yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Konya'da 867 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Atakent bld - Akşehir - Konya
1928 K: Nadir
■ Rum mimâr Thyrianos, 1222'de bu köye ilk câmiyi dikti. Manav
  Kurucaova bld - Beyşehir - Konya
1584 T: Kurucaova
■ Daha önce Yenişar (Yenişarbademli) nahiyesine bağlı iken 1875'te Gölyaka ile birlikte ayrılarak Konya Beyşehir'e katıldı. SN
  Malanda mah Kurucaova - Beyşehir - Konya
1584 T: Malanda
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış yer adlarındandır. SN
  Akşehir ilçe - Akşehir - Konya
1333 Batt 2.117: Akşehir
Y100-: Philomêlion [ Yun "bülbül yurdu" ]
■ MÖ 2. yy'a ait Philomêlion sikkeleri mevcuttur. MS 1117 yılındaki Bizans-Selçuklu çatışmaları sırasında halâ aynı adı taşıyordu. 1381'de Akşehir adıyla sancak oldu. SN
  Kuruçay mah - Akşehir - Konya
1928 K: Monas
  Alanyurt köy - Akşehir - Konya
1928 K: Maruf
  Gölyaka bld - Beyşehir - Konya
1600, 1928: Xoyran [ Yun xôrianê "köylük yer" ]
■ 13. yy'a dek Agrinos/Egrinas, daha sonra Kubadabad ve 15. yy'dan itibaren Şarköy (`şehirköy`) adıyla anılan ortaçağ kenti bu köyün hemen yakınında Beyşehir gölünün suları altında bulunmaktadır. SN
  Savaş köy - Akşehir - Konya
1928 K: Bermende
Yun: Permata
  Doğrugöz bld - Akşehir - Konya
1928, 1968: Eğrigöz
  Ilıcak köy - Akşehir - Konya
1928 K: Elfiras
  Akçabelen bld - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1968 K2: Çetmi [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Gedil köy - Akşehir - Konya
1928 K: Gedil
  Söğütlü köy - Akşehir - Konya
1928 K: Milyas
  Tolca köy - Hüyük - Konya
1584 T: Tozluca?
  Tipi köy - Akşehir - Konya
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © Konya Ilı Akşehir İlçesi Tuzlukçu Bucağının Ortatıpi Köyüne bağlı Tipi ve Göçmen mahallelerinin bu köyden ayrılarak (Tipi) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmeleri 13/3/1946 gününde onanmıştır. [RsGz: 6269] deyar heyran
■ Kismen Sirp yerlesimi. Manav
  Ortaköy bld - Akşehir - Konya
1730: Ortaköy
■ © 02.10.1730 Akşehir'e tabi Ortaköy karyesi ahalisinin ağnam rusumu hakkında şikayetleri. deyar heyran
  Yaşarlar köy - Akşehir - Konya
1928 K: Kürt
■ © 12/7/1954 den itibaren Konya Vilâyeti Akşehir Kazası Tuzlukcu Nahiyesine bağlı Kürt Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine bağlanmışdır. deyar heyran
  Çamlı köy - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
1928 K: Bisse
Y869 TİB: Pissia
■ 869 yılına ait Notit. Episc. içinde anılan Pissia'dır. SN
  Kayabaşı bld - Beyşehir - Konya
1928, 1960: Mahremkolu [ Tr Muharrem kolu ]
■ 1956'da İldüzen, Şabanlar ve Kuruçay mahallelerinin Mahremkolu'na katılmasıyla belediye oldu. SN
  Kıreli bld - Hüyük - Konya
■ Kıreli nahiyesi adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Eski Kıreli nahiye merkezi, daha sonra Beyşehir gölü suları altında kalan Yaragüme [Yun hierón kômê `tapınakköy`] kasabasıdır. SN
  Yazla bld - Akşehir - Konya
1928 K: Apsarı
  İlmen bld - Hüyük - Konya
1584 T: İlimeni
  Kargalı köy - Yunak - Konya
yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Sarıkeçili Türkmenleri). Mert Çakmak
  Pazarkaya köy - Tuzlukçu - Konya
■ Tuzlukçu'ya bağlı Pazarkaya mahallesi iken 17.07.1943'te aynı isimle müstakil köy oldu. SN
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Değirmenaltı köy - Hüyük - Konya
1928 K: Zıvarık [ Kürd zivarik? "kışlak" ]
1584 T: Suvarık
  Huğlu bld - Beyşehir - Konya
1584, 1928 Tah, K, K: Huğlu
  Subatan köy - Tuzlukçu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Sıram köy - Yunak - Konya
yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Sarıkeçili Türkmenleri). Mert Çakmak
  Hüyük ilçe - Hüyük - Konya
1960e DİE: Kıreli Hüyüğü
1584 T: Öyük
■ Daha önce Kıreli nahiyesine bağlı köy iken önce Kıreli nahiye merkezi, sonra kendi adıyla adlandırılan ilçenin merkezi olmuştur. SN
  Akburun köy - Beyşehir - Konya
1928 K: Akburun
  Cebrail köy - Yunak - Konya
yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Sarıkeçili Türkmenleri). Mert Çakmak
  Mutlu bld - Hüyük - Konya
1928 K: Keçiköy
1584 T: Kiçiköy [ Tr kiçi "küçük" ]
  Çeçen Adası ada - Beyşehir - Konya
Eski adı: Terkenli
■ Rumterkenli adı ile de bilinir. Bugün özel mülk olan adanın 1915 yılına kadar kara ile bağlantısı mevcuttu. Beyşehir gölü sularının yükselmesi ile birlikte adanın üzerinde bulunan ve Rumterkenli Köyü olarak bilinen yerleşim yeri terkedildi. 1923 yılından sonra adanın mülkiyeti Çeçen muhacirlere geçince ismi de değişerek Çeçen Adası olarak anılmaya başlandı. Ada üzerinde 2 çiftlik ve Terkenli köyünün harabeleri bulunmaktadır. Mehmet Emin Beştoy
  Tuzlukçu ilçe - Tuzlukçu - Konya
1708: Tuzlukçu
1600: Üründüz [ Tr "beyaz ova" ]
■ Yukarımahalle Karakeçili, Aşağımahalle Avşar Türkmenidir. 1929'da Aşağı ve Yukarı Tuzlukçu köylerinin birleşmesiyle nahiye merkezi oldu. 1991'de ilçe oldu. SN
■ © 18.07.1708 Akşehir sancağı has köylerinden Örendüz nam-ı diğer Tuzlukcu köyü sınırındaki otlak çayırlığa... deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gürsu köy - Tuzlukçu - Konya
1968 K2: Kazak
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Koçyazı bld - Yunak - Konya
1943: Cipkanlı [ Kürd Cibkan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Canbeg Aşireti). Mert Çakmak
  Doğanyurt köy - Çeltik - Konya
1928 K: Meşrutiyet
■ Türk yerleşimi. Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Piribeyli bld - Yunak - Konya
1968 K2: Yukarı Piribeyli
■ Emirdağ / Kürd yerleşimi.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»». © 18.01.1721 Erzurum Valisi'ne Rakka Mukataatı mülhekatından Erzurum'da olan tavaif iskanlarından Badıllı, Merkat ve Mevdanlı Ekradı(Kürdi) cemaatleri ve bazı tavaif-i Türkmen perakendelerinin malları tahsili hakkında hüküm. a.g.tt © »»» 07.09.1782 Rakka vilayetinde sakin iken Erzurum , Kars, Çıldır ve Sivas taraflarına dağılmış olan Badili, Cihanbeyli, Tacirli, Birebadili Cemaatleri vergileri. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. ©»»» 18.11.1903 Akşehir'e tabi Canikli[Cihanbeyli] nahiyesinin Yukarı Piri[Piribeyli] köyünden Hacı Mehmedoğlu Hasan'ın oğullarının husumetlerinden dolayı ailesini taciz, arazisine müdahale ettiklerinden haklarında gerekenin yapılması istirhamını havi mezkur köy ahalisinden Ali mührüyle gönderilen iki adet arzuhalin iktizasının ifa edilmek üzere Konya Vilayeti'ne gönderildiği. © »»» 24.03.1966 Afyon'un Yukarı Piribeyli köyü'nün, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Piribeyli yaklaşık 350 yıl önce kurulmuş bir Kasabadır. Elazığ Harput’tan gelen Kör Süleyman Bey isimli Türkmen tarafından kurulduğu rivayet edilir. Bu aşirete Bekirbeyler aşireti denir. Daha sonra Atlantı'den gelen Türkmenler Hacı Mehmet Oğulları (Köleler), Çakırlar (Kokanlar), Aliağalar (Ezedinler) ve Avcıoğulları sülaleleridir. ilerleyen tarihlerde yerlesen diğer Türkmen sülaleleri ise, İbanlar (İnceoba’dan gelme), Beynamazlar (Yörük olup, Turgutdan gelme), Derviş Hocalar, Çiviler, Karabekirler ve Hıntalar. Mert Çakmak
  Çınaroba bld - Doğanhisar - Konya
1928, 1968: Çetme [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Ebulvefa mv - Hüyük - Konya
1584 T: Ebulvefa
■ 20. yy'a dek önemli bir köy iken şimdi terkedilmiş bir ören alanıdır. SN
  Erdoğdu köy - Tuzlukçu - Konya
■ Türk yerleşimi (Kırım Türkleri [Tatarları]). Mert Çakmak
  Köşk bld - Hüyük - Konya
1584 T: Köşk
  Ayrıtepe köy - Yunak - Konya
yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Sarıkeçili Türkmenleri). Mert Çakmak
  Mevlutlu köy - Tuzlukçu - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yeşilyayla köy - Yunak - Konya
1928, 1968: Yukarı Ağzıaçık
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ Türk yerleşimi. Yörük Türkmen köyüdür. Mert Çakmak

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Ofis - Yunak - Konya
■ Kapatilmis bulunan eski ofis Konya42
Grafik harita göster     haritada ara : km