Yerköy'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Salmanlı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928, 1968 K, K2: Kayadibi
  Çakırhacılı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
■ Bulgaristan muhâciri yerleşimi. Rum İli mutfağı korunmaktadır. Manav
  Arifoğlu köy - Yerköy - Yozgat
Kürd (Reşwan) yerleşimi
  Süleymanlı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1820: Süleymanlı
■ © 01.12.1820 Kırşehir sancağının beş kazasından Süleymanlı'nın külliyen harap olduğundan... deyar heyran
  Yakuplu köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
■ Mamalu aşiretine bağlı Yakublu Cemaati. .... © 29.05.1695 Mamalu Türkmen aşiretinin Rakka kasabası civarında iskan olunmaları emr olunmuş ise de esasen bunların yarısı Bozok'ta meskun, diğer yarısı kendi hallerinde olup eşkıyalıkla alakaları olmadığından ve sefer-i hümayuna yirmi beş katar deve vermekle iştirak eyleyeceklerinden bunların hemen Istabl-ı Amire'ye irsali hakkında Sivas kadısına ve Türkmen İskan Memuru Mustafa Ağa'ya emirname. deyar heyran
  Beserek köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Beserek [ Tr beserek "mera" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Tatar yerleşimi. 1861'de Kırımdan göçen Kırım Tatarları tarafından kurulmuştur. Manav
  Çalıklı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
Y1905 Im05: Çalıklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Belkavak köy - Yerköy - Yozgat
Y1905 Im05: Belkavak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kumluca köy - Yerköy - Yozgat
1928 K: Serban [ Kürd "otlakbaşı" ]
  Çakırlar köy - Yerköy - Yozgat
1928 K: Mengen [ Yun mánganon "çark" ]
  Akpınar köy - Yerköy - Yozgat
1928, 1968 K, K2: Yamuklar
  Yerköy ilçe - Yerköy - Yozgat
1928 K: Selmanlı (idari bölge) [ Kürd/Tr Selmanlı "aş." ]
■ Şekavetleriyle halka zarar veren Çorum sancağındaki Ceymeli grubu ve Dosno ve Selmanlı kürd aşiretlerinin Çorum kürdünden maadasının eski makarları olan Kırşehir, Çukurova ve Mecidözü'nde iskânları hakkında hüküm. (1173 Hicri) deyar heyran
  Kömüşören köy - Yerköy - Yozgat
1928 K: Kömüşviran [ Tr kömüş "susığırı" ]
  Aydıngün köy - Yerköy - Yozgat
Eski adı: Midiliç
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1953 senesinde Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
  Yukarıelmahacılı köy - Yerköy - Yozgat
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Sarıyaprak köy - Yerköy - Yozgat
1946 MYK: Gülabi [ Kürd/Tr "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km