haritada ara :   km  
21 Bıdri yerleşimi bulundu.
sırala 
Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Zorava + Deştimîran [ Kürtçe zorava "bolsu" ]
E1912 📖: Daştamiran [ Kürtçe deştê mîran "beyler düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 3'' D, 41° 40' 22'' K
Akçalı köy - Kozluk - Batman
E1902b 1928 📖 📖: Gusked/Güsket [ Ermenice "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye’de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
■ Koord: 38° 19' 8'' D, 41° 34' 9'' K
Alıçlı köy - Kozluk - Batman
E1912 1917h 📖 📖: Noraşen/Norşen [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 28'' D, 41° 31' 3'' K
Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928 📖: Tıxsimér
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 41'' D, 41° 44' 5'' K
Dağdibi köy - Hasköy - Muş
E1902 📖: Şmlag
1556b 📖: Şimlak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 3'' D, 41° 39' 43'' K
Damarlı mezra - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
E1912 1928 📖 📖: Hırork/Hürörük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 9'' D, 41° 36' 32'' K
Derecik köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Havadrik [ Ermenice ]
E1912 📖: Havadorig
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 3'' D, 41° 33' 15'' K
Düzkışla belediye - Hasköy - Muş
1865h 📖: Meğrakom [ Ermenice "Meğr (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
■ Çoğunluğu Müslüman Arap olmasının yanında önemli sayıda Kürt (Sünni) yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 42' 7'' D, 41° 43' 16'' K
İnişli köy - Kozluk - Batman
E1878b 1928 📖 📖: Palo / Balo
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 16'' D, 41° 29' 50'' K
Karaağaçlı belediye - Muş Merkez - Muş
E1902 📖: Alvarinç [ Ermenice "? yamacı" ]
1865h 📖: Alvarinç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 35'' D, 41° 38' 0'' K
Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 1917h 📖 📖: Yeziank/Yeziyan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 41° 40' 40'' K
Pınarüstü köy - Korkut - Muş
1928 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Köylüler dahil bu köyü bilen herkesin Arap olduğunu bildiği Bıdri aşiretinden bir köy. Korkut ilçesindeki iki veya üç Arap yerleşiminden biridir. metonio
■ Koord: 38° 44' 26'' D, 41° 45' 49'' K
Sungu belediye - Muş Merkez - Muş
E1900~a 📖: Norşén [ Ermenice "yeniköy" ]
1556b 📖: Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Karapapak/Terekeme (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy’da Ermeni yerleşimi. 1912’de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 44' 58'' D, 41° 36' 35'' K
Tandoğan köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Alizurum [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1912 yılında 250 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Giragos kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 44' 6'' D, 41° 33' 44'' K
Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
1917h 1928 📖 📖: Aynras/ˁAynre's [ Arapça/Kürtçe "tosun pınar" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 27'' D, 41° 29' 0'' K
Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
1865h 1928 📖 📖: Melefan [ Kürtçe "tuzlalar" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Melefan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
■ Koord: 38° 10' 49'' D, 41° 34' 12'' K
Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1928 📖: Bunduklar
1917h 📖: Pendik
E1900~a 📖: Bındıxner [ Ermenice/Türkçe bunduk/bantok "han, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 0'' D, 41° 38' 35'' K
Yarpuzlu köy - Muş Merkez - Muş
E1902 1928 📖 📖: Soxkom [ Ermenice "soğanmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 52'' D, 41° 33' 59'' K
Yazılı köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Pınik
E1902b 📖: Lırpınik
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 2'' D, 41° 32' 45'' K
Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Şabî
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy vardır. SN
■ Koord: 38° 16' 17'' D, 41° 34' 15'' K
Yürekli köy - Korkut - Muş
E1902 1928 📖 📖: Erizag/İrizak [ Ermenice iritsank "papazlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Arap kökenli Bıdri aşiretinin köylerinden biridir. metonio
■ Koord: 38° 45' 26'' D, 41° 44' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.