21 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sulusaray ilçe - Sulusaray - Tokat
1907hk 📖 Sulusaray
Y75 📖 Sebastópolis [ Yun "imparator kenti" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Antik kent Augustus (ö MS 14) veya Tiberius (ö 37) onuruna adlandırılmıştır. Önceleri bölgenin başlıca metropolü iken 10. yy'dan sonra bu konumunu Tokat'a kaybetti. Şimdiki nüfusu büyük ölçüde Malatya'dan göçmüş Kürtlerdir. SN
  Artova ilçe - Artova - Tokat
1665 📖 Artıkova (idari bölge)
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Artıkova bölge adı eskiden beri kullanılır. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kızılca köyü yakınında planlı olarak inşa edilmiştir. SN
■ Tokat Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova köyleri Malatyadan göç etmiş Kürdlerdir (Dırêjan) Mar(d)astan
  Kayalar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1960 📖 Diricanlı [ Kr dirêjan "Uzunlar" ]
1928 📖 Şakşakpınar
■ 1996 yılında ismi Kayalar Köyü olarak değiştirilen Diricanlı Köyü halkının büyük bir kısmı Malatya Direjan bölgesinden gelmeleri nedeniyle bu ismi almıştır. yalcin
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Gürükbekir [ Kr kûrika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Taşlık
E1877 📖 Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Sacayak
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Akçamağara
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
  Dereyurt mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Bahçedamı
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Taşoluk mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Taşoluk
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Y180 📖 Aranis
1869s 📖 Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Hasançelebi nahiyesi merkezi idi. Dırejan aşiretine bağlı Alevi Kürtlerle meskun olan bölgeye Warê Şavata (Şavata Vadisi) adı verilir. SN
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
  Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Karslı
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Dikenli mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Dikenli
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Dikili mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 Dikili
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 Sıçanuşağı [ Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
1891c 📖 Yazıhan
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Fethiye (Hasanbadrik) kasabası yakınına kurulmuş yeni yerleşimdir. 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürt aşiretlerinden bir kısmı burada zorunlu iskana tabii tutularak Hasanbadrik (daha sonra Fethiye ve Yazıhan) nahiyesi oluşturulmuştur. SN
■ 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürd aşiretlerinden bir kısmı Yazıhan'da zorunlu iskana tabii tutularak bir nahiye oluşturulmuştur. deyar heyran
■ İlçe merkezinin yerlisinin çoğunluğu Sünni Kürt olmakla beraber Alevi/Sünni Türkler de bulunmaktadır. Bu ilçe karakteristik olarak Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesine çok benzer, zira iki ilçe de yerleşim sayısı açısından 1/3 Sünni Kürt, 1/3 Sünni Türk, 1/3 Alevi Türk dağılımlı gibidir. Ve ayrıca iki ilçenin de kasaba merkezlileri genelde Sünni kökenlidir. metonio
  Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Maman [ Kr "Mehmetler" ]
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Ambarcık mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Ambarcık
■ Köy merkezi Türk-Alevidir, köye bağlı Şevkiçiftliği mezrası Drejan aşiretinden Kürt-Sünnidir. metonio
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Mansuran
1530t 1928 Masruni
Kürt (Sünni) (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Şevkan
E1912 📖 Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Nirin
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km