Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Elmalı'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akçay bld - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1928 K: Kaşçiftliği
1914 Kiep: Ayvasil Çiftliği
■ 15.04.1942'de İslamlar/Dereboğazı köyünden ayrılarak Akçay adıyla müstakil köy oldu. SN
  İslamlar köy - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1914, 1928 K: Dereboğazı
1530 T-Ana: Kilidos [ Yun ]
■ Köy içinden geçen dere halen Gâvurçayı Deresi adını taşır. SN
  Yuva bld - Elmalı - Antalya
1914 Kiep: Yuva Yayla
1530 T-Ana: Yuva
  İmircik köy - Elmalı - Antalya
1530 T-Ana: İmircik
  Kuzköy köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Kuzköy
  Salur köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Salur [ Tr "aş." ]
  Yılmazlı köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Kortan
  Yapraklı köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Güğü
1914 Kiep: Kuyu
■ MS 124 yılına ait bir yazıtta zikredilen Orpenna köyün yakınındadır. TİB 8.768. SN
  Çaybaşı köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Değirmen
■ Eskiden önemli bir Alevi nüfusa sahip iken göç nedeniyle azalmıştır. SN
  Zümrütova köy - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Bayat [ Tr "aş." ]
■ 25.06.1943'te Bayat köyüne Zümrütova adı verildi. SN
  Mursal köy - Elmalı - Antalya
1530 T-Ana: Mürsel
  Hacımusalar köy - Elmalı - Antalya
Byz: Xôma [ Yun "set, toprak yığını" ]
■ Hacımusalar Höyüğü Elmalı'nın 17 km. güneyinde konumlanmış, Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar kullanım görmüş bir yerleşimdir. Epigrafik kanıtlar antik dönemdeki adının Choma olduğunu ortaya koymuştur. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlknur Özgen başkanlığında başlatılan bilimsel arkeolojik araştırmalar halen devam etmektedir. asilyaman
  Yalnızdam köy - Elmalı - Antalya
1914 Kiep: Yalnızalan
1530 T-Ana: Yalnızdam
  Tavullar köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Tavullar
  Akçaeniş köy - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1928 K: Akçaeniş
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Dereköy köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Dereköy
  Kışla köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Kışla
  Beyler köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Beyler
  Macun köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Macun
■ Gömlek No:10579 Teke sancağı, Mortan Aşireti, Macunlu Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
  Tekke köy - Elmalı (Akçay bucağı) - Antalya
1914 Kiep: Tekke
Alevi (Bektaşi) yerleşimi
■ Önemli Alevi ocaklarından Abdal Musa ocağının merkez köyüdür. SN
  Bayralar köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Bayralar
  Eymir köy - Elmalı - Antalya
1530, 1914 T-Ana, Kiep, Kiep: Egmir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Karamık köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Karamık
  Düden köy - Elmalı - Antalya
1530 T-Ana: Düden
  Elmalı ilçe - Elmalı - Antalya
1530 T-Ana: Elmalı
■ 5. yy coğrafyacılarından Bizanslı Stephanos'a göre Likya'da Alimala adlı bir bölge mevcuttu (ed. Meineke, 1849, sf. 75). Ancak bu bölgenin yeri hakkında bilgi yoktur. SN
  Yakaçiftlik köy - Elmalı - Antalya
1914 Kiep: Yeniçiftlik
1871 S: Çiftlik cedid [ Tr "yeni çiftlik" ]
  Göltarla köy - Elmalı - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Avlan (göl) [ Yun aulôn "vadi" ]
■ Avlan/Aulôn esasen buradaki (şimdi büyük bölümü kurutulmuş olan) gölün adıdır. SN
  Bayındır köy - Elmalı - Antalya
1530 T-Ana: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kocapınar köy - Elmalı - Antalya
1455, 1928 T-107, K, K: Ayvasil [ Yun Agios Vasílios "Aziz Vasil" ]
  Geçmen köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Geçmen
  Bozhöyük köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Semayük
1530 T-Ana: Sema öyüğü
  Çukurelma köy - Elmalı (Gölova bucağı) - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Çukun/Çuğun
  Küçüksöyle köy - Elmalı - Antalya
1914 Kiep: Serkiz [ Yun (Agios) Sergios "Aziz Sergios" ]
■ Köyün güneydoğusundaki dağlık alan halen Serkiz Yaylası adıyla anılır. SN
  Özdemir köy - Elmalı (Gölova bucağı) - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Gilevgi


Grafik harita göster     haritada ara : km