Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Yahyalı'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Senir köy - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  Derebağı bld - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı köy - Yahyalı - Kayseri
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
  Ulupınar köy - Yahyalı - Kayseri
1928, 1946 MYK: Barazama
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesidir. SN
  Kirazlı köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Kirazlı
1918: Kalınkise [ Tr Kalınkilise ]
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Kopçu köy - Yahyalı - Kayseri
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köydeki Kürt nüfus oranı yaklaşık % 20. Mert Çakmak
  Kapuzbaşı köy - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Ağcaşar köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Ağcaşar [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır köy - Yahyalı - Kayseri
1958 RG: Divriği
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Çubukharmanı köy - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Horozpınarı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Kuzoluk köy - Yahyalı - Kayseri
Yörük yerleşimi
  Çamlıca köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Faraşa
Eski adı: Farason
Byz Por: Barassós [ w ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Antik Rodandós kasabasıdır. Barassos adı en erken Konst. Porphyrogenetos'ta (10. yy) görülür. Grég. 120. ■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü ide. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Nüfus mübadelesinde Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğunluğa geçmiştir. SN
  Çavdaruşağı köy - Yahyalı - Kayseri
■ Çamlıca köyüne bağlı mezra iken 1997'de köy statüsü kazandı. SN
  Denizovası köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Taşhan köyüne bağlı mezra iken 1954'te Denizovası adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Avlağı köy - Yahyalı - Kayseri
h1960: Torun
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ 1930 dolayında Torun Osman Ağa adlı kişi tarafından kurulmuş, önceleri Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken 1960 yılında köy statüsü kazanmıştır. SN
  Yeşilköy köy - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken ayrılarak Yeşilköy adını aldı. SN
  Sazak köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum yöresinden gelen Kürt muhacirlere ek olarak 1930'larda Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşim merkezi olan köyde Erzurum -Kars muhacirleri, Trakya muhacirleri ve Yörük aileler bulunmaktadır. Ermenilerden sonra köye ilk olarak Erzurum'un Horasan ilçesinden 1913 yılında Kürt kökenli Tosun'lar sülalesi gelerek yerleşmiş olup, halen köyün önemli nüfusunu bu sülalenin fertleri oluşturmaktadır. Yörüklerden Müsüroğlu yerleşim yapmaktadır. Mert Çakmak
  Taşhan köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi köyü terkeden Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Dikme köy - Yahyalı - Kayseri
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Kürt yerleşimi degildir. Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Karaköy köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burhaniye köy - Yahyalı - Kayseri
Kafkasya göçmeni (Kabartay) yerleşimi
■ 1880'li yıllarda Kafkasya muhaciri Çerkeslerce iskân edilmiş ve Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Burhan adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km