haritada ara :   km  
51 Koçgiri yerleşimi bulundu.
sırala 
Ağaşenliği ölü yerleşim - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Mustafabey Konağı
1902hb 📖: Ağaşenliği
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1860’larda Balaban isyanına karşı savaşan Şah Hüseyin Ağa’nın karargahı idi. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 40° 6' 3'' K
Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Gezge [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 48' 24'' D, 38° 44' 7'' K
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Ağcakale
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 8' 45'' K
Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖: Kuzören
1916h 📖: Kuzviran
■ Koord: 39° 46' 34'' D, 37° 44' 22'' K
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖: Alacahacı
1522t 📖: Alahaci
■ 1865’te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 9' 41'' K
Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Arık
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
■ Koord: 39° 45' 29'' D, 38° 3' 29'' K
Arslanca köy - Gölova - Sivas
1928 📖: Seme
■ Koord: 40° 3' 48'' D, 38° 46' 0'' K
Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Girik aş. [ Kürtçe girik "tepecik" ]
■ Koord: 39° 53' 22'' D, 38° 13' 13'' K
Aşağıçamözü köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Çamözü aş.
■ Koord: 39° 38' 51'' D, 37° 45' 7'' K
Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1916h 📖: Harami
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 38° 11' 4'' K
Becek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Becek
■ Köyün yüzde doksan dokuzu Kürtçe anadilli Koçgirilerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 50' 24'' D, 38° 2' 3'' K
Becekli köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Becekli
1522t 📖: Beyicük
■ Koord: 40° 5' 43'' D, 37° 48' 7'' K
Bektaş köy - Zara - Sivas
1928 📖: Bektaş
■ 1897 tarihinde Dersim Erzincan'ın Birastik Köyü'nden göç ederek bu havzaya gelen Bektaş oğlu Mahmut tarafından kurulmuş baba adı, köy adı olarak verilmiştir
■ Koord: 39° 44' 15'' D, 37° 45' 23'' K
Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karlaş
■ Koord: 39° 50' 27'' D, 38° 8' 2'' K
Büyükkaya köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Araplar
■ Koord: 39° 38' 28'' D, 37° 47' 3'' K
Celaldamı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Celaldamı
■ Koord: 39° 47' 29'' D, 37° 59' 30'' K
Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Cerit
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 46' 29'' D, 38° 5' 21'' K
Çamlıdere köy - Suşehri (Akıncılar bucağı) - Sivas
1928 📖: Çermişek
1912hk 📖: Çayırmanişak [ Ermenice manişag "menekşe" ]
1522t 📖: Çermiş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Suşehri'de Şarköy ve Taklak ile birlikte Koçgirilerin bulunduğu üç yerleşimden biridir. metonio
■ Koord: 40° 1' 22'' D, 38° 12' 16'' K
Çevirmehan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Çevirmehan
■ Köy halkı Erzincan ili Refahiye ilçesi Gümüşakar nahiyesi (Eski Koçgiri)'nden yaklaşık olarak 1750'li yıllarda Sivas ili zara ilçesi Karaman köyüne, oradan da 1770'li yıllarda bu günki köylerine gelip yerleşmişlerdir.
■ Koord: 40° 6' 51'' D, 37° 49' 33'' K
Çıragediği köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Çıragediği [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 48' 16'' D, 38° 31' 30'' K
Çiçekali köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Çiçekali [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 46' 14'' D, 38° 41' 6'' K
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Körhamo [ Kürtçe/Türkçe ]
■ Erzincan/ Gümüşakar (Koçgiri) bölgesinden yayılan Kürt dilli Alevi grupları 18. yy ilk yarısından itibaren Zara ve İmranlı bölgelerine yerleşmişlerdir. SN
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında Koçgiri aşireti bölgede meskun gözükmemektedir. 16. yy tahrir defterlerinde İmranlı'da nufüs birkaç küçük köyden ibarettir. Bunun dışında kurulan Koçgiri köylerinin tarihi 400 yılı geçmemektedir. 16. yy'da bu yöreyle ilgili tutulan tahrir defterlerinde yalnızca Karacaviran, Cogi ve Avşar köyleri yer almakta olup bunlar çok küçük köylerdir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 42'' D, 38° 14' 16'' K
Diyarlar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Diyarlar [ Türkçe ]
■ Halkı Resullar köyünden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 42' 36'' K
Düğünyurdu mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1918h 📖: Düğünyurdu
■ Koord: 38° 8' 26'' D, 36° 41' 44'' K
Düzceli köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kirolar
■ Koord: 39° 45' 5'' D, 37° 45' 53'' K
Eskidere köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Gelik
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
■ Koord: 39° 49' 36'' D, 38° 7' 3'' K
Eskikapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912z 📖: Kapımahmud
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
■ Koord: 39° 57' 17'' D, 38° 10' 57'' K
Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Eski Koçgiri
1518t 1916h 📖 📖: Koçgiri [ Kürtçe "göçebe" ]
■ Koçgiri 16. yy’da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Bölgede hala Şavak(Şikak) gibi göçebe ve yarı göçebe Kürt aşiretleri vardır. Şadiyan aşireti Kafkaslardan anadoluya geldiklerinde aslen Hezbani (Rewend) olmalarına rağmen kendilerine o dönemki liderleri olan Şadi'ye atfen Şadiyan denilmiştir. Anadolu'dakilere Şadiyan denmesine rağmen kafkaslarda kalanlara aynı isim verilmez. Osmanlı öncesinde Koçgirililerin bu coğrafyada bulunduğu bilinmektedir.Koçgirililerin ataları burası ile Diyarbakır arasında Osmanlı egemenliği öncesinde de kervancılık yapmaktaydılar. Imwastingmylife
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 40' 32'' K
Gümüşali mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Gümüşali
1917h 📖: Gümüşlü
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 27'' D, 36° 25' 56'' K
Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Divik / İvik
■ Koord: 39° 47' 23'' D, 38° 32' 37'' K
Hanyeri mahalle - Tufanbeyli - Adana
1928 📖: Hanyeri
■ Koord: 38° 12' 56'' D, 36° 1' 14'' K
Hasköy köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Hasköy
■ Koord: 39° 48' 6'' D, 38° 14' 44'' K
İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖: Hasköyini
1916h 📖: İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
■ Koord: 39° 48' 11'' D, 38° 13' 16'' K
Kalkancı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kalxancı
■ Koord: 39° 47' 38'' D, 38° 33' 8'' K
Karacaören köy - Sivas Merkez (Karayün bucağı) - Sivas
1928 📖: Karacaviran
■ Koord: 39° 34' 24'' D, 37° 18' 9'' K
Kırklar köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1960 📖: Yelekli
1522t 1928 📖 📖: Pergiri/Pergri [ Ermenice pergri "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Yakındaki Kırklar dağının adı verilmiştir. SN
■ Ölü yerleşim değildir. Geri dönüşler olmuştur. C.G.
■ Koord: 39° 28' 6'' D, 40° 2' 32'' K
Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mezreixan [ Kürtçe mezrê xan "han mezrası" ]
■ Koord: 39° 45' 33'' D, 38° 39' 42'' K
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kozluca
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 45' 46'' D, 38° 25' 9'' K
Kürkçü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürkçi
■ İmranlı'ya bağlı Sarıçubuk köyünden buraya gelen Gıldo tarafından kurulmuştur. Mursallı
■ Koord: 39° 22' 58'' D, 37° 26' 44'' K
Madendere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Maden aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 19'' D, 38° 37' 32'' K
Ördekli mahalle - Sarız - Kayseri
1946 📖: Kurucaördekli
1902hb 📖: Ördekli
■ Koord: 38° 22' 30'' D, 36° 29' 52'' K
Pazarcık köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Pazarcık
■ Koord: 39° 39' 54'' D, 37° 49' 3'' K
Resuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Resuller [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 35' 42'' K
Sancakağıl mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Paşaoluğu
■ Koord: 38° 26' 21'' D, 36° 30' 46'' K
Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Sandal
■ Koord: 39° 47' 41'' D, 38° 1' 3'' K
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Xardişi/Xardiş [ Ermenice xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 38° 24' 9'' K
YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Balolar [ Kürtçe balo "abdal?" ]
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 47' 56'' D, 38° 4' 54'' K
Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Koçur
■ Koord: 39° 53' 27'' D, 38° 14' 52'' K
Yoğunoluk mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
■ Koord: 37° 56' 2'' D, 36° 22' 17'' K
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Ekrek
1522t 📖: Ağrekrek [ Ermenice ? akrag "çiftlik" ]
■ Koord: 39° 38' 22'' D, 38° 16' 24'' K
Yukarıçamözü köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
K 📖: Gundê Cafan [ Kürtçe "Caferler köyü." ]
1912hk 📖: Çamözü yk.
■ Köy halkının Koçgiri aşiretine bağlı Cafan kabilesinden olduğu ve Mazgirtten geldiği söylenir. Mursallı
■ Koord: 39° 38' 38'' D, 37° 44' 8'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.