28 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Esatmüminli köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 Müminli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Kavurgalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Kavırgalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ceritmüminli bld - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Cerit Müminli [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Beşler köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Beşler
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ceritobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Ceritobası [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Hamit bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Hamid
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
  Göçbeyli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Göçbeyli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Çebişler köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Çepişler [ Tr çepiş "keçi yavrusu" ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Çamurabatmaz köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Çamurabatmaz
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Takazlı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 Takazlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Kelismailuşağı köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Kelismailuşağı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ayvalı köy - Akçakent - Kırşehir
1928 📖 Ayvalı
1845z 📖 Ayvalıköse
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 26.10.1845 Kırşehir'de Pehlivanlı Aşireti Beyi Abdurrahman Bey'in tasarrufunda olan Merdis Mukataası'nın dörtte bir hissesini ve Ayvalıköse Köyü Mukataası'nın hepsini, borcuna mahsuben Miri Sarrafı Yakof'a, satmak üzere terkettiği deyar heyran
  Tatarlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1925h 📖 Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
■ Cerid boyunun yirmi dört Oğuz boyundan hanginse dahil olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Anadolu'da yerleşim esnasındaki konumu, sosyal yaşantıları ve kültür birikimine bakıldığında Cerid boyunun 24 Oğuz boyundan Avşarlar'dan geldiğini söylemek mümkündür. Cerid Aşireti Dulkadirli ulusuna, Dulkadirli de Avşar boyuna bağlıdır. Ama bunu bu şekilde ifade etmek çok zordur. Orta Asya'dan yapılan göçler esnasında Ceridler hangi tarihte ve nereden Anadolu'ya doğru göç etmişlerdir bunları aydınlatabilecek kesin belge ve kaynaklar henüz mevcut değildir. Özellikle Moğolların acımasız ve hızlı talanlarında Anadolu; Cerid gibi Türk topluluklarının korunağı ve barınağı konumuna gelmiş çok sayıda göç almıştır. Bu göçler esnasında ortalık ana-baba gününe dönmüştür. Türk boyları arasındaki müthiş dalgalanmalar bu dönem ve sonrası için Aşiret ve göçebe topluluklar hakkında kesin bilgilere ulaşılmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Zaten bunları araştırmak da çok manalı değildir. Çünkü Türk boylarının Anadolu'da yaşadıkları kültür ve yaşam biçimleri onların köklerinin aynı olduğunu ispatlayan en önemli delildir. Cerid boyunun Anadolu'ya gelişi Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemine denk gelmektedir. Büyük bir olasılıkla da Avşar boyuyla beraber hareket edilmiştir. XV. ve XVI. Yüz yıllarda Anadolu'da Kayı boyundan sonra en fazla yer adlarına sahip olan Avşar boyu, Anadolu'nun fethinde ve iskanında önemli roller üstlenmiştir. Anadolu'ya muhtelif yollardan gelen Cerid boyu Ceyhan nehrinin sol yakasında kışlayıp yazları ise; Bulanık (Bahçe) kazasında geçerek, Gavurdağı'nı(Nurdağı) aşarlar ve Maraş ovasında Uzunyayla'ya giderlerdi. Cerid Aşireti uzun yıllar bu şekilde yaşamını sürdürürken Osmanlı Devleti'nin iç ve dış bünyesi olabildiğince bozulmuştur. Bu durum ise iç kargaşa ve güvensizlik doğurmuştur. Antepli
  Yamaçoba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Eskişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Acaroba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yenişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Diğer Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yumaklıcerit mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Yumaklıcerit
1914hk 📖 Cerid [ Tr "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ciritbelen mah - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖 Ceritbey
■ Kısmen Alevi (Türk) (Cerit) yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Aleviler cogunluktadır. Mert Çakmak
  AşağıKarıncalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Abamor aş. [ Kr avamur "karınca suyu" ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köyün asıl ismi Abamorlu Köyü'dür. Kemal Yıldırım
  Büyükhan mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Çarmelik
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Kapıcı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kapıcı
Türkmen (Cerit) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km