Kırşehir'de 282 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Ağapınar köy - Kaman - Kırşehir
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  İkizler köy - Kaman - Kırşehir
1946 MYK: Ekizler
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Tatık köy - Kaman - Kırşehir
K2000: Tadix
Türkmen (Sarıcalı) yerleşimi
  Hirfanlı köy - Kaman - Kırşehir
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
K2000: Ale Kekîli
Kürd (Bilikan) yerleşimi
■ © »»» 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Nogaykızı
yerleşimi
  Savcılıbüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
■ Savcılı Türkmen (Kürd?) aşireti aından. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
■ Türk yerleşimi (Savcılı Türkmenleri). Mert Çakmak
  Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kaman ilçe - Kaman - Kırşehir
Ark Str: Xamanênê (idari bölge)
■ © 26.05.1818 Kırşehri'nin Kaman karyesinde oturan ve Cumaoğulları demekle şöhret olan Mustafa, İbrahim ve sairlerine Boynuinceler aşireti beyleri tarafından yapılan taaddi ve müdahelenin men'i hakkında hüküm. deyar heyran
  Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çayözü köy - Akpınar - Kırşehir
1928 K: Merdan Ali [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
■ Köyün eski ismi Merdan. Mert Çakmak
  Yukarıçiftlik köy - Kaman - Kırşehir
1946 MYK: Çiftlikbala [ Tr "yukarıçiftlik" ]
  Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
  Karakütük mah Mollaosmanlar - Kaman - Kırşehir
■ 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
  Ömerhacılı bld - Kaman - Kırşehir
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden ismine kura isabet etmiş olan Dilberoğlu Bekir'in, yerine bedeli tedarik etmek üzere Ömerhacılı karyesi muhtarı ve Ruhoğlu Bekir bir takım eşyasını almış oldukları... deyar heyran
  İbrişim köy - Kaman - Kırşehir
1946 MYK: Ebrişim
  Hamit bld - Kaman - Kırşehir
1916: Hamit
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
  Bayındır köy - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Çadırlıkörmehmet köy - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Kotaz
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Yeşilli köy - Merkez - Kırşehir
1861: Yeşilli
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ © 02.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Yeşilli karyesinden Emir Ali oğlu Molla Mehmed'in Asitane'de bulunan kardeşini kuradan kurtarmak niyetiyle Zabtiye neferatından Dursun oğlu Mehmed'in rüşvet aldığından cezalandırılması. deyar heyran
  Çadırlıhacıbayram köy - Kaman - Kırşehir
K2000 birn: Pisiyan [ "aş." ]
Kürd (Pisiyan) yerleşimi
  Çadırlıhacıyusuf köy - Merkez - Kırşehir
K2000 birn: Deliyan [ "aş." ]
Kürd (Dalyan) yerleşimi
  Yağmurlusarıuşağı köy - Kaman - Kırşehir
■ © 22.11.1863 Niğde Sancağı, Koçhisar Memlahası'ndan tuz çalan Kırşehir Kazası Yağmurlu Aşireti, Sarıuşağı karyesinden Sarıoğlu Osman ile Haşim oğlu Hüseyin'in istintakları. deyar heyran
  Aydınlar köy - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Sofular
  Kelismailuşağı köy - Akpınar (Akçakent bucağı) - Kırşehir
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köye bağlı Kırtıllar mahallesi Alevi Türkmenlerden oluşmaktadır, bahsi geçen mahalle sanatçı Neşet Ertaş'ın ve babası sanatçı Muharrem Ertaş'ın doğduğu yerleşimdir. metonio
  Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
Kürd (Okçîyan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yeşiloba köy - Merkez - Kırşehir
Eski adı: Guri


Grafik harita göster     haritada ara : km