78 yerleşimi bulundu.
sırala 
  İsadere mah - Savaştepe - Balıkesir
(Karakeçili) yerleşimi
  Karacaşehir mah - Odunpazarı - Eskişehir
1796d: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Gemiç mah - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1928k: Gemiç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Peçene mah - Han - Eskişehir
1924ht: Peçene [ Tr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akdere mah - Han - Eskişehir
1924ht: Akdere
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
■ Belde halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Belde halkının tamamı Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Belde de daha önce hiçbir gayrimüslim unsur bulunmamıştır. Haliyle Ermeni olduğu söylenen aileler iddiası gülünçtür! Kaynak:Ertuğrul Gazi ve Karakeçili Aşireti kitabıdır. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı ve Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabını okuyabilir. Berk Ulusoy
  Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928k: Akçakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
■ Köy halkı, Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyde tarihi kale, yazılar, kilise, zindan bulunmaktadır.Köy urfadan gelen Türkmen Karakeçili aşiretinin Şıhlar kolu Kubatlı oymağından insanlarca kurulmuş kadim bir TÜRKMEN köyüdür.260 yıllık geçmişi vardır. Türk22
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928k: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Levent mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928k: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı sadece Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyde Reşvan Aşiretine mensup Kürdler bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Erenyolu mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917ht: Tilhabeş [ Ar tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Şerefli köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Şerefli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının Balyan aşiretinden Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. metonio
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946k: İznikan
1928k: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Büklüm köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928k: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1928k: Çepçepi [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Durak köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1914hk: Gemrü
1560t, 1928k: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Hacıhalil köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Hacıhalil
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkının ataları 14. yüzyılda yani 450 sene önce Kilis yöresinden gelmiştir. Köy halkı tamamen Türkmenler'den oluşur ve artık Adıyaman'ın yerlisi sayılmaktadır. Kaynak: Oğuzlar kitabıdır. Berk Ulusoy
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928k: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dallıca köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902: Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Türk
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Bağdere köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928k: Sağman
E1878: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925ht: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yoğunca mah - Siverek - Şanlıurfa
1928k: Yoğunca
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çiftçibaşı mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Horik [ Erm "kuyucak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kıvançlı mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Goliyaubêdela [ Kürd "Ubeydullah gölü" ]
1925ht, 1928k: GölliYağma?
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Canpolat mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Zoklar [ Kürd zok/zewik? "tarlacık" ]
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Şekerli mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
Kr: QercewêranaMeleeyub [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
1928k: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Oyuktaş mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Ziyaretmağar
1925ht: Bangük? [ Erm vankug? "manastırcık" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Keş mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Kîş
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 16.11.1930 Sivereğin Haci Ömer mahallesinden ....... efendinin Kiş karyesinden Karakeçi aşiret reisi Abdülkadir Bey aleyhine ikame eylediği madenî altmış altın alacak davasından dolayı ... deyar heyran
  Bakırca mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Hacireşik [ Kürd "karahacı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Bakmaç mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Ğıjdari [ Kürd xijdarî "salkımsöğüt" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çağdaş mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Goliyaindariya [ Kürd gola ˁandarî "mahlep gölü" ]
1928k: GöllüAndari
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gülpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Golpar [ Tr Gülpınar ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 15.10.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca dört mezranın birleşitirilmesiyle Gülpınar köyü oluşturuldu. SN
  Ortanca mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Girbelik [ Kürd "alatepe" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Anacak mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Tirbahespêpaşê [ Kürd "paşa atı yatırı" ]
1928k: Tirbiesb [ Kürd tirbê hesb "at yatırı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dağarası mah - Ergani - Diyarbakır
1928k: Zirkiİlyan [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Tanrıverdi mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Celabdêr [ Kürd "tanrıverdi" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gürakar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Xarbeheşyan [ Kürd xirbêhestiyan "kemikliören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928k: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Keban baraj gölüne battı. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Sos
E1902: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Demirdağ mah - Narman - Erzurum
1928k: Kutumar
E1902: Kutamayr [ Erm "kut (?) ormanı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Boğakale mah - Narman - Erzurum
1928k: Boğakale
E490, E666: Poğpert | Poğxa Բողխա [ Erm poğa-pert "olukkale?" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Eski Ermeni tarihinde Dayk/Tayk ilinin başlaca giriş yolunu kontrol eden kale ve Poğxa adı verilen Oltu yöresinin hisarı idi. SN
  Başkale mah - Narman - Erzurum
1928k: Başkale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Savaşçılar mah - Narman - Erzurum
1914ht: Todan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Aşağıyayla mah - Narman - Erzurum
1928k: Xaçov aş. [ Erm xaçov "haçlı" ]
E1902: K. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928k: Ekrek
E1902: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Kalender mah - Horasan - Erzurum
1928k: Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dikili mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
E1902: Pinadus
1835ne, 1928k: Pînaduz/Pinatuz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gündeğer mah - Horasan - Erzurum
1835ne, 1928k: Cicekrek/Ciceğrek
E300: Cicrag [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Alagöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835ne: Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835ne: Tayhoca aş.
Os: Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Gülveren mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km