haritada ara :   km  
47 Hormek yerleşimi bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Ovacık - Tunceli
1977rh 📖: Günahkar Birliği
1925h 📖: Hormek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi.
■ Hormek aşiretinin ata yurdu olan köy 1936-1938 olaylarında yerle bir edilmiştir. SN
■ Resmiyette hala “Günahkarlar” mevkii diye geçip arazisi Akyayık köyüne bağlı gözükmektedir. C.G.
■ Koord: 39° 21' 45'' D, 39° 18' 45'' K
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağbinik
E1912 📖: Aboğnak
1550t 📖: Ağb(n)ik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 40° 26' 40'' K
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 50'' D, 41° 9' 26'' K
Altınevler mezra - Adaklı - Bingöl
1968 📖: Tilkitaşı
1916h 1928 📖 📖: Şirniyan/Şirnan
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 40° 37' 42'' K
Bağlıca mahalle - Çat - Erzurum
1916h 📖: Bağlıca
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 49'' D, 40° 46' 36'' K
Balık mahalle (Sarıyayla bağ) - Nazımiye - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 54'' D, 39° 59' 24'' K
Beykonak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Komzun
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1591 yılına ait kayıtta 14 Gayrimüslim hane varken 1642 yılı avârız defterinde 10 Müslüman hane ve 4 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 52' 30'' D, 40° 24' 10'' K
Bilekkaya ölü yerleşim - Yayladere - Bingöl
1901hb 1928 📖 📖: Herkap/Herkeb [ Ermenice հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
■ Koord: 39° 11' 11'' D, 40° 11' 57'' K
Büyükköy köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Büyükköy
E1865: Medzkeğ [ Ermenice "büyük köy" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 49'' D, 40° 0' 13'' K
Çadırkaya belediye - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Pekeriç
E1004 📖: Pakaric
E474 📖: Pakarinç
E450 📖: Pakayaric [Bagayariç] Բագայառիճ [ Ermenice "tapınak aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Kral Dikran’ın MÖ 1. yy’da burada yaptırdığı pagan tapınağından 5. yy tarihçileri Xorenatsi ve Agathangelos söz ederler. Agathangelos’a göre bagn `tapınak` ve ar’ic sözcükleri Part dilindedir. İlk sözcük Ermenicede ve İrani dillerde aynı anlamda kullanılır; çok sayıda Ermenice yer adında görülen ikinci sözcüğün anlamı meçhuldür. ■ 1404 yılında buradan geçen İspanyol seyyah Clavijo adını Pagarric olarak kaydettiği kasabada bir Ermeni ve bir Türk mahallesi bulunduğunu belirtir. ■ 1895 katliamlarında çok sayıda Ermeni evi tahrip edilmiş ve sağ kalanların topluca Müslüman olduğu kaydedilmiştir. SN
■ Bogariç – Βαγαριč – Bogaridi – Bagarich - Bagayarich - Pekeriç. "BAG" Ari dillerinde "TANRI" anlami taşımaktadır, "Tanrılar Tapınağı". 20. yy başında bu köy 80 ve 130 hanelik Yukarı (Verin) ve Aşağı (Nerkin) Pekeric olmak üzere bitişik iki kısımdan oluşuyordu. (Hewsen 1989:408).Karin’in Batısında Tercan (Greek:Derxene) ilinin merkezi büyük Mihr Tapınağı’nın bulunduğu Bagaric köyüydü. Putperest Ermenilerin en önemli mabetlerinden biri olan bu tapınak kuzeyde uzanan ana yola yakındır. Tapınak Romalılar tarafından Baris Tapınağı veya Lucus Basaro (Basarus Korusu/Bahçesi) olarak bilinir. Bu da gösteriyordu ki Tapınak, kutsal olduğu düşünülen bir koruyu kapsıyordu. pakarich
■ Zazaca telaffuzu "Pakarıc ~ Pakarız" asmen
■ 1591 tarihli kayıtta 21 Müslüman ve 215 Gayrimüslim hane bulunurken 1642 tarihli avârız defterinde 28 Müslüman hane, 98 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevlinin bulunduğu mamur bir kasabadır. Ermeni nüfustan en az üç sülale 20. yüzyıl başlarına gelmeden Müslümanlığa geçmiştir. Bu aileler dışındaki nüfus Türk-Sünnidir. metonio
■ Koord: 39° 50' 33'' D, 40° 13' 30'' K
Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 1928 📖 📖: Xarik/Xorik [ Ermenice "kuyucak?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 22'' D, 41° 14' 52'' K
Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Hirçik [ Kürtçe xirçik "yabacık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 49'' D, 40° 36' 12'' K
Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1865 1917h 📖: Dılav [ Kürtçe delav "yalak, havuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 40° 0' 51'' K
Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Zurun
E1868: Surenavan [ Ermenice "Suren (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bu köy ve çevresinde 1868’de Alevi-Ermeni işbirliğiyle sürdürülen isyan hareketini dayısı Adom Garabedyan’ın anılarına istinaden yazar Kevork Halaçyan ’Dersim Ermenileri Etnografyası’ kitabında anlatır. ■ Sasani döneminin büyük soylu ailelerinden birinin adı olan Suren Ermenilerde kişi adı olarak kullanılır. SN
■ Koord: 39° 37' 27'' D, 39° 59' 36'' K
Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sağiyan [ Kürtçe zaxyan "oyuklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 22'' D, 40° 38' 0'' K
Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 24'' D, 40° 38' 20'' K
Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Maskân-i Karîr [ Türkçe ]
1916h 📖: Maskân
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova’nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 27'' D, 40° 37' 25'' K
Elmapınar mahalle - Çat - Erzurum
1916h 📖: Mağara
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köy ve civar köyler halkının tümü Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. SN
■ Koord: 39° 37' 6'' D, 40° 41' 23'' K
Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Çerme-i Karîr [ Türkçe "Karer (nahiyesi) ılıcası" ]
1916h 📖: Çerme/Çirme [ Ermenice "ılıca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 11' 30'' D, 40° 32' 34'' K
Erler köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖: Kûrdan [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 40° 32' 59'' K
Esenyurt köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Şavşek/Cavsek
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 8'' D, 40° 2' 11'' K
Gemik mahalle (Sarıyayla bağ) - Nazımiye - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 57'' D, 39° 57' 30'' K
Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Göller
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
■ Koord: 39° 40' 5'' D, 39° 47' 3'' K
Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Küzik [ Kürtçe "bükümlü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 12'' D, 41° 10' 24'' K
Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Günbatur
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 56' 8'' D, 39° 36' 55'' K
Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Zengel [ Kürtçe/Türkçe zengil "çan" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 51'' D, 41° 10' 42'' K
Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 📖: Ağaçköprü
E1902 1928 📖 📖: Tatan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek birkaç Ermeni nüfus kaydedilmiştir. Bazı kaynaklarda köyün adı Kotan olarak geçer. SN
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
■ Koord: 39° 14' 36'' D, 41° 18' 5'' K
İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Rakkasan [ Kürtçe reqasa "rakkaslar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
■ Koord: 39° 15' 34'' D, 41° 21' 46'' K
Karacakışlak köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kışlak [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 44'' D, 40° 25' 49'' K
Karamolla mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Karamolla
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 35'' D, 41° 36' 43'' K
Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K 📖: Civarikan [ Kürtçe "besililer?" ]
1946 📖: Civarikler
1928 📖: Civar Beğler
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 41'' D, 41° 12' 43'' K
Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kasıman [ Kürtçe "Kasımlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Eski köy 1 km kadar güneyde, Varto Çayının karşı kıyısındadır. SN
■ Koord: 39° 16' 36'' D, 41° 12' 27'' K
Oğulveren köy - Tercan - Erzincan
Z 📖: Hölenk
E1900~ E1900~: Hoğenk [ Ermenice "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 26'' D, 40° 36' 48'' K
Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Ömeran / Ameran [ Kürtçe "Ömerler" ]
E1878b 📖: Amaran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. Alevi Ermenilerdir. mahir
■ Koord: 39° 16' 43'' D, 41° 11' 12'' K
Ölçekli köy - Varto - Muş
1901a 1916h 📖 📖: Diyadin
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 29'' D, 41° 16' 50'' K
Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖: Civarik / Cıvarık [ Zazaca civarik "yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Doğuda birçok ile dağılmış olan Hormek (Alevi Zaza) aşiretinin ilk merkezi ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak’ın doğum yeridir. SN
■ Şair ve pir olan Kureyşanlı Sey Qaji'nin doğduğu köydür. Ayhan
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 39° 58' 33'' K
Suvaran mahalle - Hınıs - Erzurum
1916h 📖: Suvaran
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 13'' D, 41° 34' 2'' K
Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Darabî [ Kürtçe "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 21'' D, 40° 39' 39'' K
Taşbulak mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kösan [ Kürtçe kosan "köseler" ]
1554t 📖: Köseler?
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 41° 33' 54'' K
Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Badan [ Kürtçe badiyan "çanak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Huk
■ Koord: 39° 15' 52'' D, 41° 13' 55'' K
Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Şorik [ Kürtçe "tuzluca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 59'' D, 41° 17' 31'' K
Uluçukur köy - Gölova - Sivas
Y1860 📖: Uluçukur
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Rumların 1924 nüfus mübadelesinde Yunanistan'a gönderilmesinden sonra başta Batı Trakya muhaciri Türkler yerleşmiş, lakin 60'lı yıllarda köyden topluca göçmüşlerdir. Yerlerine Suşehri ve İmranlı'dan Zaza ve Türk dilli Aleviler yerleşmişlerdir. metonio
■ Koord: 40° 0' 40'' D, 38° 31' 24'' K
Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946 📖: Kç. Üstükran
1928 📖: Üstükran Ulya [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 41° 15' 57'' K
Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Menükler [ Ermenice Manuk "öz." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 10'' D, 39° 36' 35'' K
Yaylacık köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Yaylacık
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 21'' D, 40° 28' 57'' K
Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Çorsan [ Kürtçe "haşinler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 0'' D, 41° 14' 54'' K
Yollarüstü köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Vijan/Vican
E390 📖: Vıjan [ Ermenice "çağlayan, sel" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Tarihçi Prokopios, imp. Jüstinyen’in havasının kötülüğü nedeniyle buradaki askeri üssü üç mil batıdaki Tzumina (Çimin, Üzümlü) mevkiine taşıdığını belirtir. SN
■ Buraya 16. yüzyılda iskân edilmiş Acem muhacirleri daha sonra Mamahatun'a yerleşmiştir. Bir süre boş kalan yerleşime daha sonra Alevi Zazalar yerleşmiş. 1935 yılında ise Karadenizli Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 37' 18'' D, 40° 11' 5'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.