34 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1928: ˁAynre's [ Ar/Kürd "başgöze" ]
1917h: Ayras
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İnişli köy - Kozluk - Batman
1928: Palo / Balo
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1917h: Norşîn
E1912: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçalı köy - Kozluk - Batman
1928: Küsket
E1912: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
  Yazılı köy - Kozluk - Batman
1917h: Pinik
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h: Melîfan / Melefan [ Kürd "tuzlalar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1917h: Şabî
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. SN
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912: Pılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1917h: Derçöç [ Kürd ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Kizank
E1900~c: Gıdzank կծանք [ Erm "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Sungu bld - Muş_M - Muş
E1900~a: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b: Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
■ Belde halkı Araplar'dan ve Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900~c: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1928: Bunduklar
1917h: Pendik
E1900~a: Bındıxner [ Erm/Tr bunduk/bantok "han, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K: Çemê Malor [ Kürd "Malor pınarı" ]
1917h: Çem
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Bilokân / Gilokân [ Kürd "Gılo'lar? Bilo'lar?" ]
E1912: Gilonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
E1902: Şmlag
1556b: Şimlak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: îziyan
E1912: Yeziank [ Erm ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Uran mah - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Tağvu
1556b: Taku / Tağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Yunanca'da da Baba adası anlamindadır. Utku Oziz
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Tağvank
E1902: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Lodunsor
E1901: Lordıntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
1865h: Meğrakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `bal komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
■ Belde halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Babutağ
E1912: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
1556b: Bâb-ı Tak?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Şınist [ Erm ]
1556b: Şinist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928: Tıxsimér
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Havarik mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Havarik [ Erm "kuzca" ]
E1912: Avark
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köy halkının tamamı Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902, E1900~c: Tağitsor / Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Pınarüstü köy - Korkut - Muş
1928: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Pıxonk
E1902: Pığonk / Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
E1902: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Balkaya mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Oşud | Huşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Salapost
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Zorava + Deştimîran [ Kürd deştê mîran "beyler düzü" ]
E1912: Zorava + Daştamir [ Kürd zorava "zorunlu iskan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Güvenli mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Şamiyan [ Kürd ]
E1912: Şamiyank [ Kürd/Erm "Şamlılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km