Sazoba
  Sazoba köy - Akhisar - Manisa
Alevi yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 46'' D, 27° 47' 30'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km