yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Geliyan [ Kürd geliyan "boğazlar" ]
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Abdi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 DİE: Dikendere
1928 K: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1968e K2: Tutan [ Kürd totan? "akkayalar" ]
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd "öz." ]
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pîrabad
E1902 Epr I.404: Pürabad
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Aykan [ Kürd "aş." ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çerkes
Çerkez yerleşimi
■ Bu köyün eski adı Çerkez ama Çerkes yerleşimi değil, nüfusu tamamen Kürt Murat Papşu
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Bedir [ Kürd/Tr bedr "öz." ]
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak yerleşimi
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pozmüezzin [ Kürd pozmezin "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
E390 Pav: Vağarşagerd (başka yer) [ Erm "Vağarşag (öz.) hisarı" ]
1790: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan veya Zidlikan köyü 20. yy'da ilçe merkezi olmuştur. ■ Kentin MÖ 2. yy'da Ermenistan egemeni olan ve Arşaguni kraliyet hanedanının kurucusu sayılan Vağarşag tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ancak bu yöndeki en erken yazılı kayıt yaklaşık 550 yıl sonrasına aittir. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Asef
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şadiyan [ Kürd/Tr şadî/şadiyan "aş." ]
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "aktaş" ]
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Hanzir
1928 K: Xanzir
E1902 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Xoşyan [ Kürd xweşyan "güzeller" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Arapkomu
E1902 Epr I.495: Komk' [ Erm "ağıllar" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Garisyan
E1902 Epr II.152: Karshan
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr, K: Tavo [ Erm t'av gen. t'avu "çalılık, sık koruluk" ]
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtiliyor (Epr I.569). SN
  Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı: Xişto [ Kürd xişto "diş, sivriyer" ]
■ Kürd: Xişto "tuğlalı, kiremitli" yalcin
  Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şamiyan [ Kürd şamikî/şamiyan "aş." ]
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: Alaşgerd Toprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390, E1902 Pav I.33: Vağarşagerd [ Erm "Vağarş (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildi. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
■ Karışık Azeri ve Kürt Yerleşimi Türk
  Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyyurdu" ]
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928, 1968: Çirük/Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Cilikan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
  Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1946: Yukarıbavına [ Kürd bavîn "babalık (aş.)" ]
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr II.147: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
  Postokomu mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Postokomu
  Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Milan [ Kürd milkî/milan "aş." ]
  Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Bekokomu
Eski adı: Komabeko [ Kürd "Bekir çiftliği" ]
  Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
K2010: Komik [ Kürd "ağılcık" ]
1928 K: Arifbey
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Memitan [ Kürd "aş." ]
  Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968 K2: Danatepe
1928 K: Çeli
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı K: Kırıkan [ Kürd kirikan "çorak" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.