Köprübaşı'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kasar köy - Köprübaşı - Manisa
1928 K: Kasar
  Azimli köy - Köprübaşı - Manisa
1980 DİE: Huriler
1946 MYK: Hörüler
  Gölbaşı köy - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Borlu x - Köprübaşı - Manisa
1928 K: Borlu
■ Şimdiki Köprübaşı ilçesine tekabül eden eski Borlu nahiyesi merkez köyü idi. Baraj gölü altında kaldı. SN
  Gülpınar köy - Köprübaşı - Manisa
■ Daha önce Demirci ilçesine bağlıyken 5 Nisan 2013 tarihli kararla Köprübaşı'na bağlandı. SN
  Ayluka mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1946 MYK: Ayluka [ Yun ágios Loúkas "Aziz Luka" ]
■ Ayluka, Garbi Goneşara'nın batısında bulunan kayalık bir tepe ve eteklerindeki yerleşim yerinin adıdır. Biraz daha aşağıda Arekel adıyla bilinen bir diğer yerleşim yeri vardır. ali şükrü parlak
  Konuklu mah - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Kalis
1913 Tezk: (Kervanlı)
  Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Xolo Mezreası
  Arakel mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
Eski adı: Arakel [ Erm Arakelots "Aziz Havariler (kilisesi)" ]
  Arpalı köy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Arpalı
Çepni yerleşimi
  Yağmurlu köy - Köprübaşı - Trabzon
1913 Tezk: (Kancalı)
1876, 1928 S-Tr, K: Cimlit/Cimilit [ Yun ]
  Fidanlı mah Köprübaşı - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Goneşara
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Garbî Goneşara [ Yun ]
1913 Tezk: (Güneşli)
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
  Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Büyük Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
  Beşköy bld - Köprübaşı - Trabzon
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yokoldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
  Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Oxşexo
  Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: Küçük Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
1913 Tezk: (Çayırlı)


Grafik harita göster     haritada ara : km