5 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karahamzalı mah - Bala - Ankara
1928 📖 Karahamzalı
Türkmen (Bayat-ı Atik) yerleşimi
  Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Aşağı Yabanlı
1914hk 📖 Aşağı Yaban
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Çalolar (mz) [ Kr/Tr "aş." ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Gölköy köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gölköy
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Bahçekapı köy - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şintil / Şentil [ Erm şéntil "köy hüyük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Elâzığ ve çevresini Türkleştirme politikası sonucu Bayat aşireti bu bölgeye iskan edilmiştir. Günümüzde Bayat, Bayatlar, Bayatlı gibi adlarında, çoğunluğu batı Anadolu'da otuziki yer adları görülür. Afyonkarahisar Bayat ve Çorum'un Bayat ilçelerinin, Bolu'nun Bayat köyünün adı bu boyla bağlantılıdır Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km