Pülümür'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z2011: Buyerbava
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Mezrakoyi [ Zaza "dağ mezrası" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
  Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kürk
1901, 1928 UK, K: Gürk/Görk [ Zaza gurk ]
  Kocatepe köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1530, 1928 T-Kar, K, K: Aşkireg [ Erm aştarag? "kule" ]
1901 UK: Eşkirig
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Zımaga Abasu [ Zaza "Abbaslar gölgeliği" ]
1901, 1928 UK, K: Zimak [ Erm dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
■ Zımek (Zaza ''güneş görmeyen yer'' ) oen
  Kovuklu köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Harşiye
1530 T-Kar: Harsi [ Erm harsi "gelin/gelincik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırmızıköprü köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Pırdosur [ Zaza "kızılköprü" ]
1928 K: Mezra
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eskiden Dereboyu (Danzik) köyünde olan bucak merkezi 1970'li yıllarda Mezra köyüne taşındı ve Kırmızıköprü adı verildi. SN
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K2010: Aynige [ Zaza "pınarcık" ]
1928 K: Şeyxan/Şîxan [ "şeyhler" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Mezraları Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) yeni adı Akdik. M.Tornêğeyali
  Kaymaztepe x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Meçiye
1530, 1928 T-Kar, K, K: Meçi [ Erm méçi "içeriköy" ]
  Dereboyu x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Thonjige
1530, 1928 T-Kar, K, K: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Bırastik [ Zaza bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dereköy köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Dereköy [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sağlamtaş köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Çirıg
1530, 1928 T-Kar, K, K: Çirik [ Erm çırig "derecik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy 1990'larda boşaltılarak yeni yere taşınmıştır. SN
  Ardıçlı x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Gêrsunet
1928 K: Gersınud
1901 UK: Gersonut [ Erm ger'senud "kirazlı" ]
  Uzunevler x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Pardiye
1901, 1928 UK, K: Pardi [ Erm pardi "kavaklı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski Ermeni yerleşim yeri olmakla birlikte muhtemelen 19. yy'da boşaltılmıştır. Üzerinde Ermeni haçı olan bir mezartaşı mevcuttur. 1880 yillarinda Nazimiye'den Areyli (Areli) aşiretine mensup (Khal Ferat ocagi) zazalar yerleşmiştir. Karakelle
  Doğanpınar köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1901, 1928 UK, K: Pintige
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırkmeşe köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z2010: Gobirge
1928 K: Göbirge
1901 UK: Gubruk
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Göneli x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Goneliye
1928 K: Göneli
■ Askeriye tarafından boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Kabadal köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Açireg
1901 UK: Aşirek [ Kürd avçirik "derecik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Salördek x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Saldax
1928 K: Salördek
1530 T-Kar: Salorik [ Erm "erikli" ]
■ Mezraları: Surege (Sürek), Gawrag, Kewul. SN
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Piri [ Zaza piriye "köprü" ]
  Kangallı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Murdıfan
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Murdıf ve Alikaraman M.Tornêğeyali
  Başkalecik köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z2011: Qelecuğe [ Tr kalecik ]
1901 UK: Kalecik
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Senek köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Şenak/Şének
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Şêneke; Alevi Zaza yerleşimi; Balaban Aşireti köyü. M.Tornêğeyali
  Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z2011: Kuziçan
1530 T-Kar: Pülümüri/Plumuri [ Erm Plurmôri? "böğürtlen tepe" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ İlöe nüfusunun tamamı Zaza (ve geçmişte kısmen Ermeni) olmakla birlikte 16. yy'da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim adlarının çoğunluğu Türkçedir. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
  Pülümür nehir - Pülümür - Tunceli
Eski adı: Harçik
  Dağyolu köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Şeteri
1530 T-Kar: Şeter
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca adı Seteriye. Mezreleri: Xêrkunet (Armağan), Caxku (Cahkan), Qeremanu (Kahramanlar), Hebibu (Habibler), Kêsıs (Kesiş), Gole (Göl), Kherku (Karikan), Derê-Qusqani (Kuşkan Deresi). Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Serçim [ Kürd serçem "derebaşı" ]
1928 K: Kınolar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. M.Tornêğeyali
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Rêbet
1928 K: Rabat
1530 T-Kar: Ribat-ı Kuzuçan [ Erm/Tr rabat/ribat "han, manastır" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Kuzuçan (belki Kızuçan?) Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. Rabat sözcüğü için Çemişgezek Ekindere maddesine bakınız. SN
  Çağlayan köy - Pülümür - Tunceli
1960 DİE: Kalburlu
1901 UK: Farekdin
1530 T-Kar: Faxreddin
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1928'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyüdür. SN
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
Z2011: Xêrkunet [ Zaza "armağan" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Önceleri Yarbaşı köyüne, sonra Dağyolu köyüne bağlanmıştır. SN
  Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946 MYK: Zımak
1530, 1928 T-Kar, K, K: Zımag [ Erm dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
  Hacılı köy - Pülümür - Tunceli
1901 UK: Hacılı
1518 T: Hacılu [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Yarbaşı
Eski adı: Gerişê [ Zaza "dağ" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
  Göcenek köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Gocanage
1901 UK: Gozenax [ Tr gözenek? ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Nohutlu x - Pülümür - Tunceli
Z2011: Nuxutliye
1530 T-Kar: Nohutlu
  Süleymanuşağı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Adını Balaban aşiretinin Süleyman kolundan almıştır. asmen
■ Mezreleri (Zazaca ve Türkçe): Mazra (Mezre), Miandonıke (Miyendünük/Heybeli), Dap (Dap), Bêxe (Beh), Mêrxanu (Merhan), Çalku (Çalıkan), Helel (Helel), Geçqıran (Keçikıran) ve Kosu (Köseler). Balaban köyü. Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Hasangazi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1530 T-Kar: Hasankadı
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Hesen-Qajiye; Çemişgezek Sancağı 1518 tahririnde Hasan Gazi. M.Tornêğeyali
  Ünveren köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K2010: Muquf
1928 K: Mukuf
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kulantarlası köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Taşlık
1928 K: Çors [ Kürd/Zaza çors "abdal" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Belki Erm ç'ors `dört` sözcüğüyle ilgili olabilir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olduğu için Ermenice ç'ors չորս "dört" sözcüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. "Mahalle, bölüm" anlamına gelmesi muhtemel. Karşılaştırın "Erba'a" (Tokat'ın ilçesi), Arapça arba'a اربعة "dört". asmen
  Kırklar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Yelekli
1928, 1946 K, MYK: Pergini
1530, 1901 T-Kar, UK, UK: Pergiri [ Erm pergri "şenlik" ]
  Balpayam köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z2011: Deste
1928 K: Deşt [ Erm/Kürd taşd/deşt "ova, düz alan" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuzulca köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K2010: Güzke
1901 UK: Guzelce
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ağaşenlik köy - Pülümür - Tunceli
1901 UK: Ağaşenliği [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Elmalı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z2011: Almeliye
1901 UK: Elmalı [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Altınhüseyin x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr II.209: Altınhüseyin [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesi Pülümür'ün en büyük Ermeni yerleşimi idi. Daha sonra Alevi Çarekan aşireti yerleşti. Halen terkedilmiştir. SN
  Üçdam köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z2011: Wustam [ Tr üçdam ]
1901UK K: Üçdam
1928 K: Eşil (idari bölge)
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Bardakçı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1901 UK: Bardakçı [ Tr ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Derindere köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z2011: Karsku
1928 K: Karsolar
1901 UK: Kurşan
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırdım köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1901 UK: Gırdım Dağ (başka yer) [ Kürd gir "dağ" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski haritalarda Gırdım yerleşimin değil buradaki dağın adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km