yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Geyve'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayat köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Bayad
  Hisarlık köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Hisarlık
  Yaylak köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Yaylak
  Melekşeoruç köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Oruç
1478B: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirler köy - Geyve - Sakarya
■ Rum devrinden kalma eserler görülmektedir. Manav Anton
  Safibey köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Safi
  Melekşesolak köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Solak
1487 Bar: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdoğan köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Akdoğan
■ Manav yerlesimi. Manav Anton
  Umurbey köy - Geyve - Sakarya
1521 Bar: Tekürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy yarı yarıya Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. Barkan 404. SN
  Kıncılar mv - Geyve - Sakarya
1928 K: Kıncılar
E1902 Epr I.498: Kıncılar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. Dağın güney yamacında olan Müslim Kıncılar köyü Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
■ Hayhorom (Rum Ortodoks Ermeni) yerleşimiydi? 7. asırda da Bitinyada Ermenilerin mevcut olduğuna dâir bilgi var. Manav Anton
  Köprübaşı köy - Geyve - Sakarya
1521, 1928 Bar, K: Köprübaşı
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterine göre `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir.` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Alıplar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Alıplar
1487 Bar: Alpağud
  Geyve ilçe - Geyve - Sakarya
Y1500: Kabaía
1333 Batt: Kaviyya/Geviyye
■ Yunanca isim 15. yy'dan önce kaydedilmemiş olup bir olasılıkla Türkçeden uyarlanmış olabilir. 19. yy sonunda ilçe bütününün nüfusu yaklaşık 2000 hane Türk, 1500 hane Ermeni ve 1000 hane kadar Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni)'den ibaretti. İlçe merkezi nüfusu Türk idi. Epr II.389-390. SN
■ İlçenin nüfusunun tamamına yakınını Manav Türkleri oluşturur. Türk
■ Geyve şehir içi Manavlardan teşkildir. 1920'ye kadar Çiftlik ve Kepekli mahalleleri Rum ve Ermenilerindi. Fransız seyyah Vital Cuinet, 1893-1894’te gezdiği bölgeyle ilgili verdiği bilgilerde, “ Adapazarı 1925 kilometrekare ve 35144 nüfusludur. 128 mektebe sahip olup, 7 ipek sanayihanesi, 12 kereste imalathanesi” bulunmaktaydı. Manav Anton
  Alifuatpaşa bld - Geyve - Sakarya
1928 K: Geyve İstasyonu
■ 1954'te belediye teşkilatının kurulması vesilesiyle, Kurtuluş Savaşı sırasında Geyve isyanını bastıran General Ali Fuat Cebesoy onuruna Alifuatpaşa adı verildi. SN
  Sarıgazi köy - Geyve - Sakarya
■ Manav köyü, kismen Trabzonlu hâneler mevcut. Manav Anton
  Hırka köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Hırka
  Bağlarbaşı köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Yalanda/Yılanda
1521 Bar: Yılanda
■ Manav yerlesimi Manav Anton
  Eşme köy - Geyve - Sakarya
E1902 Epr I.775: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Karacaova ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiligi yapilmadigi icin hayvan barınağı olarak kullanılir. Manav Anton
  Epçeler köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Ebçe [ Tr "evcik?" ]
■ Manav yerlesimi. Manav Anton
  Esenköy köy - Geyve - Sakarya
1946 MYK: Bahaiye
1521 Bar: Eşen Güney
  Suçatı köy - Geyve - Sakarya
Eski adı: Mimdere
  Akkaya köy - Geyve - Sakarya
■ Manav yerlesimi. Manav Anton
  Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
E1902: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek mamur ve müreffeh bir Ermeni köyü idi. Şimdi harabeliktir. SN
■ muhtemelen Türkçe bozması olarak Ermenice Orta-Kyuğ (aktaran Aris Nalcı) Nezih Aytaçlar
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. asir başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edildi. Manav Anton
  Doğançay köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
■ Romanya göçmeni ve Çerkes yerleşimi Manav Anton
  İhsaniye köy - Geyve - Sakarya
Çerkez yerleşimi
  Kızılkaya köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
■ Daha eski asirlarda Rum yerlesimi oldugu rivâyet edilir. Manav Anton
  Çamlık köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Arıgat
1487 Bar: Arıkat
  Doğantepe köy - Geyve - Sakarya
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav Anton
  Kulfallar köy - Geyve - Sakarya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski kilise dökülüyor. Manav Anton
  Boğazköy mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
Çerkez/Gürcü yerleşimi
■ Cerkezce ismi: Cıwaa Rkıta. Kurulus 1868; 1890'larda Gürcü ve Lazlar eklendi. Manav Anton
  Burhaniye köy - Geyve - Sakarya
Pomak yerleşimi
■ İddiâya göre 1839daki Tanzimat fermânının getirdiği rahatlıkla Rumlar tarafından 19. asırda kuruldu. İpek imâlatı iyi tutar. Büyük Saraçlı ve Orta köyler de bu işin meyvesini yer. Manav Anton
  Saraçlı köy - Geyve - Sakarya
1946 MYK: Saraçlıbüyük
1487 Bar: Saraçlı
■ Hudion. 20. asrin basinda Rum/Hayhorom yerlesimi. Bkz. Koçkar köy - Kemah. 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav Anton
  Sütalan köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Sütalan
1487 Bar: Sülealanı
  Güney köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Güney
  Koru köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Koruderesi
  Belpınarı mah - Geyve - Sakarya
Eski adı: Kürtlü
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.