İnköy
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
1901 UK: İn
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 14' 42'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km