49 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Alaköy
E1662, E1900~a: Alür [ Erm "un?" ]
E1267: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928: Bardakçı
E1900~a: Çıraşén [ Erm "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1916h: Gem / Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946: Dirleşen
E1912, 1928: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1900~a, 1928: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1900~a: Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1900~a: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
1928: Lamızgert
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928: Karagündüz
E1592y: Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ 16. yy Ermeni saz şairi Nahabed Kuçak Xaragonis'lidir. SN
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
E474: Sevan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928: Kurdivan [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928: Aranik [ Erm ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928: Zaranis
E1912: Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Reşan [ Kürd reşan "karalar (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Çırak
1916hb: Çarax
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Hacıali
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Boğazkesen mah - Özalp - Van
1901hb: Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Hacıkışlak mah - Özalp - Van
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928: Şerefxan yk. [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928: Şerefxan aş. [ Kürd "aş." ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928: Kurkurik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıSağmallı mah - Çaldıran - Van
1928: Nuşar [ Kürd nûşar "yenikent" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Velicani [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928: Kaymez
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928: Metkuli
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928: Sarinc aş. [ Erm/Kürd sarinc "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Nûşar aş. [ Kürd nûşar "yenikent" ]
1916hb: Nuşehr Mukuri
■ Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Çubuklu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928: Sarinc yk. [ Erm/Kürd sarinç "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1901hb: Soğuksu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çakmak mah - Saray - Van
1928: Çakmak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928: Sint
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kepir mah - Saray - Van
1916hb: Kapir
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Taşrumi
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928: Naçarava [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1901hb: Çubuklu [ Tr ]
■ Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Örenburç mah - Saray - Van
1928: Setmanıs [ Erm ]
1916hb: Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bakışık mah - Saray - Van
1946: Avzerik [ Kürd avzerik "sarısu" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sırımlı mah - Saray - Van
1928: Xarabsorik [ Kürd xirabsorik "kızılcaören" ]
1916hb: Sorik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928: Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yanal mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928: Soradir
E1902: Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
  Beyarslan mah - Saray - Van
1928: Şerefxan [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Eşmepınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kaşkol mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h: Kaşkol
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km