Karayazı'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akarsu köy - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 K: Nedo [ Kürd "Nadir (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Alemdağ köy - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Aşağıkirsin
1928 K: Kişo
Kürd yerleşimi
  Payveren köy - Karayazı - Erzurum
1946 MYK: Payveren
1835, 1928 ÜK, K: Payviran
  Çavuş köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Çavuş
  Yahya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çaltılı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Zeyno [ Kürd zeyno/zeynelan ]
  Aşağıincesu köy - Karayazı - Erzurum
Kürd yerleşimi
  Kazbel köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Kazbel
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Şu anda köyde yaşayan halk Erivan kökenli Kürttür. Buradaki Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. metonio
  Yücelik köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Zorava [ Kürd zorava "zorabat" ]
  Kurupınar köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Süleymanixatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Turnagöl köy - Karayazı - Erzurum
1946 MYK: Durnagöl
1928 K: Turna Gölü [ Tr ]
  Çepi köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Çepi
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1928 K: Bayraktar
Kürd yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. metonio
  Değirmenkaya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Karagiviç
E1900 HSH: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yekmal mah Çatalveren - Karayazı - Erzurum
1928 K: Yekmal [ Kürd "tekev" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kındığot mah Duatepe - Karayazı - Erzurum
1835, 1946 ÜK, MYK: Kındığut [ Erm ]
  Üzengili köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Espireş [ Kürd espêreş "karaat" ]
  Köyceğiz köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Küfri [ Kürd kefrê "köyceğiz" ]
  Ağaçlı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Deliki
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Keşişan
E1900 HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duruca köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Alikülek köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Reşan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Anıtlı köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Avbeza [ Kürd avbeza "delisu" ]
  Çakmaközü köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Çorvan
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur. Türk
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Sini
  Yalındal köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Velekor/Velikör [ Kürd welekûr "vadidibi" ]
  Aydınsu köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Kaprik
Kürd yerleşimi
  Elmalıdere köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928, 1968: Mollaosman
■ Eski ismi Melleosman olup, Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Akpınar köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
  Yiğityolu köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Mergehal/Mergehel [ Kürd mêrg "çayır" ]
  Uğurdalı köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1960e DİE: Kalman [ Kürd kalmam? "ihtiyardede" ]
1946 MYK: Kalmaz
  Güllü köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Geri [ Kürd gerê "düzlük" ]
  Karabey köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Rişvan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Çelikli köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Memitan [ Kürd memedik/memedan ]
  Sukonak köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Kürdikan [ Kürd kurdîkan ]
  Selenli köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Kancıyan [ Kürd qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Osi Nasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
  Dörtpınar köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Kari [ Kürd karê "tuzla" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km