Tekirdağ yakın görünümü.
sırala 
  Ergene ilçe - Ergene - Tekirdağ
1968 K2: Marmaracık
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dobruca muhacirleri tarafından 1920'lerde iskan edilen Marmaracık köyü, 2013'te kurulan Ergene ilçesinin idari merkezi oldu. İlçe adı Ergene nehrinden alınmıştır. SN
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Hayrabolu ilçe - Hayrabolu - Tekirdağ
1909 UK: Hayrabolu
Byz TİB 12.308: Xarioúpolis [ Yun "ihsankenti" ]
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Çerkezköy ilçe - Çerkezköy - Tekirdağ
1890 Kiep: Çerkesköy
1900 NAk: Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Daha önceki adı Türbedere iken 1877'de Çerkez muhacirler iskân edildi, Hamidiye oldu. 1912'de Çerkezköy benimsendi. SN
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Tekirdağ il - Merkez - Tekirdağ
1890 Kiep: Rodosto
Ark Her: Rhaidestos
1831 EZK: Tekfurdağı (idari bölge) [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
■ Kent yakınındaki dağın adı olan Tekfurdağı, öteden beri idari bölge adıdır. Kent adı Cumhuriyet dönemine dek Rodosto olarak kullanılırdı. 20. yy başlarında Türk, Rum ve Ermeni nüfus yaklaşık eşit sayılarda idi. 1930'lara dek önemli bir Yahudi cemaati de vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Çorlu ilçe - Çorlu - Tekirdağ
Byz Kom: Tzouroullos
Ark: Tyrolóê
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Roma imp. döneminden itibaren kent adı çeşitli yazımlarla kaydedilmiştir. Yun /ti/ > /tzi/ > Tr /ç/ evrimi kurallıdır. Özgün adın Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. SN
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Malkara ilçe - Malkara - Tekirdağ
1928 K: Mualkara
1567: Miğalkara
Byz: Megáli Agorá [ Yun "büyükpazar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kemah'ın Pakariç kasabasından göçen Ermeni toplumu 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. ■ Bilge Umar’ın Malkara adını “Luwice”den türetmeye çalışması ibret vericidir. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Muratlı ilçe - Muratlı - Tekirdağ
1928 K: Muratlı
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Saray ilçe - Saray - Tekirdağ
1680 K: Seray [ Tr "saray" ]
■ 18. yy'da burada bulunan Kırım hanlarının sarayından ötürü Saray adını aldığı anlatılır. SN
■ 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Saray adıyla geçmektedir. İsminin 16. yüzyılda Ayaz Paşa'nın yaptırdığı av sarayından geldiği rivayet edilmektedir. AkıBurak
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Şarköy ilçe - Şarköy - Tekirdağ
1909 UK: Şarköy
Y1877 BSt: Peristási [ Yun "fırsat" ]
1530 T-Ge: Şehrköy
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K
  Marmaraereğlisi ilçe - Marmaraereğlisi - Tekirdağ
1928 K: Ereğli
Byz Y1905: Hêrakleía [ Yun "Herakles/Heraklios (öz.) yeri" ]
Ark: Perinthos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen Roma imparatoru Heraklios (610-641) adından. Kentin Eski ve Orta çağlarda yaygın olan adı Perinthos'tur. 20. yy başında 1750 Rum nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 58' 50'' D, 27° 30' 54'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km