56 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Büyükzengi mah - Sarayönü - Konya
1926h: Zengi [ Tr "çingene" ]
1912hk: Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  KüçükCanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928: K. Canlı
Eski adı: Alağalar
Alevi (Türkmen) (Avşar) yerleşimi
■ Köyün adı Aleviler'in bozulmuş halidir. metonio
  Dadaloğlu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968, 2000: Özlüce
1928: Taf
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayvat mah - Tufanbeyli - Adana
1928: Ayvad
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İğdeli mah - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Kavurgalı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Azizler mz - Pınarbaşı - Kayseri
1925h: Azizdamı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Bahçecik mah - Pınarbaşı - Kayseri
1925h: Bahçecik
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yusuflar mah - Pınarbaşı - Kayseri
1925h: Yusuflar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Halkaçayır x - Pınarbaşı - Kayseri
1925h y: Xalkaçayır
Y912: Xalkis [ Yun "bakırlı" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Pınarbaşı'nın 7 km batısında Zamantı çayı kenarında olan bu yerleşim şimdi Bahçecik baraj gölü altında kalmıştır. Ortaçağ'da önemli bir yerleşim olan ve Zamantı suyuna adını veren Tzamandos adlı yerleşim Honigman'a göre bunun yakınındaydı. SN
  Topboğazı mah - Kırıkhan - Hatay
1918h: Topboğazı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Emeğil mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928: Emeğil
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928: Mirzaağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Köşkerli mah - Pınarbaşı - Kayseri
1900~: Oğgucular
■ Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928: Oğlakkaya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Kemer
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Yalak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h: Yedioluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1902hb, 1918h: Karakilise
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Zeytinoba mah - Hassa (Güvenç bucağı) - Hatay
1918h: Şarklı [ Tr "Kürt" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Ayranlık
Eski adı: Deliküçükler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928: Dayoluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928: Kıskançlı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Hacılar mah - Hassa - Hatay
1918h: Hacılar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Hacılar köyü nufusuna kayıtlı 40 bin insan bulunmaktadır. Hassa'nın Kütüğüne kayıtlı en büyük köyüdür. 1952 yılında gelen bir sel felaketi nedeniyle dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından Hacilar köyü köyluleri Ardıçlı beldesine iskan edilmistir ve köylülerin buraya yerleşmesi için teşvikte bulunmuştur. Mert Çakmak
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1902hb y: Sarız
1282: Sarûs (neh)
Y17: Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1917h: Esirik
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1918h: İncedere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1917h: Kuşçu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1917h: Deştiye
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1928: Çavdar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h: Damızlık
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h: Çürük
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk: Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gaziler mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
Eski adı: Vehne
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 1912 tarihli Kiepert haritasında bu konumda Hacinoğlu köyü görünür. SN
  Kışla mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Kışla
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Evcihöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Evcihöyük
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Saylakkaya mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Uzunova mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1917h: Cimar
E1912: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Samzalek / Semzelek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Tazeköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
K: Berebeg
1968: Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşiktaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Mıcıç
R1889 1928: Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Hacıali köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Binbaşar köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928: Murikan / Morkan [ Kürd "karıncalı" ]
R1889: Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
■ İlk Rus kaydında 15 hane Kürt ve 1 hane Türk bulunmaktadır. metonio
  Tunçoluk köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1595t: Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km