22 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sulusaray ilçe - Sulusaray - Tokat
1907hk: Sulusaray
Y75: Sebastópolis [ Yun "imparator kenti" ]
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Antik kent Augustus (ö MS 14) veya Tiberius (ö 37) onuruna adlandırılmıştır. Önceleri bölgenin başlıca metropolü iken 10. yy'dan sonra bu konumunu Tokat'a kaybetti. Şimdiki nüfusu büyük ölçüde Malatya'dan göçmüş Kürtlerdir. SN
  Artova ilçe - Artova - Tokat
1665: Artıkova (idari bölge)
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Artıkova bölge adı eskiden beri kullanılır. İlçe merkezi cumhuriyet döneminde Kızılca köyü yakınında planlı olarak inşa edilmiştir. SN
  Kayalar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1960: Diricanlı [ Kürd dirêjan "Uzunlar" ]
(Dırêjan) yerleşimi
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Gürükbekir [ Kürd kurika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Taşlık
E1877: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Sacayak
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Taşoluk mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Y180: Aranis
1869s: Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi (Dırêjan) yerleşimi
  Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916h: Karslı
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
1891c: Yazıhan
■ Kısmen Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Fethiye (Hasanbadrik) kasabası yakınına kurulmuş yeni yerleşimdir. 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürt aşiretlerinden bir kısmı burada zorunlu iskana tabii tutularak Hasanbadrik (daha sonra Fethiye ve Yazıhan) nahiyesi oluşturulmuştur. SN
  Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916h: Maman [ Kürd "amcalar" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Ambarcık mah - Yazıhan - Malatya
1916h: Ambarcık
(Dırêjan) yerleşimi
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb: Alireş [ Kürd "kara Ali? Ali kolu?" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
K: Marini
Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Şevkan
E1912: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1928: Nirin
Kürd (Dırêjan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km