Ermenek'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928 K: İznebol
Byz: Zenonopolis [ Yun "Zenon kenti" ]
■ Yaygın kanıya karşılık eski adının Zenonopolis olma olasılığı zayıftır. (Sarıveliler Uğurlu köyü maddesine bakınız.) 9. yy'da piskoposluk makamı olan Isauria Neapolis'i için bak. Ramsay 452. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1946 MYK: Halimiye
1914 Kiep: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Dindebol [ ]
Ark: Domitioúpolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay’e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Ardıçkaya köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Nedire
Byz: Nadra
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1914 Kiep: Cenne
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Yukarı İzvit
Byz Hie: Bidê/Sbídê
■ Bizanslı coğrafyacı Hieroklês (6. yy) Sbídê adını kullanır. Yer adı yapan s- öneki varsayılmalıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1914 Kiep: Gargara
1680 : Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928 K: Kazancı
Osm: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
■ Pakhomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Bağbelen
1928 K: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 Bibi: Ermenak
Ark: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
Byz: İrinópolis [ Yun eirênê "barış? kişi adı?" ]
■ Eirênê aynı zamanda bir kadın adı olduğu için, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Aşağı İrnebol
Byz: İrinópolis [ Yun eirênópolis "barışkent" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Çaviş
Osm: Gödelesun
Byz: Kodylassós [ Luw ]
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1946 MYK: Arnava
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Üçbölük
1914, 1928 Kiep, K: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Ezvendi
1914 Kiep: Esvend
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914 Kiep: Kapulu
  Gökçeseki köy - Ermenek - Karaman
1928 K: İmsi
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Mihallar
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Evsin köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Bise


Grafik harita göster     haritada ara : km