22 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sulusaray ilçe - Sulusaray - Tokat
1907hk: Sulusaray
Y75, Y535: Sebastópolis [ Yun "imparator kenti" ]
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Antik kent Augustus (ö MS 14) veya Tiberius (ö 37) onuruna adlandırılmıştır. Önceleri bölgenin başlıca metropolü iken 10. yy'dan sonra bu konumunu Tokat'a kaybetti. Şimdiki nüfusu büyük ölçüde Malatya'dan göçmüş Kürtlerdir. SN
■ Tokat Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova köyleri Malatyadan göç etmiş Kürdlerdir (Dırêjan) Mar(d)astan
  Artova ilçe - Artova - Tokat
1928k: Kızılca
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Tokat Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova köyleri Malatyadan göç etmiş Kürdlerdir (Dırêjan) Mar(d)astan
  Kayalar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1960k: Diricanlı [ Kürd dirêjan "Uzunlar (aş.)" ]
■ 1996 yılında ismi Kayalar Köyü olarak değiştirilen Diricanlı Köyü halkının büyük bir kısmı Malatya Direjan bölgesinden gelmeleri nedeniyle bu ismi almıştır. yalcin
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Gürükbekir [ Kürd kurika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Taşlık
E1877: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Sacayak
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk: Akçamağara
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Türkmen kültür ve gelenekleri yaşanmaktadır Köy halkı, Türkmenlerden oluşmaktadır Türk22
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928k: Karapınar
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Taşoluk mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Lt180: Aranis
1869s: Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Dırêjan) yerleşimi
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
  Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916ht: Karslı
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Fethiye (Hasanbadrik) kasabası yakınına kurulmuş yeni yerleşimdir. 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürt aşiretlerinden bir kısmı burada zorunlu iskana tabii tutularak Hasanbadrik (daha sonra Fethiye ve Yazıhan) nahiyesi oluşturulmuştur. SN
■ 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürd aşiretlerinden bir kısmı Yazıhan'da zorunlu iskana tabii tutularak bir nahiye oluşturulmuştur. deyar heyran
■ İlçe merkezinin yerlisinin çoğunluğu Sünni Kürt olmakla beraber Alevi/Sünni Türkler de bulunmaktadır. Bu ilçe karakteristik olarak Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesine çok benzer, zira iki ilçe de yerleşim sayısı açısından 1/3 Sünni Kürt, 1/3 Sünni Türk, 1/3 Alevi Türk dağılımlı gibidir. Ve ayrıca iki ilçenin de kasaba merkezlileri genelde Sünni kökenlidir. metonio
  Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Maman [ Kürd "amcalar" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Ambarcık mah - Yazıhan - Malatya
1928k: Ambarcık
■ Bir mezrası Sünni Kürttür. metonio
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Alireş [ Kürd Alîreş "karaali" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Marini
Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Şevkan
E1912: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Nirin
Kürd (Dırêjan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km