Tatvan'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küllüce köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Xaxréf
E1900 Epr: Xaxrev [ Erm ]
■ 20. yy başında köy metruk idi. SN
  Benekli köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Çılxor
E1900 Sark, Epr: Çırxor [ Erm "su kuyusu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örenlik köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Aleman [ Kürd/Tr ˁaliman? "alimler" ]
E1900 Sark: Alamek' [ Erm "alamlar?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Adını Aleman Hanı adıyla bilinen 16. yy kervansarayından alır. SN
  Çekmece köy - Tatvan - Bitlis
1968 K2: Şentepe
1928 K: Şamiran
E1900 Sark, Epr: Şamiram [ Erm "Asur kraliçesi Semiramis" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu ören yerleri Ermeni kültüründe çoğu zaman efsanevi Asur kraliçesi Şamiram'a (= Asurca Şammuramat) atfedilir. SN
  Eğritaş köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: End
E1900 Epr: Hant [ Erm hant/ant "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıdüzü köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Balekan
E1900 Epr: Palekan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Top mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Dop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Sarkis kilisesi vardı. Top adının kaynağı açık değildir; Türkçe olması ihtimali düşüktür. SN
  Kırkbulak köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Sak [ Erm "kaz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dalda köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Harabe Engesor
1901 UK: İngesur [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çağlayan mah - Tatvan - Bitlis
E1900 HSH: Urtap [ Erm "korudüzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taştop mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Taşdop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Hovhannes kilisesi 20. yy başında harabeydi. SN
  Koyunpınarı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Nil
E1900 Epr: Nél
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tatvan ilçe - Tatvan - Bitlis
E1900 Epr I.558: Tadvan
1282 Bibi: Tadvan
E482 MKh: Tadavan/Tadgavan [ Erm "Tad veya Tadik' kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tatvan, bugünkü kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930'lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşınmıştır. ■ Khoren'li Movses'in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Tad'a vermiş ve Tadavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin de burası olması mümkündür. Ermenicede Tadik' ovanın adı, Tadgavan `Tadik kenti` yerleşim adıdır. SN
■ Tatvan'ın yerli halkı çoğunlukta Kürt halkından ibaret olmakla beraber az sayıda da Ahlat'dan göçmüş Türkmenler, Topal Osman isyanına katılmış ve sürgün edilmiş bazı Laz ailelerden oluşmaktadır. Türk
  Yumurtatepe köy - Tatvan - Bitlis
K2000: Girfeki [ Kürd girêfeqî "fakihtepe" ]
  Tuğ mah Tatvan - Tatvan - Bitlis
1928 K: Tuğ
E1900 Sark, Epr: Tux/Tuğx [ Erm Թուղխ ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 15. yy'dan eski olan Ermeni kilisesi harap durumdadır. SN
  Küçüksu köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Kotom
E1900 Epr: Godom
Osm: Güzeldere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Merkezi Kotom köyünde olan Güzeldere (Erm: Aznvats Çur veya Aznvatsor) nahiyesi 1. Dünya Savaşı öncesinde büyük çoğunlukla Ermenilerle meskûndu. SN
  Hanelmalı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Xınzorkin
1901 UK: XanElmalu
1884 Kiep: Xındzorkin n.d. Elmalu [ Erm "elmacık" ]
■ 20 yy başında köy metruktu ancak Surp Sahak kilisesi mevcuttu. SN
  Yoncabaşı köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Şikranıs
E1900 HSH: Şukrants
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevre köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: İz [ Erm aydz "keçi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kıyıdüzü köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Kızvak
E1900 Sark, Epr: Gıdzvag [ Erm Կծուակ "ekşisu/acısu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ A. H. Layard Ağustos 1850'de bu köyden geçmiş ve adını Keswack olarak vermiştir. sumela
  Tokaçlı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ Metruk durumdaki Ermeni kilisesi vardır. Manav
  Obuz köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1901, 1928 UK, K: Kamar [ Erm կամար "kemer" ]
  Paşaelmalı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Paşaelmalı
E1900 Sark, Epr: Paşvadzk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güreşçi köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Sapor
E1900 Epr: Tsapor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy statüsü kaldırıldıktan uzun süre sonra tekrar köy olmuştur. Tatvan haritasında artık görülebilmektedir. ishak levent
  Arılı mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 K: Xiyartank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıkum köy - Tatvan - Bitlis
1928 K: Zığak
E1900 Sark, Epr II.244: Dzığag/Dzığgam [ Erm Ծղակ "kafes, hasırdan örülmüş kuş tuzağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane Ermeni nüfusu ve Aziz Teotoros adına kilisesi vardı. SN
  İncekaya mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Por [ Erm p'or "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Çorşén [ Erm çorşén "dörtköy" ]
■ Köyün eski adı muhtemelen aynı ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köylerine göndermedir. SN
  Çataltaş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1900 Epr: Kavar vanig [ Erm "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1900 Sark, K: Vanik [ Erm "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 DİE: Oruçlu
1960 DİE: Abadağ
1928 K: Avetağ [ Erm havatağ "dede mahallesi" ]
■ Veya Kürdce Avatax `abad mahallesi?` SN
  Adabağ köy - Tatvan - Bitlis
1556, E1848 RT, Sark, Sark: Adabağı [ Tr ]
  Beştaş mz - Tatvan - Bitlis
1556, 1928 RT, K, K: Ağag
E1900 Sark, Epr: Ağağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Ünsüs/Unsus
E1900 Epr: Usunts [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Xarzit/Ğarzit
E1900 Sark, Epr II.165: Xarzit' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Oranıs
E1900 Epr II.385: Hürants [ Erm "konuklar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Külbastı mz - Tatvan - Bitlis
Eski adı: Taxa Sor [ Kürd "kızıl mahalle" ]
  Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertevküt [ Erm pertov "kaleli" ]
  Üçtepe mz - Tatvan - Bitlis
1928 K: Ustûs
E1900 Epr: Sıdus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1900, 1928 Epr, K: Sorp [ Erm Սորբ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN
  Karaçalı mah Kuşluca - Tatvan - Bitlis
1928 K: Pancas [ Erm ]
  Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Kindirans
E1900 Epr II.327: Gentrants [ Erm ]
1928 K: Kerdigan (idari bölge)
E1900 Epr II.326-328: Garcgan (idari bölge) [ Erm garcgan "kısa (yer)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'ten önce 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. SN
  Üzümlü mah Çavuşlar - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: İnzan/Inzan
E1900 Epr II.385: Hıntsan [ Erm ]
  Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Hacîyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Külbastı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K2000: TaxaSor [ Kürd "kızılmahalle" ]
  Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Kesanküt
E1900 Epr II.385: Getsangut' [ Erm "Getsan nahiyesi Gut' köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aktoprak mz - Tatvan - Bitlis
1928 K: Kiryas
  Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1941 US: Karcikânvank [ Erm "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1900 Sark, K: Vanik [ Erm vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Poğa
E1900 Sark: Poğa [ Erm p'oğ "kanal, oluk" ]
  Uçankuş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
h2010: Varşén [ Erm "aşağıköy" ]
  Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Sinban
E1900 Epr II.325: Sımbon [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Reşadiye mah - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
■ 1895’te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra yakındaki Reşadiye mevkiinde yeni nahiye örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. SN
  Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Oğvanıs
E1900 Sark, Epr: Oğvants [ Erm ]
  Emeksiz mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Penganıs
E1900 Epr: Pegants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Teknecik köy - Tatvan - Bitlis
K2000: Xoruntus
E1900 Epr: Xorodents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Kancas
E1900 Epr: Gancarıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Ağkıs
E1900 Epr: Yeğekis [ Erm "sazlar" ]
1550: Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy'da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy'da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan kazanın merkeziydi. SN
  Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Kinasor [ Erm kinatsor "üzümdere" ]
  Beşikli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Kerp
E1900 Epr II.293: Garp [ Erm "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Ağdat [ Erm "tuzlu" ]
  Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Komıs
E1900 Sark, Epr I.522: Komk/Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy'a ait Surp Kevork manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve Aziz Georg'a ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
  Bağmeşesi mz - Tatvan - Bitlis
1928 K: Pağ
  Beşparmak mah Koruklu - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Canas
  Yayıklı mah Göllü - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Aspras
  Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Vartinis [ Erm vartenis "güllük" ]
  Ustabaşı mah Budaklı - Tatvan - Bitlis
Eski adı: Piriguri
  Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1941 US: Arizguh
1928 K: Ariskox [ Erm ]
  Doluca mah Budaklı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Nanikas
E1900 Sark: Nanıgats [ Erm "Nanik'ler (öz.)" ]
■ Gürpınar'da Nanik, Bahçesaray'da Nankas (Nangats) ve Nanis (Nanits), Hizan'da Nanvan köyleri ortak kaynaktan türemiş olmalıdır. SN
  Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K2000: Beluh
1928 K: Pelli
E1900 Epr: Pelu
■ 7. yy'a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1900 HSH: Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km