49 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Alaköy
E1902, E1912: Alür [ Erm "un?" ]
E1267: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928k: Bardakçı
E1912: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1916ht: Gem/Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946k: Dirleşen
E1912, 1928k: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1914, 1928k: Şeyxatiye/Şeyxayine? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1912: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1912, 1928k: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Kasımoğlu
E1902, E1912: Kusnents/Güsnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
E1912, 1928k: Lamızgert
1901hb: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Karagündüz
E1902: Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. SN
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
E474, E905: Sévan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Kurdivan [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Aranik [ Erm ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Zaranis
E1912: Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Reşan [ Kürd reşan "karalar (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Çırak
1916hb: Çarax
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Hacıali
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Boğazkesen mah - Özalp - Van
E1900: Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Hacıkışlak mah - Özalp - Van
1928k: Hacıkışlak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kürd (Şemsıki, Şewi, Redkan) yerleşimi. Azeriler neredeyse yoktur. Köyün eski ismi Mızrev'dir. Qazi
  YukarıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928k: Şerefxan yk. [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928k: Şerefxan aş. [ Kürd "aş." ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928k: Kurkurik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıSağmallı mah - Çaldıran - Van
1928k: Nuşar [ Kürd nûşar "yenikent" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Velicani [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928k: Kaymez
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928k: Metkuli
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928k: Sarinc aş. [ Erm/Kürd sarinc "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Nûşar aş. [ Kürd nûşar "yenikent" ]
1916hb: NuşehrMukuri
■ Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Köy halkı Noşar der. Mar(d)astan
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Çubuklu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  YukarıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928k: Sarinc yk. [ Erm/Kürd sarinç "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1900hb: Soğuksu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çakmak mah - Saray - Van
1928k: Çakmak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928k: Sint
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kepir mah - Saray - Van
1916hb: Kapir
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Taşrumi
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928k: Naçarava [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1900hb: Çubuklu [ Tr ]
■ Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Örenburç mah - Saray - Van
1928k: Setmanıs [ Erm ]
1916hb: Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Hasantemran [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bakışık mah - Saray - Van
1946k: Avzerik [ Kürd avzerik "sarısu" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sırımlı mah - Saray - Van
1928k: Xarabsorik [ Kürd xirabsorik "kızılcaören" ]
1916hb: Sorik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928k: Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yanal mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Soradir
E1902: Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
  Beyarslan mah - Saray - Van
1928k: Şerefxan [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Eşmepınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kaşkol mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Kaşkol
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km