Urfa Merkezde 1224 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 13
sırala 
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
1915 UK: TellAze
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Halfeti ilçe - Halfeti - Urfa
1928 K: Xalfeti [ Ar Xalîfetî "halifeli" ]
■ Rumkale (Hromgla) Surp Nerses Kilisesi 12 asra ait olup sonradan camiye çevrilmiştir. IraTzourou
■ Halfeti ilçe merkezinde Türk ve Kürt nüfus ağırlıklıdır. Türk
  Savaşan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Biresor [ Kürd "kızılkuyu?" ]
1928 K: Bilesor
1915 UK: Belatir
Türkmen yerleşimi
■ Eski köy kısmen baraj altında kalmış, halk yeni köye taşınmıştır. SN
  Dorucak köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tillak [ Kürd tilek "höyücek" ]
1915 UK: TellHazar
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Musan [ Ar/Kürd "Musalar tepesi" ]
1915 UK: TellMus
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türkmen-Nogay karışık nüfus. Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Argaç köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tifnik
Erm: Tıvnig
Türkmen yerleşimi
  Fıstıközü köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tisa
1915 UK: Tisra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Seldek köy - Halfeti - Urfa
1915, 1928 K: Seldik
Kürd (Salmanlı) yerleşimi
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran bld - Birecik - Urfa
1915, 1928 K: Ayran
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Meteler köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Vez
1915 UK: TelVaz
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Saylakkaya köy - Halfeti - Urfa
E1901, 1928 Vic, K: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Geçittepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel ˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçittepe" ]
1915 UK: TelObur
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çukur Çiftlik
Kürd (Reşi + Milan) yerleşimi
  İnnaplı köy - Birecik - Urfa
1928 K: ˁİnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Ömerli köy - Halfeti - Urfa
K2000: ˁAmaran [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
1928 K: Ömerli
Kürd yerleşimi
  Durak köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Aram
1915 UK: Arğan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çebekoğlu köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Çebekoğlu
Türkmen yerleşimi
  Karaotlak köy - Halfeti - Urfa
1915, 1928 K: Karamezrea
Türkmen yerleşimi
  Surtepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Surtepe
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Yeşilören köy - Halfeti - Urfa
1517, 1928: Ank
Türkmen yerleşimi
■ 1517'de Ank Nahiyesi kaydedilmiştir. SN
  Bağlarbaşı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
1915 UK: Sörük
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
1915 UK: Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Urfa
1928 K: Melikviran
  Ortayol köy - Halfeti - Urfa
1915, 1928 UK, K: Arax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Argıl bld - Halfeti - Urfa
1928 K: Argıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Uğurcuk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Hacinebi [ Kürd hecînebî "hacıtorunu" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Mezra bld - Birecik - Urfa
1928 K: Mezra
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Büyükgöğlü bld - Halfeti - Urfa
1960 DİE: Yukarı Göklü
1915 UK: Göklü
Kürd yerleşimi
  Dergili köy - Halfeti - Urfa
1915, 1928 K: Dirlu/Dêrlo
Kürd yerleşimi
  Sırataşlar köy - Halfeti - Urfa
K2000: Wanê
1928 K: Vahna
Kürd yerleşimi
  Aşağıhabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: Aşağıhabip
Kürd (Pijan) yerleşimi
  Sütveren köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Hileyni
Kürd yerleşimi
  YukarıHabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: YukarıHabip
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Urfa
1928 K: Haric-i Sur
  Erikli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Xox [ Erm/Kürd xox "erik veya şeftali" ]
Kürd yerleşimi
  Karababa köy - Birecik - Urfa
1928 K: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Çakallı köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Çakallı [ Kürd/Tr "aş.?" ]
1915 UK: Çikan
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
  Kurugöl köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Aftar
Kürd yerleşimi
  Özmüş köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Talikan
1915 UK: Delixan
Kürd yerleşimi
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tibil
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Aşağıgöğlü köy - Halfeti - Urfa
K2000: Goganê jêr
Kürd yerleşimi
  Sekili köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Kesme
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Tüten köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Eşekdüşen
Osm: Eşekviran
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 DV köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Xarabe Bezikan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Balaban köy - Halfeti - Urfa
1915, 1928 K: Naaş
Türkmen yerleşimi
  Çoğan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çoğan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Gülaçan köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Zaxpir
1915 UK: Sağpir
Türkmen yerleşimi
  Çiçekalan köy - Birecik - Urfa
1941 US: Zehere
1928 K: Zehri
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tilfâr [ Ar "faretepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Söğürtlen
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ 1941 itibariyle Akpınar ve Söğürtlen ayrı köyler olarak görünmektedir. SN
  AiağıKuyucak köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Biris
1928 K: Bir ˁîs
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Urfa
1928 K: Karakız
  Altınova köy - Halfeti - Urfa
1960 DİE: Benek
1928 K: Arteş [ Kürd artêş "ordu" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kırağılı köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1928 K: Çikân [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Tam telefuzu "Çikân"dir. Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Mağaralı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Girlavık [ Kürd girlawik "oğultepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Diktepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ağcakuyu
  Böğürtlen köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1915, 1928 K: Böğürtlen
Kürd (Şabikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
  Kalkan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Kalkan
Kürd yerleşimi
  Günece köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Harvenek
1915 UK: Hervanek
Kürd yerleşimi
  Almaşar köy - Birecik - Urfa
1928 K: Almaşar
  Eşmeler köy - Birecik - Urfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Deliler köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1914 Kiep: Dinan [ Kürd "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek köydür. erdem
  Örgülü köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
Eski adı: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
  Kurucahöyük köy - Birecik - Urfa
K2000: Girişk
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Killik köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1914 Kiep: Kilik
  Hilalli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Kuneferek [ Kürd kunêferek? "geniş mağara" ]
Kürd yerleşimi
  Arslanlı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Şebük
  Ünsal köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Xaydar Çortuği
Kürd (Ketikan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yarımtepe köy - Akçakale - Urfa
Eski adı: Çaf
Kürd yerleşimi
  Eğrice mz - Bozova - Urfa
Kürd yerleşimi
  Kayaklı mz - Siverek - Urfa
K2000 MG: Vangûk [ Erm vankug "manastırcık" ]
  İnanlı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
K2000 MG: Şikeftgewr [ Kürd "akmağara" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km