OrmanYolu
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm "çanak" ]
1530 T: Tağar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 39° 2' 59'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km