31 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1928k: Aynre's [ Kürd "başgöze" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İnişli köy - Kozluk - Batman
1928k: Palo/Balo
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1928k: Norşîn
E1912: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçalı köy - Kozluk - Batman
1928k: Küsket
E1912: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
  Yazılı köy - Kozluk - Batman
Kr: Binêk
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h, 1928k: Meleyfan/Melefan [ Kürd "tuzlalar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
Kr: Şabê [ Kürd "Şahap (öz.)" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy mevcuttur. Burası Yenidoxanê Asê adıyla anılır. SN
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Kr: ÇemêBilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
1928k: Plorik
E1912: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1928k: Deyrçöç [ Kürd "Ermeni kilisesi" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Kizank
E1900~: Gıdzank [ Erm կծանք "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Sungu bld - Muş_M - Muş
1928k: Norşin
E1912: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 1912'de 2150 Ermeni nüfusu, biri katolik mezhebine ait olmak üzere iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900~: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
1928k: MezreMîran
E1912: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1914: Şnist yk. [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1946k: Bindak
1928k: Bunduklar [ Erm bantog? "han, konak" ]
E1914: Bındıxner
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Şnist
E1914: Şnist aş. [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1912: Gelonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
1928k: Şimlak
E1902: Şmlag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçaağaç mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Destesorik [ Kürd deştêsorik? "kızılcaalan" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Yezyan
E1912: Yeziank [ Erm "sığırcılar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Tağvank
E1902: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
1928k: Lodınsor
E1901: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
1865h, 1928k: Meğrakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `bal komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
1928k: Babutağ
E1900: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928k: Tıxsimér
1865h: Tğeymer
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Tağisor
E1902: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Pınarüstü köy - Korkut - Muş
1928k: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
1928k: Mızük
E1902: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Salapost
Arap (Bıdri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km