yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Ermenek'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: İznebol [ Yun Neápolis "yenikent" ]
■ Yaygın kanıya karşılık eski adının Zenonopolis olma olasılığı zayıftır. (Sarıveliler Uğurlu köyü maddesine bakınız.) 9. yy'da piskoposluk makamı olan Isauria Neapolis'i için bak. Ramsay 452. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1946 MYK: Halimiye
Osm: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: Dindebol [ Yun Domitioúpolis "Domitius kenti" ]
■ Ramsay’e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1946 MYK: Cenne
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Yukarı İzvit
Y600: Bidê/Sbídê
■ Bizanslı coğrafyacı Hieroklês (6. yy) Sbídê adını kullanır. Yer adı yapan s- öneki varsayılmalıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1928 K: Gargara
1680 : Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Kazancı
Osm: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
■ Pakhomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Bağbelen
1928 K: Balkason
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 Bibi: Ermenak
Y100: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Yukarı İrnebol [ Yun eirênópolis "barışkent" ]
■ Eirênê aynı zamanda bir kadın adı olduğu için, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Aşağı İrnebol [ Yun eirênópolis "barışkent" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Çaviş
Osm: Gödelesun [ Yun Kodylassós ]
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1946 MYK: Arnava
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Üçbölük
1928 K: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Ezvendi
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Eskice
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 K: İmsi
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Mixallar [ Yun Mixaêl ]
  Evsin köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Bise
Grafik harita göster     haritada ara : km