Tonya'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozluca köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1928 K: Turalı
  İskenderli bld - Tonya - Trabzon
1928 K: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Sayraç
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Kalemli köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Manganoboz [ Yun ]
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Melikşe
Çepni yerleşimi
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876, 1928 S-Tr, K: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Fol [ Yun fóli "yuva" ]
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Karasu köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928 K: Ortamahalle
Byz: Thoania
1928 K: Tonya (idari bölge)
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Karaağaçlı köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Çayıriçi köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Anabedama [ Yun anopotamiá "yukarısulakyer" ]
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
1928 K: Biçinlik
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Sağrı köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Mangana [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km