Ondokuzmayıs'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydınpınar köy - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Köy halkı Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden göç ederek bölgeye yerleşmiştir. Önceleri Yörükler beldesinin Yörük kökenli halkının yaylası olan Kösedik köyüne bağlı Karacageyik ve Kumkelik mahallelerininden müteşekkildir. seyyah
  Kösedik köy - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920 Pon: Kösedik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Önceleri Bafra Yörüklerine yayla olarak tahsis edilmiştir. Yörüklerin yaylaya çıkma geleneğini terkedip kışla olarak kullandıkları şimdiki Yörükler beldesinin bulunduğu alanda köy tüzel kişiliği alarak, arazilerini Trabzon ilinin başta Şalpazarı olmak üzere muhtelif ilçelerinden gelen halka satmalarıyla oluşmuş bir köydür. seyyah
  Ormancık köy - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 K: Ormanos [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Başta Rize olmak üzere Trabzon,Ordu, Artvin illerinden göç ederek gelenlerin ve Rumeli muhacirlerinin birlikte oluşturduğu bir köydür. seyyah
  Karacaoğlu köy - Ondokuzmayıs - Samsun
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Yunanistan mübadili köyüdür. seyyah
  Kuşkayası köy - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yerli Türklerin ve Trabzon ilinden göç ederek gelen halkın birlikte yaşadığı bir köydür. seyyah
  Çepinler köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Yerli Türklerin ve Alaçam ilçesinden göç ederek gelen halkın birlikte yaşadığı bir köydür. seyyah
  Çandır köy - Ondokuzmayıs - Samsun
1920 Pon: Çandır [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Alaçam ilçesinden göç ederek gelenlerce kurulmuştur. Kosova muhaciri Arnavut aileler de mevcuttur. seyyah
  Hibe köy - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Alaçam ilçesinden gelenlerce kurulmuş bir köydür.Önceleri Esentepe köyüne bağlı bir mahalle idi. seyyah
  Çetirlipınar köy - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Alaçam ilçesinden göç edenlerce kurulmuştur. seyyah
  Cerekli köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Trabzon ilinden göç ederek gelenlerce kurulmuştur. seyyah
  Dağköy köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
  Karagöl köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Çoğunluğu Trabzon ilinden göç ederek gelenlerin ve mübadillerin oluşturduğu bir köydür. seyyah
  Yeşilköy köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Yerli Türklerin ve Alaçamlıların yaşadığı bir köydür. seyyah
  Ondokuzmayıs ilçe - Ondokuzmayıs - Samsun
1960 DİE: Ballıca
1928 K: Engiz
Kürd yerleşimi
■ En eski adı Engiz'dir. Ballıca bucak olduktan sonra verilmiş bir addır. Halk tarafından hiç kullanılmaz, ilçe olunca verilen Ondokuzmayıs adına rağmen hem yöre halkı hem de tüm Samsun'da Engiz adıyla bilinir. seyyah
  Yörükler bld - Ondokuzmayıs - Samsun
1953 RG: Yörükler
Eski adı: Tatlıelma mah.
■ 9.03.1953'te Yörükler adıyla köy statüsü verildi. SN
  Beylik köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1920 Pon: Beylik
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halihazırda merkez mahallesinde Mübadiller ve Alaçamlılar, Kirmancık Mahallesinde Alaçamlılar, Yeni mahallesinde Trabzon'dan gelenler yaşamaktadır. seyyah
■ Köy halkı Rumeli muhaciri Türklerden , Alaçam ilçesinden ve Trabzon civarından gelenlerden oluşmaktadır. Türk
  Kertme köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Merkez mahallesinde Alaçam ve Bafra ilçesinden göç edenler yaşarken diğer mahallelerde Giresun ve Trabzon illerinden göç eden halk yaşar. seyyah
  Dereköy bld - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
  Engiz köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
Kürd yerleşimi
■ Halihazırda Onduzmayıs ilçe merkezine bağlı bir mahalledir. Asıl köy halkını 1930'lu yıllarda buraya göç eden, 93 harbi muhaciri olarak Terme Çangallar köyüne yerleştirilmiş kürtler oluşturur. seyyah
  Erenköy köy - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Müstakil bir köy iken Dereköy beldesine mahalle olrak bağlanmıştır. Köy halkını başlıca Kürtler ve başta Trabzon olmak üzere Ordu, Giresun gibi Doğu Karadeniz illerinden gelenler oluşturur. seyyah


Grafik harita göster     haritada ara : km