31 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Tosunpınar köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Aynra's [ Kürd "başgöze" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İnişli köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Palo
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Norşîn
E1900- HSH: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçalı köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Küsket
E1900- HSH: Gusked [ Erm "Meryem deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 2009 itibariyle Türkiye'de karayolu ulaşımı bulunmayan ender köylerdendir. SN
  Yazılı köy - Kozluk - Batman
Kr: Binêk
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Tuzlagözü köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
k1928 K: Melefan [ Kürd "tuzlalar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Eski Malafan/Tuzlagözü bucağının merkez köyüdür. SN
  Yenidoğan köy - Kozluk - Batman
Kr: Şabê [ Kürd "Şahap (öz.)" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Kozluk ilçesinde Yenidoğan adında iki köy mevcuttur. SN
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Kr: ÇemêBilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
k1928 K: Plorik
E1900- HSH: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçakışla köy - Kozluk (Tuzlagözü bucağı) - Batman
k1928 K: Deyrçöç [ Kürd "Ermeni kilisesi" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kizank
E1900- Hew 82: Gıdzank [ Erm կծանք "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manasırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Sungu bld - Muş_M - Muş
k1928 K: Norşin
E1900- K&P: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 1914'te 2150 Ermeni nüfusu, biri katolik mezhebine ait olmak üzere iki kilisesi vardı. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900- Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: MezreMîran
E1900- HSH: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1900- K&P: ŞnistVerin [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
k1946 MYK: Bindak
k1928 K: Bunduklar [ Erm bantog? "han, konak" ]
E1900- K&P: Bındıxner
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Şinistiİslam
E1902 Epr: Şnist
E1900- K&P: ŞnistNerkin [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1900- HSH: Gelonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
k1928 K: Şimlak
E967 Er: Şmlag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Akçaağaç mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Destesorik [ Kürd deştêsorik? "kızılcaalan" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Yezyan
E1900- HSH: Yeziank [ Erm "sığırcılar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Tağvank
E1902 Epr II.10: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Lodınsor
E1900- Vic, Hew: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
k1928 K: Meğrakom
E967 Er: Meğrakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `bal komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Babutağ
E1900: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
k1928 K: Tıxsimér
E1900- HSH: Teğtsımer
E967 Er: Tegtsamer
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Tağisor
E1902 Epr, Hew: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Pınarüstü köy - Korkut - Muş
k1928 K: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
k1928 K: Mızük
E1902 Epr: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Salapost
Arap (Bıdri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km