Kemaliye
  Kemaliye köy - Pamukova - Sakarya
1928 K: Kemaliye
1521, 1910 Bar, EH: Tirse [ Yun ]
■ Koord: 40° 31' 28'' D, 30° 0' 14'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km