Yakaçukur
  Yakaçukur köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Yakaçukur
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 39° 14' 53'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km