13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karandere mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: KaraNudra
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Seymenli mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Sekmanlı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Çalören mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Mezgit [ Tr "cami" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Baltalı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Baltalı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  AliUşağı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Aliuşağı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
■ © 28.02.1772 Ekradlık nam-ı diğer Çorum Kürdü Aşireti'nden Karacalar ve Seyyidbend cemaatlerinin meralarına vukubulduğu iddia olunan tecavüz... © 10.02.1860 Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Karacakürd mahallelerinden Hacı Veli, Rıdvan ve Kürd Ali Uşağı mahallelerinin ... deyar heyran
  Eley mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Eley
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Yalnızpınar mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Mamalı [ Kürd maman "amcalar (aş.)" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km