Siirt'de 391 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Taliban [ Kürd "talipler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN
  Çakıllı köy - Kurtalan - Siirt
E1900 HSH: Paloni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdem köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Marmarun
  Yoldurağı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Zivik [ Kürd zevik "tarlacık" ]
  Çalıdüzü köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Melha [ Ar memlaha "tuzla" ]
Süry: Mamlaye
E1900 HSH: Malafan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 02.04.1864 Garzan kazası Melfan memlehasında, nakliye ücretinden dolayı alacağı olan karye Muhtarı Şeyho ve avanesinin uygunsuz hareketlerde bulunmaları ve alınan tedbirlere dair Kürdistan Valisinden gelen tahrirat... © 08.02.1892 Garzan ahalisinden Melfanlı (Melefanlı) Ahmed Şeyho ile Malaşerifli (Mollaşerefli) Ali bin Yunus ve Çerköylü Ala bin Ömer'in yakalanmaları istenmişsede Garzan kaymakamınca şakilerin istihdam edildiğinin bildirilmesi üzerine bunların himayeleri uygun olmayacağından haklarında gerekli tahkikatın yapılması. deyar heyran
  Ekinli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Toytepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Merci [ Kürd mercê "çayır" ]
  Taşoluk köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Xırbeibrahim [ Kürd xirbêbirahîm "İbrahimören" ]
  Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Zok [ Kürd zok/zewik "tarlacık" ]
Arab: ˁArzan (başka yer)
1928 K: Garzan (idari bölge)
1869 S-Di: Ğarısan (idari bölge)
■ Adını Garzan ırmağından alan Garzan (Kurtalan) ilçesinin eski merkezidir. ■ Nehre adını veren Yun Arzan/Arzanênê, Erm Ardzn ve Ar Arzan/ˁArzan kenti Asurlulardan beri kaydedilmiştir. Tarihî kentin tam yeri ihtilaflıdır. Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrası veya Bozhöyük köyünün batısındaki kalıntılar olabilir. SN
  Yayıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Hakemi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Zikayef [ Ar ḍû qayf ]
  Çayırlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Siirtan [ Kürd siˁirtân "siirtler?" ]
  Erdurağı köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Kelemeran [ Kürd kelamîran "beykale" ]
  Aksöğüt köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Dılbi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Kevirihamo [ Kürd kevirêhamo "Hamid taşı" ]
  Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Nari [ Kürd narê "narköy" ]
  Konakpınar köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Aynkasır [ Ar/Kürd ˁayn qesr "konakpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uluköy köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 K: Beraa [ Ar beraˁa ]
  Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 K: Bakıyn
  Dedebakır köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Mizi
  Atabağı bld - Baykan - Siirt
K2000: Comanî
1946 MYK: Cumani [ Ar ]
Kürd (Babosî) yerleşimi
  Gürgöze köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Aynik [ Kürd ˁaynik "pınarcık" ]
  Kayabağlar bld - Kurtalan - Siirt
1928 K: Zokayid [ Ar ḍû qâid "reisli" ]
■ Şimdiki Kurtalan ilçesine tekabül eden Pencinan bölgesinin başlıca yerleşimi idi. SN
  Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 K: Siyanis [ Erm ]
Kürd (Melkişo) yerleşimi
  Bölüktepe köy - Kurtalan - Siirt
1946 MYK: Girihemdo
1928 K: Girihamdo [ Kürd girêhamdo "Hamit tepe" ]
  Çukurca köy - Baykan - Siirt
K2000: Çirê
1928 K: Çıri
  Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1928 K: Köx [ Kürd ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
  Beykent köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Beykend
  Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 K: Madaran
  Atalay köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Kuban/Quban
  Tosunbağ köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Zinahf
  Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 K: Mısriç/Mesric
1946 MYK: Garzan (idari bölge)
■ Mısriç köyü 1938'de Garzan ilçesi merkezi oldu; kısa süre sonra Kurtalan adını aldı. Daha ünlü olan Garzan, eski ilçe merkezi olan Yanarsu köyüdür. ■ Kurtalan ilçesinde eski Ermeni yeri olarak işaretlenen yerleşimlerin bazıları Süryani yerleşimi olabilir. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sason tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sason ve Gevar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden.. deyar heyran
  Eğridere mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Zoqamir [ Kürd ]
  AğaçlıPınar köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Eyndar [ Kürd "ağaçpınar" ]
  Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 K: Halikan [ Kürd xelîkan "aş." ]
  Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1900-2012: Ziyaret
■ Kasabada bulunan Veysel Karani türbesi nedeniyle bölgenin en önemli ziyaret mahallidir. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
  Üçpınar köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Kanigozek [ Kürd kanîgozik "kozpınar" ]
  Karakaya köy - Baykan - Siirt
1928 K: Kelhok [ Kürd kelhûk "divan, toplanma yeri" ]
E1900 HSH: Gâlhuk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tulumtaş köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Çeltikbaşı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Avti süfla ve ulya [ Kürd avti "susuz" ]
■ Avti, Siirt Kurtalan MYK da. MYK da Avti Süfla da görünüyor ayrı bir girdi olarak. Vt de Çeltikbaşı köyü Siirt, Kurtalan ama eski adı 1928 Yukarı Avti (süfla ve ulya). Aynı yer mi? SN
■ Çeltikbaşı köyü iki mahalleden oluşmakta. Dicle kıyısında olan kısım bugün Balıklı olarak adlandırılıyor yukarı kesim yani Çeltikbaşı ise Yukarı Avti adını almakta. Balıklı denilen mezra ya da mahallenin özgün adı Awti Xwora olup burada bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunuyor. ahmet uhri
  Çukurtaş mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
  KayalıSu köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Uşi [ Kürd ûşî "salkım" ]
  Karataş mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Kevrakevir [ Kürd ]
  Yeşilkonak köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Eğri mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Exrî
  Güneşli köy - Merkez (Hasankeyf bucağı) - Siirt
K2000 Tan: Şemsê
1928 K: Şemsi [ Ar/Kürd "güneşli" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  Oyacık köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Tîlan [ Kürd "höyükler" ]
  Yeniköprü köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Kirivan [ Kürd kirîvan "kirveler" ]
■ Bu köyde yarısı sağlam durumda bir Ermeni Kilisesi bulunmakta. ahmet uhri
  Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 K: Bilvanıs [ Erm ]
  Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Bayikan/Baykan [ Kürd bayikî/bayikan "aş." ]
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
  Gaziler köy - Merkez (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928 K: Gühér [ Kürd gohêr "inekdamı" ]
  Aydemir köy - Kurtalan - Siirt
E1900 HSH: Hasıni/Huseyni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçit mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Bimlê [ Kürd ]
  Bağlıca köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Sihiyan [ Kürd "aş." ]
  Bağlıca köy - Merkez - Siirt
Eski adı: Girauşe [ Kürd girêûşî "salkımtepe" ]
  YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Eski adı: Binof [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  İğdeli köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Mazoran
  Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 K: Arinç [ Erm ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdiken mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Gayîna [ Kürd ]
  Akçalı köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Bakard
  Bardaklı mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Silhê [ Kürd ]
  Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 K: Malabado [ Kürd malabadê "Bad (öz.) evi" ]
  Kelekçi köy - Merkez (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1946 MYK: Muval
1928 K: Muvil
1915 UK: Mohilla
  Kılıçlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 K: Başur [ Kürd başûr "güney" ]
  Köklü mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Ginê [ Kürd ]
  Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K2000: Xana Hawêl
1946 MYK: Havil
1928 K: Baykan (idari bölge) [ Kürd bayikan "aş." ]
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938'de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949'da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
  Tatlı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
K2000: Kozik [ Kürd kozik "küçük ağıl" ]
  Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 K: Millo [ Kürd milkî/milan/milyan "aş." ]
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
1899 LH 337: Till
As850- LH 341: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
  Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1946 MYK: Dudan [ Kürd dûdan ]
  Kayıklı köy - Merkez (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928 K: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  Ocaklı mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Eyncirnî [ Kürd "? pınar" ]
  Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: İngêz [ Erm ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990'larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
  Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 K: Gundo [ Kürd gundo "köy" ]
  Sarıtepe köy - Merkez - Siirt
1928 K: Madar
  Uluçay nehir - Kurtalan - Siirt
Osm Kürd: Botan
Ark Xe: Kentrítês
  Aktaş köy - Merkez - Siirt
1928 K: Birhurik [ Kürd ]
E1900 HSH: Bırhur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Obalı köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Nérban [ Kürd nêrban "tekegüden" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Hola mz - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Hola
  Taşdibek mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şetrük
■ 90'lı yıllarda tamamen boşalmıştır. Köyde yerleşik yaşam yoktur. Topraklarının bakımını yapan köylüler günü birlik gidip gelirler. cebbar
  Yanarsu nehir - Kurtalan - Siirt
Osm: Ğarzan
E666 Aşx: Kağirt'
  Deyr mv - Merkez - Siirt
E1900 HSH: MarYakup
■ Tarihi Mor Yakub Hbşoyo Süryani manastırı 20. yy başında Ermenilerin kullanımındaydı. Terk edilmiş ve askeriye tarafından tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km