haritada ara :   km  
30 Şıkaki yerleşimi bulundu.
sırala 
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şevak (idari bölge)
E1878 📖: Avşakar / Havşakar [ Kürtçe avaşeker "şekersu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 0'' D, 39° 8' 34'' K
Akyazı köy - Adıyaman Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Xolxolik [ Kürtçe "seslipınar" ]
1914hk 📖: Holholk
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Koord: 37° 30' 31'' D, 38° 17' 36'' K
Alpağut köy - Elazığ Merkez (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Arpavut
E1902 📖: Arpavud [ Ermenice "güneşli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiş olabilir. SN
■ The 1834 Ottoman census detailed 242 Armenian males in 38 households and 68 Muslim males in 13 households. By the 1840 census, the Armenian male population had dropped to 204 in 40 households. The 1878 Armenian census noted an increased Armenian population of 611 in 70 households and 152 Turks living in the village. Eprigian supplies a population of 600 Armenians and 19 Turks in Arpavud. The 1894 Mamuretul Aziz provincial yearbook states the population to be 459 Armenians and 37 Muslims in 70 households. On the eve of thegenocide, the population had reduced to 343 Armenians in 52households. metonio
■ Koord: 38° 43' 23'' D, 39° 0' 26'' K
Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Titinik
1518b: T.tinik [ Ermenice tıtenik "dutluklar" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
■ Koord: 38° 55' 39'' D, 39° 3' 28'' K
Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Bahri [ Kürtçe bahro "hisse" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 28'' D, 38° 6' 51'' K
Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Koxpinik
1518b: Koxpiniklü (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 8' 3'' K
Beydoğmuş köy - Elazığ Merkez (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kekan / Keykan [ Kürtçe kekan "ağabeyler" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 21'' D, 39° 25' 0'' K
Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Celedor [ Kürtçe cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 31'' D, 39° 5' 48'' K
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Çöpler
1643a 📖: Cobiler
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 31' 36'' K
Çöteli köy - Elazığ Merkez (Poyraz bucağı) - Elazığ
E1902 1925h 📖 📖: Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 44'' D, 39° 0' 59'' K
Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 <1960 📖 📖: Behrav
1518b: Behramlu
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini almabilir. SN
■ Koord: 38° 55' 14'' D, 39° 4' 43'' K
Doğan köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Doğan
■ Mezra: Yakacık. HayDar
■ Koord: 38° 58' 20'' D, 39° 1' 49'' K
Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1980 📖: Karagöcek
1917h 📖: Xortlu/Xortikân [ Kürtçe "delikanlılar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005’te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 37° 35' 26'' D, 38° 4' 6'' K
Elmacık mahalle (Çilesiz bağ) - İliç - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Muşut/Moşut [ Ermenice moşud "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 47'' D, 38° 34' 46'' K
Fıstıklıdağ mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Zag
1914hk 1928 📖 📖: Zekteric/Zekteriş
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Şıkaki azınlık olarak Bruki ve Şeyhanli Kürtlerinden oluşur.
■ Koord: 37° 27' 29'' D, 38° 2' 17'' K
Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖: Tahsu
1925h 📖: Taxsiyan [ Kürtçe "üçler mahallesi?" ]
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 39° 7' 0'' K
Güneyçayırı köy - Elazığ Merkez (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖: Güneyçayırı
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 11'' D, 39° 19' 6'' K
Hıdırbaba köy - Elazığ Merkez (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Dişidi
■ Eski Türk köyü iken Kürt (Şikaki) nüfusu artmıştır. SN
■ Koord: 38° 46' 22'' D, 38° 58' 39'' K
Kıraç köy - Elazığ Merkez (İçme bucağı) - Elazığ
E1902 📖: Kıraç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 188 Ermeni, 44 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 41' 31'' D, 39° 26' 37'' K
Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Titinik Mezrası | Naxaver [ Ermenice naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köylüler Pertek/Ayazpınar köyü asıllıdır. Hikayeye göre Ayazpınar köyünden bir grup ayrılarak bir konak yapar ve buraya yerleşir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 9'' D, 39° 1' 18'' K
Meşeli köy - Elazığ Merkez (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Meşeli
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 33'' D, 39° 14' 40'' K
Muratçık köy - Elazığ Merkez (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902 1928 📖 📖: Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yere iskan edildi. 1915’ten sonra iskan edilen Rumeli muhacirleri köyü Kürtlere satıp Bursa’ya göçtüler. SN
■ Ermeni kaynakları 1915 yılı öncesinde tahmini olarak 100 Ermeni, 100 Kürt (Şikaki), 400 Türk (Alevi-Türkmen), 120 Süryani (?) nüfusun olduğunu iddia ederler. Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 38° 50' 47'' D, 38° 57' 39'' K
Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tsıntsor [ Ermenice tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 📖 📖: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Mezra: Köcek/Köçek. HayDar
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 38° 59' 22'' K
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Urek [ Ermenice "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖: Urik
Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 11'' D, 38° 33' 53'' K
Salkaya köy - Elazığ Merkez (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hersenk / Hersink
E1878 📖: Harsenk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 27'' D, 39° 12' 28'' K
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Komîr / Komer [ Ermenice "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Mezra: Komşular (Mücevir). HayDar
■ Koord: 39° 0' 6'' D, 38° 56' 46'' K
Tuzbaşı ölü yerleşim (Çukurca bağ) - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Nisirto [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Baraj gölü kenarında kaldığı için terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 4' 38'' K
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖: Devdırêj
1518b 1925h 📖: Devderiç [ Ermenice tavtaric ]
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
■ Ağuçanlı'lar Kürtçe konuşur , soy secereleri ise peygamber evladı Tacül Arifin Ebul Vefa'ya dayanır. Türkmen bilgisi yanlıştır. Ayhan
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 38° 59' 15'' K
Yeniköy köy - Kovancılar - Elazığ
E1878 📖: Norkeğ [ Ermenice "yeni köy" ]
1841 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 38'' D, 39° 48' 17'' K
Yenimahalle mahalle (Çemişgezek bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1968 📖: Bölmebelen
1946 📖: Narnik
1518b 1925h 📖: Nornik / Norenik [ Ermenice morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 47'' D, 38° 55' 10'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.