74 yerleşimi bulundu.
sırala 
  İsadere mah - Savaştepe - Balıkesir
(Karakeçili) yerleşimi
  Karacaşehir mah - Odunpazarı - Eskişehir
1796z: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Peçene mah - Han - Eskişehir
1924h: Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akdere mah - Han - Eskişehir
1924h: Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Levent mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
  Erenyolu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h: Tilhabeş [ Ar tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Şerefli köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Şerefli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının Balyan aşiretinden Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. metonio
  Karakeçi mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928: Karakeçi [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946: İznikan
1928: Hiznikan [ Kürd "yaslılar (aş.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Büklüm köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Çepçepi [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Durak köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h: Gemerik
1560t: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: Zeykan / Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dallıca köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902: Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Türk
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Bağdere köy - Elazığ_M - Elazığ
1928: Ancuz [ Kürd "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928: Sağman
E1878: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925h: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çiftçibaşı mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Horik [ Erm "kuyucak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yoğunca mah - Siverek - Şanlıurfa
1928: Yoğunca
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kıvançlı mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
K: Goliya Ubêdela [ Kürd "Ubeydullah gölü" ]
1925h, 1928: Gölli Yağma?
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Canpolat mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Zoklar [ Kürd zox? "hisse, parsel" ]
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Şekerli mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
K: Qercewêrana Meleeyûb [ Kürd "Karacaviran Eyüp kolu" ]
1928: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Karakeçi mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Mizar [ Kürd ]
1876a: Karakeçi (nahiye) [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mizar köyü, Osmanlı döneminde Karakeçi aşiret nahiyesinin merkezi idi. SN
  Oyuktaş mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1925h: Bangük? [ Erm vankug? "manastırcık" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Keş mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928: Kîş
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 16.11.1930 Sivereğin Haci Ömer mahallesinden ....... efendinin Kiş karyesinden Karakeçi aşiret reisi Abdülkadir Bey aleyhine ikame eylediği madenî altmış altın alacak davasından dolayı ... deyar heyran
  Bakırca mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Hacireşik [ Kürd "karaca hacı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Bakmaç mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928: Ğıjdari [ Kürd xijdarî "salkımsöğüt" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çağdaş mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
K: Goliya İndariya [ Kürd gola ˁandarî "mahlep gölü" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gülpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K: Golpar [ Tr Gülpınar ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 15.10.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca dört mezranın birleşitirilmesiyle Gülpınar köyü oluşturuldu. SN
  Ortanca mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Girbelik [ Kürd "küçük dikdağ" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Anacak mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
K: Tirbahespêpaşê [ Kürd "paşa atı yatırı" ]
1928: Tirbiesb [ Kürd tirbê hesb "at mezarı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tanrıverdi mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928: Celabdêr [ Kürd "tanrıverdi" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gürakar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928: Xarbeheşyan [ Kürd xirbêhestiyan "kemikören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Sos
E1902: Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Demirdağ mah - Narman - Erzurum
1928: Kutumar
E1902: Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Başkale mah - Narman - Erzurum
1928: Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Savaşçılar mah - Narman - Erzurum
1914h: Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Aşağıyayla mah - Narman - Erzurum
1928: Xaçov aş. [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902: K. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928: Ekrek
E1902: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Kalender mah - Horasan - Erzurum
1928: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gündeğer mah - Horasan - Erzurum
1835b, 1854h: Cicekrek / Cicakrag
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Alagöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835b: Tayhoca aş.
1500~: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Gülveren mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km