16 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Gümüşali mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Gümüşali
1917h 📖 Gümüşlü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖 Kuzören
1916h 📖 Kuzviran
  Bektaş köy - Zara - Sivas
1928 📖 Bektaş
■ 1897 tarihinde Dersim Erzincan'ın Birastik Köyü'nden göç ederek bu havzaya gelen Bektaş oğlu Mahmut tarafından kurulmuş baba adı, köy adı olarak verilmiştir Türk
  Düzceli köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kirolar
  Pazarcık köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Pazarcık
  Çevirmehan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Çevirmehan
■ Köy halkı Erzincan ili Refahiye ilçesi Gümüşakar nahiyesi (Eski Koçgiri)'nden yaklaşık olarak 1750'li yıllarda Sivas ili zara ilçesi Karaman köyüne, oradan da 1770'li yıllarda bu günki köylerine gelip yerleşmişlerdir. Türk
  Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
  Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
  Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Gelik
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
  Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖 Alacahacı
1522t 📖 Alahaci
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
  EskiKapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖 Kapımahmud
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
  Çamlıdere köy - Suşehri (Akıncılar bucağı) - Sivas
1928 📖 Çermişek
1912hk 📖 Çayırmanişak [ Erm manişag "menekşe" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
■ Suşehri'de Şarköy ve Taklak ile birlikte Koçgirilerin bulunduğu üç yerleşimden biridir. metonio
  İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖 Hasköyini
1916h 📖 İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
  Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Körhamo [ Kr/Tr ]
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında tutulan tahrir kaydında bile Koçgiri topluluğu Zara-İmranlı-Refahiye üçgeni arasında meskûn görünüyor. Kureyşanlar Koçgirilere bağlı bir alt kol değildir, bağımsız bir aşirettir ve Dersim coğrafyasında bulunmaktadırlar. metonio
  Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Hasköy
  Arslanca köy - Gölova - Sivas
1928 📖 Seme


Grafik harita göster     haritada ara : km