48 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖 Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928 📖 Bardakçı
E1902 📖 Çıraşén [ Erm "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902 1916h 📖 📖 Gem / Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1900~a 1928 📖 📖 Şahbağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1901hb 📖 Kasımoğlu
E1902 📖 Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Lamızgert
E1902 📖 Lamzgerd Լամզկերտ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Karagündüz
E1592y 📖 Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ 16. yy Ermeni saz şairi Nahabed Kuçak Xaragonis'lidir. ■ Küresünni adı verilen Azeri topluluğu, Kürt lideri Simko'nun 1910'larda Urmiye-Salmas-Hoy arasındaki bölgeyi işgali neticesinde Van civarına iltica edip elli civarı yerleşim oluşturmuş, ve hâlen bir kısım akrabaları İran'da olan bir topluluktur. Diğer Azeriler tarafından Caferi olmadıkları, Kürtler tarafından ise Şafii olup Kürt olmadıkları için dışlanırlar. SN
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Seyvan / Siyavan
E474 📖 Sevan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Kurdivan [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Aranik [ Erm ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Zaranis
E1912 📖 Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Reşan [ Kr "karalar (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çırak
1916hb 📖 Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıAkçagül mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Dercimid aş.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Boğazkesen mah - Özalp - Van
1901hb 📖 Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan yk. [ Kr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıMutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan aş. [ Kr "aş." ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurkurik
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıSağmallı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nûşar [ Kr "yenişehir" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
  Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Velicani [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Metkuli
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc aş. [ Er/Kr sarinc "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Nûşar aş. [ Kr nûşar "yenişehir" ]
1916hb 📖 Nuşehr Mukuri
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kürd (Şemski) yerleşimi. Köy halkı Noşar der. Mar(d)astan
  Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Çubuklu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  YukarıKuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc yk. [ Er/Kr sarinç "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Soğuksu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çakmak mah - Saray - Van
1928 📖 Çakmak
1916hb 📖 Çakmak aş. + yk.
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sint
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Kepir mah - Saray - Van
1916hb 📖 Kapir [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Taşrumi
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Gözdeğmez mah - Özalp - Van
1928 📖 Naçarava [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Çubuklu
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Örenburç mah - Saray - Van
1928 📖 Setmanis
1916hb 📖 Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Hasantemran [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Bakışık mah - Saray - Van
1946 📖 Avzerik [ Kr "sarısu" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Sırımlı mah - Saray - Van
1916h 📖 Xarabsorik
1916hb 📖 Sorik [ Kr "kızılca" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  AşağıTulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Yanal mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖 Soradir
E1902 📖 Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
  Beyarslan mah - Saray - Van
1928 📖 Şerefxan [ Kr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Eşmepınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Kaşkol mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 Kaşkol
Azeri (Küresünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km