomiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s, 1928k: Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925ht: Kürikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Canik
1894s: Canig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Coşik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928k: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş. Murat ÇELİK
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Koman + Teman [ Kürd koman "ağıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925ht: Manekrek [ Erm "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km