48 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Büyükzengi mah - Sarayönü - Konya
1910ht: Zengi [ Tr zengî/zengan "çingene" ]
1912hk: Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  KüçükCanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: K. Canlı
Eski adı: Alaler
Alevi (Türkmen) (Avşar) yerleşimi
■ Köyün adı Aleviler'in bozulmuş halidir. metonio
  Ayvat mah - Tufanbeyli - Adana
1928k: Ayvad
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Azizler mz - Pınarbaşı - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Topboğazı mah - Kırıkhan - Hatay
1918ht: Topboğazı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Mirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928k: Mirzaağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928k: Oğlakkaya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kemer
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1928k: Yalak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1928k: Yedioluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1928k: Karayurt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Zeytinoba mah - Hassa (Güvenç bucağı) - Hatay
1918ht: Şarklı [ Tr "Kürt" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1928k: Altısöğüt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
1928k: Ayranlık
Eski adı: Deliküçükler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
Eski adı: Hacıveliler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928k: Dayoluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kıskançlı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Hacılar mah - Hassa - Hatay
1918ht: Hacılar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Hacılar köyü nufusuna kayıtlı 40 bin insan bulunmaktadır. Hassa'nın Kütüğüne kayıtlı en büyük köyüdür. 1952 yılında gelen bir sel felaketi nedeniyle dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından Hacilar köyü köyluleri Ardıçlı beldesine iskan edilmistir ve köylülerin buraya yerleşmesi için teşvikte bulunmuştur. Mert Çakmak
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1928k: Köyyeri
1928k: Sarız (idari bölge)
1282b: Sarûs (neh)
Y17: Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1946k: Esirik
1928k: Esirek
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1928k: İncedere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kuşçu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1928k: Deştiye [ Kürd deşt "ova" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1928k: Çavdar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1928k: Damızlık
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
Eski adı: Çürük
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1928k: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk: Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gaziler mah - Ekinözü - Kahramanmaraş
Eski adı: Vehne
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 1912 tarihli Kiepert haritasında bu konumda Hacinoğlu köyü görünür. SN
  Evcihöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Saylakkaya mah - Halfeti - Şanlıurfa
E1901: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Uzunova mah - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928k: Cimar
E1912: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960-: Semzelek
R1889 1928k: Samzalek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Tazeköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Berebeg
1968k: Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşiktaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1960-: Mıcıç
R1889 1928k: Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Hacıali köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Binbaşar köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Murikan/Morıkan [ Kürd Mûrikan/Mûrka "karıncalı" ]
R1889: Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
  Tunçoluk köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1595t, 1928k: Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km