Paşaköy
  Paşaköy köy - Vezirköprü - Samsun
■ 15. yy'da burada bulunan Taceddin Paşa çiftliği dolayısıyla Paşaköy adı verilmiştir. 'Paşa Nahiyesi' olarak da bilinen Yumrutaş Nahiyesi merkezi idi. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi I.312. SN
■ Paşa Nahiyesi Derke kazasının cenub (Güney) taraflarını ihata (çevreler) eder. Buna (Yumrutaş Nahiyesi) dendiği halde Tacettin Paşa’nın (15. yy) çiftliği olduğundan Paşa Nahiyesi denmiştir. Meşhur Toyrak, Akören beyleri bu nahiyeden olup namlarıyla mağruf (bilenen) birer köyü vardır. Kedegra’da (Vezirköprü’nün bir diğer ismidir) (Semre Nahiyesi) dahi Paşa Nahiyesinden ibaret olup Bayram Köyü bu semrenin merkez kadimi idi. Amasya’da Anadolu Nazırı’nın malikânesi bu semre olup Yeşbeği Köyü İşboğadan galat olduğu tedkikat kuyudiyeden (kayıtlardan) anlaşılır. (Sultan Kemal Danişmend) bu semrede oturmuştur. Vüzerayı Osmaniyeden (Osmanlı Vezirlerinden) meşhur Kıbleli ( Mustafa Paşa) bu nahiye dâhilinde bulunan Akören Köyü’ndendir. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi C. I.382. SN MEHMET BAŞ
■ Koord: 41° 5' 39'' D, 35° 23' 59'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km