Tükenmez
  Tükenmez köy - Hamur - Ağrı
1928 K: Malxas
E905 Ardz: Mağxaz [ Erm "idari bir rütbe, muhafızbaşı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Tarihçi Khorenatsi'ye göre MÖ 2. yy'da kral Vağarşag Ağrı yöresinin egemeni olan Xorxoruni hanedanının bir koluna babadan oğula geçme kaydıyla kraliyet muhafız birliği komutanlığı ve Malxas/Mağxaz unvanı vermiş idi. Bu sülale en azından 7. yy sonlarına dek bölgede hüküm sürmüştür. ■ Kral Vağarşag Part/Eşkâniyan sülalesinden olduğu gibi, Malhas/Mağxaz unvanının da bir İrani dilde olması gerekir. Ermeniler arasında halen sık kullanılan bir erkek adı ve Erivan'ın en ünlü caz kulübünün adıdır. SN
■ Koord: 39° 35' 16'' D, 43° 6' 0'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km