80 yerleşimi bulundu.
sırala 
  İsadere köy - Savaştepe - Balıkesir
(Karakeçili) yerleşimi
  Karacaşehir köy - Odunpazarı - Eskişehir
T1796: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Peçene köy - Han - Eskişehir
h1924: Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akdere köy - Han - Eskişehir
h1924: Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
  Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
k1928 K: Akçakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Levent köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
  Erenyolu köy - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
h1917: Tilhabeş [ Ar tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Şerefli köy - Adıyaman_M - Adıyaman
k1928 K: Şerefli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının Balyan aşiretinden Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. metonio
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1946 MYK: İznikan
k1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Büklüm köy - Adıyaman_M - Adıyaman
k1928 K: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dalocak köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Çepçepi [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Ekenek köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
k1928 K: Havana
hy1915: Havan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Durak köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: Gemrü
T1560 k1928 T, K: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
hy1914 Kiep: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dallıca köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902 Epr II.163: Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Türk
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
k1928 K: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Bağdere köy - Elazığ_M - Elazığ
k1928 K: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
k1928 K: Sağman
E1900- AY: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
k1928 K: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yoğunca köy - Siverek - Urfa
k1928 K: Yoğunca
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çiftçibaşı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Horik [ Erm "kuyucak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kıvançlı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
Kr MG: Goliyaubêdela [ Kürd "Ubeydullah gölü" ]
h1925 k1928: GölliYağma?
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Canpolat köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Zoklar [ Kürd zok/zewik? "tarlacık" ]
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Şekerli köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
Kr MG: QercewêranaMeleeyub [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
k1928 K: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Alagün köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
Kr MG: Mixabî
h1925 k1928: Mukabi/Muğabi
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Karakeçi köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Mizar [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Oyuktaş köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Ziyaretmağar
h1925: Bangük? [ Erm vankug? "manastırcık" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Keş köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
k1928 K: Kîş
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 16.11.1930 Sivereğin Haci Ömer mahallesinden ....... efendinin Kiş karyesinden Karakeçi aşiret reisi Abdülkadir Bey aleyhine ikame eylediği madenî altmış altın alacak davasından dolayı ... deyar heyran
  Bakırca köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Hacireşik [ Kürd "karahacı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Altınpınar köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
Kr MG: Taximpîngar
Eski adı: Tapyar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Bakmaç köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
k1928 K: Ğıjdari [ Kürd xijdarî "salkımsöğüt" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Abdolu
k1928 K: Abduli
E1900- AY: AbdoliMezre [ Kürd avdolê "abdal, gariban" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler Kurmanç-Kürt, Sünniler Karakeçili Türkmenidir. metonio
  Altınlı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Dehebi
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Salor köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
k1928 K: Salor/Salur
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çağdaş köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
Kr MG: Goliyaindariya [ Kürd gola ˁandarî "mahlep gölü" ]
k1928 K: GöllüAndari
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Ülkülü köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
k1928 K: Narince
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gülpınar köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
Kr MG: Golpar [ Tr Gülpınar ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 15.10.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca dört mezranın birleşitirilmesiyle Gülpınar köyü oluşturuldu. SN
  Ortanca köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Girbelik [ Kürd "alatepe" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Anacak köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
Kr MG: Tirbahespêpaşê [ Kürd "paşa atı yatırı" ]
k1928 K: Tirbiesb [ Kürd tirbê hesb "at yatırı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dağarası köy - Ergani - Diyarbakır
k1928 K: Zirkiİlyan [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tanrıverdi köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
k1928 K: Celabdêr [ Kürd "tanrıverdi" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gürakar bld - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
k1928 K: Xarbeheşyan [ Kürd xirbêhestiyan "kemikliören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Keban baraj gölüne battı. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Demirdağ köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Kutumar
E1902 Epr: Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Boğakale köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Boğakale
E490 Parp: Poğpert/Poğapert [ Erm poğa-pert "olukkale?" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin başlaca giriş yolunu kontrol eden kale ve Poğxa Բողխա veya Poğa Բողա adı verilen Oltu yöresinin başlıca kasabası idi. Geç devir Ermenice telaffuzda /poğa/ olan sözcüğün antik şeklinin /bola/ veya /bolxa/ olması gerekir. SN
  Başkale köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Savaşçılar köy - Narman - Erzurum
E1900-: Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Aşağıyayla köy - Narman - Erzurum
k1928 K: XaçovSüfla [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902 Epr: KüçükXeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yanıktaş köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Ekrek
E1902 Epr: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Kalender köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dikili köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
E1902 Epr I.403: Pinadus
T1835 k1928 ÜK, K: Pînaduz/Pinatuz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gündeğer köy - Horasan - Erzurum
T1835 k1928 ÜK, K: Cicekrek/Ciceğrek
E300: Cicrag [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Alagöz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
T1835 k1928 ÜK, K: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca köy - Horasan - Erzurum
T1835 k1928 ÜK, K: TayhocaSüfla
Os: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  YukarıTahirhoca köy - Horasan - Erzurum
T1835 k1928 ÜK, K: TayxocaUlya
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Deliki
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
■ Tıpkı Malazgirt'in Bostankaya köyündeki gibi ikinci oltaya da düştün Mar(d)astan. Buradaki Karakeçililer Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine ise Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. Yani şu anki nüfusu ne Karakeçili, ne de Şêxbızın. Kaldı ki Erzurumda Oltu ve Narman civarı dışında Şêxbızın yerleşimi de yok neredeyse. Karşındakini şovenizm ile suçlamadan önce her yazıya laf uydurup algı yaratmaya çalışmaktan vazgeç. Qeregeç nereden çıktı ya? Sana en az 300 Karakeçili yerleşimi söylerim, yaşlıları su gibi Türkçe konuşan. Çünkü bunlar zaten Türkmen kökenli. Karayazıda Türk kökenliler şu an yok denecek kadar azlar, homojen bir Kürt bölgesi olduğu için benim için sıkıntı değil. Lakin yazdığım bilgilerden beni nasıl "Ermeni ve Kürt düşmanı" yapabildin? Yoksa işine mi gelmiyor birilerinin nispeten doğru bilgiler yazıp algı oyununuza balta vurması? metonio
■ Burada Türkmen yoktur. Kürd Şêxbızıni aşiretinin Qeregêç kabilesi vardır. Metonio isimli türkçü, faşist sen onları türk diye yazınca türk mü oldular? Al sana 2015 seçim sonucu akp 78, hdp 146. Al sana Kürt bilinci. Ayrıca uzaktan sallamakla olmuyor. Gel köye bak bakalım kaç tanesi Türkçe biliyor? Bütün Kürt köylerini Türk köyü diye yazmış, birde diyor yanlış bilgi girmeyeceksin. Tabi Kürtler sitede az olunca, sitenin sahibi de köyleri bilmiyor diye, sallamışsın. Bana bir tane Karakeçi köyü söyle ki yaşlıları Türkçe bilsin. Ve şerefin üzerine yemin edeceksin. Sizin tarihiniz, herşeyiniz hep hırsızlık hep üç kağıt üzerine. Ermenilerin ve Kürtlerin tarihi ile kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Sıkıyorsa gel bu köye, deki siz Türksünüz. Bakalım ne oluyor. Köyün ismi Türkçeymiş. Ve bundan dolayı köy Türkmüş. Ne kadar da zekisin (!). Site sahibinin köyleri dolaşma imkanı yoksa, tek tek Karakeçilerin yaşadığı köylerin seçim sonuçlarına baksın. Böyle kafatasçı, Kürt ve Ermeni düşmanı tarih hırsızlarının lafları ile Kürtleri Türk olarak yazmasın. Metonio sana senin kafanda olan birinin kitabını kaynak olarak sunayım; Ziya Gökalp Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. Bak bakalım Qeregêç (Karakeçi) Türk mü yoksa Kürt mü? Türkçülüğün babası, bütün Kürtleri Türk yapmak için can atan, bu dertle ölen birinin eserinden bahsediyoruz. Mar(d)astan
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
k1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km