61 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz? "Hıdır oymağı" ]
h1927: Xıdros
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
k1928 K: Bargini
hy1912 Kiep: Barkinı [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
k1928 K: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
k1946 MYK: Şirtikan [ Kürd şirtikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
k1946 MYK: Derikler
k1928 K: Dérik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
k1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Zz: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
k1946 MYK: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Zz: Goydep [ Tr Göktepe ]
E1900-: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Kuzulcuğ
E1900- K&P: Kızılcık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- ÇEr: Demirçin
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Keştun
E1900-: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Baso
E1900- AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Xozinkéğ
E1902 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: ReşoMezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Şomi
E1900- AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
Kr: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Örs
E1900- AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
k1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Beroc [ Kürd beroj "güney" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Lemk
E1900- AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Köderiç
E1902 AY, Epr: Kodar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kurkurik [ Erm krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karabulut köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Sorak/Sorek
E1900- AY: Tsorag [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Elmalık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Seyidan/Seyidli [ Kürd seyîdan "Seyitler (aş.)" ]
E1900- AY: Seyitler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Bîlan/Bélan [ Kürd bilan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Karsan [ Kürd garsiyan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Mesdan
E1900- AY, K&P: Masdun/Masdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Xiştan [ Kürd xiştan "sivriler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ataçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Seveliyan [ Kürd sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902 Epr I.139, K: Ayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
  Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Komiferec [ Kürd "Ferec komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Rîçik [ Kürd "kök" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ'dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
  Oğuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kurikan [ Kürd kurikan "oğullar" ]
E1900-: Küreken
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Coşik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
  Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
hl: Teman
k1928 K: Koman [ Kürd koman "komlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
  Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1928 K: Manekrek [ Erm ? akarag "? çiftliği" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim de Erm. akarag'lı olanlardan biridir. Manakarag> Manakrak> Manekrek. Man Ermenicede “tur, döngü, dolanma, gezi” anlamlarına geliyor. Bu kökten fiil olarak Manel: Eğirmek, burmak, örmek. Man kal: Tur atmak, dolanmak, gezinmek. Manatsnel: Gezdirmek. Ayrıca Mananadeğ: Gezinti yeri. Sonuç olarak bu ismi Gezi Çiftliği şeklinde yorumlayabiliriz. (Hovsep Hayreni) SN
  Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Feraç
k1928 K: Ferec/Ferc [ Kürd ferec "ferahça" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
k1928 K: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km