13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karandere mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk 📖 Kara Nudra
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Geçitli mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Hamidiye Çiftliği
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Seymenli mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk 📖 Sekmanlı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Çalören mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Mezgit [ Tr "cami" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Bağobası mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Bağobası
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Torunobası mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Torunobası
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Çayırönü mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Cavlak
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Baltalı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Baltalı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Çatçat mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Çatinçat
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  AliUşağı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk 📖 Aliuşağı
1860z 📖 Kürdaliuşağı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
■ © 28.02.1772 Ekradlık nam-ı diğer Çorum Kürdü Aşireti'nden Karacalar ve Seyyidbend cemaatlerinin meralarına vukubulduğu iddia olunan tecavüz... © 10.02.1860 Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Karacakürd mahallelerinden Hacı Veli, Rıdvan ve Kürd Ali Uşağı mahallelerinin ... deyar heyran
  Üzengilik mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Üzengilik
Y334 📖 Ozizala [ AnaD ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
■ İtinerarium Burdigalense'de Ozizala (Ozzala) adıyla anılan menzildir. Üzengilik adı antik isimden evrilmiş olmalıdır. SN
  Eley mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Eley
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Yalnızpınar mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖 Mamalı [ Kr maman "aş." ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km