Kuşadası'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güzelçamlı bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1896 Kiep: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Ark Her: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  KadınlarDenizi mah - Kuşadası - Aydın
■ AdınıKadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1922 BSt: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1896 Kiep: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
1896 Kiep: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1795 Sc: Kuşadası
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim kasabanın önündeki ada üzerine kurulu olan hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Davutlar bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1901: TürkÇanlı
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirve noktasında eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN
  Soğucak köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Anya
Ark Sky: Anaía/Anéa
■ Samos ada devletinin anakaradaki iskelesi ve kolonisi olup Efes kenti ile sık sık ihtilaf konusu olan Anaia yerleşimi MÖ 6. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Anya adı halen kullanılır. SN
  Yaylaköy köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Manastır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Kuşadası - Aydın
1916 EH: Kurfal
  Kirazlı köy - Kuşadası - Aydın
1896 Kiep: Akçaova


Grafik harita göster     haritada ara : km