Balkaya
  Balkaya köy - Sapanca - Sakarya
1928 K: Balkaya
■ Koord: 40° 39' 59'' D, 30° 15' 6'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km