30 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Qolikon
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Abbaslar mah - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
1928k: Abbaslar
Sünni (Atmalı) yerleşimi
■ Köy 1800 yillarinin ilk çeyreginde, Adıyaman Besniden göç eden halk tarafından kurulmuştur. Türk
  Tetirlik mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928k: Tetirlik [ Tr tetir "bir tür ekşi bitki" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karadoruk köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk: Karadoruk
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Türk köyüdür.Köy mezhepsel olarak ise Sünnidir. TÜRKMEN Aşireti kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Geleneklerine sahiptirler. Türk22
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının ataları Elbistan'ın Karamağara köyü'nden göç etmiştir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar ve Beğdili Boyları'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Dürmepınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk: Dürmepınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende’nin Zaviye mıntıkasında gelerek buraya yerleşenler olduğu için Ziyve (Zaviye) adıyla da anılır. yalcin
■ Türk köyüdür.Oğuzların (Türkmenlerin) Avşar boyundandır.Tarihi kaynaklar ve belgelere dayanılarak yapılan araştırmalara göre köyün gerçek ve orijinal eski adı Zaviye dir.Darende’nin Zaviye mıntıkasında gelerek buraya yerleşenler olduğu için Zaviye adını vermişlerdir.Köyün gerçek ismi 1928 yılında değiştirilip Dürmepınar olmuştur.Köy halkı Orta Asya'dan gelmiştir ve köy öztürkçe kullanmaktadır.Köy halkı dini-mezhepsel bakımdan Sünnidir. Türk22
  Ganidağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928k: Ketiler
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Mahkanlı aşireti* metonio
  Göçer mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İkizpınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928k: Çopur
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
■ Köy halkı Atmalı değil Karahasanlı'dır. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Kavak mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Taşdemir mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928k: Taşdemir
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ "Some Pro-Kurdish sources claims this village is Kurdish. This is false." Sünni Türk yerleşimidir. metonio
  Ağılyazı mah - Darende - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karahasanuşağı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Hasanuşağı
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı köken itibariyle Alevi Türkmen'dir. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar ile Safeviler arasında mücadele olurken, bölgede yaşayan Alevi Türkmenler yoğun baskı ve saldırılara maruz kalmıştır. Zaman içinde ise Elbistan bölgesinde yaşayan Çepniler'in Karahasanlı Oymağı Kürdleşmiştir. Günümüzde Karahasanlı Oymağının diğer kolu Trabzon'da yaşamaktadır. Halen Aleviliklerini ve Türkmenliklerini muhafaza etmektedirler. Kaynak: Kayıp Türkler-Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Akbaba mah - Darende - Malatya
1946k: Akbaba
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kuzpınar mah - Darende - Malatya
1916ht: Kuzpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
  Başkaya mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Üçpınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916ht: Üçpınar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
  Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Temüklü mah - Kuluncak - Malatya
Kr: Timikan
1928k: Temüklü
■ Kısmen Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Barındır mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916ht: Cafikli [ Kürd Cafik "Cafercik (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916ht: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kölükler mah - Darende - Malatya
1916ht: Hasolar
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Karıncalık mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Karıncalık
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kızılmağara mah - Kuluncak - Malatya
1914hk: Kızılmağara
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kömüklü mah - Kuluncak - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Kızık mah - Arguvan - Malatya
1928k: Kızık
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Doğal su kaynağında yaşayan kutsal balıkları ünlüdür. SN
  Atmalıoğlu köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
Kr: Atmiyan
1870n: Atmalıoğlu [ Kürd "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Hüvek
Ar: TellHuwek
1930-1944: Yaylak (idari bölge)
1530td, 1928k: Baziki/Bozâbad (idari bölge) [ Kürd Bazik/Bozik "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930'da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1944'te Bozova adı benimsendi. SN
  Deregezen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
Kr: Buban [ Kürd "gelincikler" ]
1928k: Deregezen
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Dırêjan aşireti de var. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km