Urfa Merkezde 1219 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 13
sırala 
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
1946 MYK: Tilozze
1928 K: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Halfeti ilçe - Halfeti - Urfa
1928 K: Xalfeti [ Ar Xalîfetî "halifeli" ]
■ Rumkale (Hromgla) Surp Nerses Kilisesi 12 asra ait olup sonradan camiye çevrilmiştir. IraTzourou
■ Halfeti ilçe merkezinde Türk ve Kürt nüfus ağırlıklıdır. Türk
  Savaşan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Biresor [ Kürd "kızılkuyu" ]
1928 K: Bilesor
Türkmen yerleşimi
  Dorucak köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tillak [ Kürd tilek "tepecik" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Musan [ Ar/Kürd "Musalar tepesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türk yerleşimi (Türkmen-Nogay karışık). Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Argaç köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tifnik
Erm: Tvnig
Türkmen yerleşimi
  Fıstıközü köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tisa [ Ar tisˁa "kırk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Seldek köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Seldek
Kürd (Salmanlı) yerleşimi
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran bld - Birecik - Urfa
1928 K: Ayran
Eski adı: Aran
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Meteler köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Vez
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Saylakkaya köy - Halfeti - Urfa
E1901, 1928 Vic, K: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Geçittepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel ˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçittepe" ]
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çukur Çiftlik
Kürd (Reşi + Milan) yerleşimi
  İnnaplı köy - Birecik - Urfa
1928 K: ˁinnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Ömerli köy - Halfeti - Urfa
K2010: ˁAmaran [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
1928 K: Ömerli
Kürd yerleşimi
  Durak köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Aram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çebekoğlu köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Çebekoğlu
Türkmen yerleşimi
  Karaotlak köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Karamezrea
Türkmen yerleşimi
  Surtepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Surtepe
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Yeşilören köy - Halfeti - Urfa
1517, 1928: Ank
Türkmen yerleşimi
■ 1517'de Ank Nahiyesi kaydedilmiştir. SN
  Bağlarbaşı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Keferxan [ Süry ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adi yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Urfa
1928 K: Melikviran
  Ortayol köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Ereh/Erex
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Argıl bld - Halfeti - Urfa
1928 K: Argıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Uğurcuk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Hacinebi [ Kürd hecînebî "hacıtorunu" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Mezra bld - Birecik - Urfa
1928 K: Mezra
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Büyükgöğlü bld - Halfeti - Urfa
K2010: Goganê jor
1960 DİE: Yukarı Göklü
Kürd yerleşimi
  Dergili köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Dêrto
Kürd yerleşimi
  Sırataşlar köy - Halfeti - Urfa
K2011: Wanê
1928 K: Vahna
Kürd yerleşimi
  Aşağıhabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: Aşağıhabip
Kürd (Pijan) yerleşimi
  Sütveren köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Hileyni
Kürd yerleşimi
  YukarıHabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: YukarıHabip
■ Kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Urfa
1928 K: Haric-i Sur
  Erikli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Xox [ Erm/Kürd xox "erik veya şeftali" ]
Kürd yerleşimi
  Karababa köy - Birecik - Urfa
1928 K: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Çakallı köy - Halfeti - Urfa
K2010: Çeqelan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Çakallı [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
■ Çakallılar Avşar Türkmenidir. Türkmen yerleşimi metonio
  Kurugöl köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Aftar
Kürd yerleşimi
  Özmüş köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Talikan [ Kürd/Tr "bağlılar" ]
Kürd yerleşimi
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tibil
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Aşağıgöğlü köy - Halfeti - Urfa
K2010: Goganê jêr
Kürd yerleşimi
  Sekili köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Kesme
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Tüten köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Eşekdüşen
Osm: Eşekviran
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 DV köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Xarabe Bezikan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Balaban köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Naaş
Türkmen yerleşimi
  Çoğan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çoğan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Gülaçan köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Zaxpir
Türkmen yerleşimi
  Çiçekalan köy - Birecik - Urfa
1941 US: Zehere
1928 K: Zehri
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tilfâr [ Ar "faretepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Söğürtlen
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ 1941 itibariyle Akpınar ve Söğürtlen ayrı köyler olarak görünmektedir. SN
  Kuyucak köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Biris
1928 K: Bir ˁîs
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Urfa
1928 K: Karakız
  Altınova köy - Halfeti - Urfa
1960 DİE: Benek
1928 K: Arteş [ Kürd artêş "ordu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Türkmen-Kürt yerleşimi (karışık) bult
  Kırağılı köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1928 K: Çikân [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Tam telefuzu "Çikân"dir. Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Mağaralı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Girlavık [ Kürd girlawik "oğultepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Diktepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ağcakuyu
  Böğürtlen köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Böğürtlen
Kürd (Şabikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucak merkezi idi. SN
  Kalkan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Kalkan
Kürd yerleşimi
  Günece köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Harvenek
Kürd yerleşimi
  Almaşar köy - Birecik - Urfa
1928 K: Almaşar
  Eşmeler köy - Birecik - Urfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Deliler köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1914 Kiep: Dinan [ Kürd "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek köydür. erdem
  Örgülü köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
Eski adı: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
  Kurucahöyük köy - Birecik - Urfa
K2010: Girişk
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Killik köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1914 Kiep: Kilik
  Hilalli köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Kuneferek [ Kürd kunêferek? "geniş mağara" ]
Kürd yerleşimi
  Arslanlı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Şebük
  Han mah Arslanlı - Birecik - Urfa
1928 K: HanHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yarımtepe köy - Akçakale - Urfa
Eski adı: Çaf
Kürd yerleşimi
  Eğrice mz - Bozova - Urfa
Kürd yerleşimi
  Kayaklı mz - Siverek - Urfa
K2011 MG: Vangûk [ Erm vankug "manastırcık" ]
  İnanlı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
K2011 MG: Şikeftgewr [ Kürd "akmağara" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km